Залишок готівки в касі: як встановити ліміт

2216

Запитання

Як встановити ліміт залишку готівки в касі?

Відповідь

Порядок розрахунку ліміту залишку готівки в касі визначає Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затверджене постановою Правління НБУ від 29.12.2017 № 148 (далі — Положення № 148).

Ваш безплатний доступ до курсів Вищої Школи Бухгалтерів

Нагадаємо, що ліміт залишку готівки в касі (далі — ліміт каси) – граничний розмір готівки, що може залишатися в касі в позаробочий час та забезпечити роботу на початку наступного робочого дня.

Установа визначає ліміт каси та строки здавання готівки, виходячи з потреби прискорення обігу готівки та своєчасного її надходження до кас банків (п. 14 розд. II Положення № 148).

Порядок розрахунку ліміту каси установа повинна розробити самостійно та затвердити внутрішнім документом. При цьому вона має враховувати:

Ліміт каси установи встановлюють на підставі розрахунку середньоденного надходження готівки до каси або її середньоденної видачі з каси за рішенням керівника установи або уповноваженої ним особи.

Чи можна відновити касові видатки минулого бюджетного періоду

Установлений ліміт каси установа затверджує внутрішніми документами.

Зверніть увагу!

Установи, що розпочинають свою діяльність, на перші три місяці своєї роботи (з дня першого готівкового розрахунку) ліміт каси встановлюють за прогнозними розрахунками. Такий ліміт у двотижневий строк після закінчення перших трьох місяців роботи установи переглядають за фактичними показниками діяльності.

ДКСУ самостійно визначає порядок установлення ліміту каси в його касі та касах бюджетних установ і організацій, які обслуговує. Строки здавання готівки з кас ДКСУ та бюджетних установ установлюють відповідно до вимог п. 48 розд. V Положення № 148 (п. 51 розд. V Положення № 148).

Якщо установа не встановила ліміт каси (незалежно від причин), він вважається нульовим. Тож уся готівка, що перебуває в касі установи на кінець робочого дня і яку установа не здала до банку, вважається понадлімітною (п. 53 розд. V Положення № 148).

Форми касових документів — нові, ліміти розрахунків готівкою — без змін

Ліміт каси та строки здавання готівки можна переглядати у зв’язку із змінами в:

  • законодавстві України;
  • надходженнях/видатках готівки;
  • внутрішньому трудовому розпорядку/графіках змінності тощо (п. 55 розд. V Положення № 148).

Документи, на підставі яких установа переглянула ліміт каси чи строки здавання готівки, потрібно додати до відповідних наказів (розпоряджень), договорів банківського рахунку установи (п. 55 розд. V Положення № 148).

Керівники установ несуть відповідальність за дотримання вимог щодо встановлення ліміту каси та за достовірність показників, зазначених у розрахунку встановлення ліміту каси (п. 56 розд. V Положення № 148).

Грошові кошти установи: інвентаризуємо касу

Центральна частина статичний блок 3

Останні новини

Усі новини

Статті за темою

Усі статті за темою

Програмна класифікація видатків: обираємо назву бюджетної програми

У бюджетному процесі застосовують програмно-цільовий метод. Суть його полягає в управлінні коштами місцевого бюджету для досягнення конкретних результатів, цілей, вирішення проблем місцевої громади. При цьому оцінюють ефективність використання коштів місцевого бюджету на кожній стадії бюджетного процесу. Основним елементом цього методу є бюджетна програма.
16

Коди економічної класифікації видатків бюджету: інструкція застосування

Мінфін регулярно оновлює інструкцію зі застосування КЕКВ. Це зумовлює проблеми в установах, адже вони планують видатки у кошторисах за старими КЕКВ, а проводити їх потрібно вже за новими. Актуальні коди економічної класифікації видатків бюджетних установ 2024 року та їх застосування – у цьому огляді.
277960

Методика розрахунку орендної плати: визначаємо розмір, індексуємо, розподіляємо

За оренду державного/комунального майна орендарі сплачують орендну плату установі – орендодавцю/балансоутримувачу. Розмір її за перший місяць/добу/годину визначає договір оренди. Та перед укладенням договору орендодавець/балансоутримувач має визначати її розмір. Як визначити/розрахувати орендну плату розглянемо далі.
24643

Заява про відкриття та закриття рахунків

Відкриття та закриття рахунків актуально на початку та в кінці року, а також в процесі реорганізації бюджетної установи. А після набуття чинності наказу Мінфіну від 18.01.2024 № 23 додатково Казначейство у тримісячний строк переукладатиме з клієнтами договори про здійснення розрахунково-касового обслуговування. Тримайте зразки заяви про відкриття та закриття рахунків.
32641