Форма № 3-борг – зразок заповнення

Як заповнити Звіт про заборгованість з оплати праці № 3‑борг. Окремо потрібно вказати суму заборгованості із зарплати, що виплачуєте коштом бюджету.

 

 

Зразки документів для вас:

 

За лютий 2023 року роботодавці звітуватимуть про борги із зарплати за формою статистичної звітності № 3-борг (місячна) «Звіт про заборгованість з оплати праці» (далі — форма № 3-борг).

Форму № 3-борг подають до органів статистики тільки юридичні особи. Строк подання — щомісяця не пізніше ніж 7-го числа. Тож форму № 3-борг подайте не пізніше ніж 7 березня 2023 року.

Форму 3-борг подають не всі юрособи (наказ Держстату від 30.12.2020 № 374). На сайті Держстату можете дізнатися, які форми статистичної звітності маєте подавати упродовж поточного року. Щоб отримати перелік звітів, уведіть на сайті свій код ЄДРПОУ.

◀️ НОВАЦІЇ В КАЗНАЧЕЙСЬКОМУ ОБСЛУГОВУВАННІ ▶️

Поетапно заповніть рядки

В 2022 році до шапки форми № 3-борг додали рядок «Територіальна громада». Тож у звіті за лютий 2023-го маєте зазначати:

 • Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад (КАТОТТГ)

або

 • Класифікатор об’єктів адміністративно-територіального устрою України (КОАТУУ).

 

Як і раніше, до форми № 3-борг уключайте дані:

 • про суми нарахувань з оплати праці, які не виплатили;
 • кількість працівників, яким заборгували;
 • суми допомоги з тимчасової втрати працездатності, які не виплатили.

Форму № 3-борг оновили - зразок заповнення 2022 7 березня – останній день, коли можна подати звіт № 3-борг за лютий 2023-го

Інформація про відсутність даних

Експерт журналу «Головбух Бюджет» радить, якщо не маєте певної інформації для заповнення звіту, у рядку «Інформація про відсутність даних» поставте знак «✓» та позначте одну з причин відсутності даних:

 • не здійснюєте вид економічної діяльності, який спостерігається;
 • одиниця припинена або перебуває в стадії припинення;
 • здійснюєте сезонну діяльність або економічну діяльність, пов’язану з тривалим циклом виробництва;
 • тимчасово призупинили економічну діяльність через економічні чинники/карантинні обмеження;
 • провели чи проводите реорганізацію або передали виробничі фактори іншій одиниці;
 • відсутнє явище, яке спостерігається.

Якщо через відсутність даних у рядку «Інформація про відсутність даних» поставили знак «✓», решту рядків форми № 3-борг не заповнюйте. Якщо установа не має заборгованості з виплати заробітної плати та виплат у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності, у блоці «Інформація щодо відсутності даних» проставте позначку в пункті «Відсутнє явище, яке спостерігається». Інші причини відсутності даних не використовуйте.

Обсяги заборгованості з оплати праці на підприємстві (в установі, організації)

Пояснимо, як заповнити інформацію про обсяги заборгованості рядок за рядком.

Рядок 2010

У рядку 2010 зазначайте суму заборгованості з виплати зарплати у «тис. грн» з одним десятковим знаком. Ідеться про загальну суму заборгованості, строк виплати якої сплив до 1-го числа місяця, що настає за місяцем, коли потрібно розрахуватися з працівниками. Наприклад, якщо форму № 3‑борг складаєте станом на 1 березня, записуйте до неї нарахування з оплати праці за січень звітного року і періоди попередніх років, що їх не виплатили повністю або частково.

Відображайте інформацію про нараховані, але не виплачені суми з оплати праці всім категоріям працівників:

 • штатним;
 • сумісникам;
 • особам, які працюють за цивільно-правовими договорами (ЦПД);
 • звільненим працівникам, яких поновили на посаді за рішенням суду;
 • іншим особам, яким нарахували, але вчасно не виплатили суми з оплати праці.

Записуйте всі не виплачені працівникам нарахування, але до складу сум, що показуєте в рядку 2010, не включайте:

 • ПДФО;
 • військовий збір;
 • депоновану зарплату.

Сума в рядку 2010 має узгоджуватися з показником простроченої кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці на відповідну дату.

Рядок 2020

До рядка 2020 запишіть суму заборгованості з виплати зарплати, що утворилася у попередні роки, у «тис. грн» з одним десятковим знаком. Тобто дані про суми зарплати, яку не виплатили за попередні роки.

Звіт заповнюйте не за місяць, а на 1-ше число місяця, наступного після звітного періоду. Наприклад, звіт за лютий формуйте на 1 березня.

Рядок 2030

Рядок 2030 має містити дані про кількість працівників, яким своєчасно не виплатили зарплату. Дані записуйте в цілих числах. Зазначайте кількість:

 • штатних працівників;
 • сумісників;
 • осіб, які працюють за ЦПД;
 • звільнених працівників, яких поновили на посаді за рішенням суду;
 • інших осіб, із якими вчасно не розрахувалися.

Рядок 2040

Рядок 2040 має містити суму заборгованості з виплат працівникам у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю, строк виплати якої сплив до кінця звітного періоду. Включайте до нього також оплату перших п’яти днів тимчасової непрацездатності. Дані записуйте у «тис. грн» з одним десятковим знаком.

Цей рядок об’єднує інформацію про заборгованість з виплати допомоги з тимчасової непрацездатності коштом як Пенсійного фонду, так і установи (з оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності). Дані стосуються також непрацездатності, що пов’язана з нещасним випадком на виробництві або професійним захворюванням.

Рядок 2050

Записуйте до рядка 2050 суму заборгованості із зарплати, що виплачуєте коштом бюджету. Дані мають бути в «тис. грн» з одним десятковим знаком

Цей рядок заповнюють установи та організації, які виплачують зарплату коштом державного та місцевих бюджетів і які своєчасно не розрахувалися з працівниками. Код статті бюджетної класифікації — «2111 — заробітна плата».

Рядок 2050 також містить інформацію про суми компенсаційних виплат, що не виплатили працівникам, які передбачає Закон України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» від 28.02.1991 № 796-XII. Код статті бюджетної класифікації — «2710 — виплата пенсій і допомоги».

 

Перевірте правильність даних

Щоб перевірити, чи правильно заповнили форму № 3-борг, проведіть арифметичний аналіз:

 • рядок 2010 > або = рядок 2020;
 • рядок 2010 (у звіті станом на 1 лютого) = рядок 2020;
 • рядок 2010 > або = рядок 2020 або рядок 2050;
 • якщо рядок 2010 > 0, то рядок 2030 > 0;
 • якщо рядок 2010 = 0, то рядок 2030 = 0.

Якщо рядок «Інформація про відсутність даних» не заповнили, обов’язково заповніть розділ «Обсяги заборгованості з оплати праці на підприємстві (в установі, організації)».

ВИМОГИ ДО ГРАФІКУ ВІДПУСТОК НА 2023 РІК

Відзвітуйте, навіть якщо не маєте заборгованості

Навіть якщо не маєте заборгованості, звітувати все одно зобов’язані. Якщо установа не має заборгованості з виплати зарплати та допомоги у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності, поставте знак «✓» та позначте причину відсутності цих даних в рядку «Інформація про відсутність даних». Решту рядків не заповнюйте.

Вебінарний марафон доя Дня бухгалтера

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді