Нарахування премій працівникам ОМС 2022

Автор
бухгалтер, експерт з питань бюджетної сфери, кандидат економічних наук, м. Чернігів
Дана стаття присвячена питанню специфіки преміювання працівників органів місцевого самоврядування України (ОМС). Зокрема висвітлено питання створення Положення про преміювання ОМС, визначені причини депреміювання працівника, розглянуто які види премій та варіанти їхнього нарахування існують.

Допоможуть нарахувати зарплату в ОМС БЕЗПЛАТНІ консультації експерта Оплата праці в органах місцевого самоврядування 2021:

Оплата праці в органах місцевого самоврядування 2022

Схеми посадових окладів працівників ОМС 2022

Посадові оклади робітників, які обслуговують ОМС 2022

Надбавки посадовим особам органів місцевого самоврядування 2022

Доплати посадовим особам органів місцевого самоврядування 2022

Виплати премій до професійних свят і святкових днів робітникам ОМС

Премія – це інструмент мотивації працівника ОМС

Премія – це інструмент додаткового стимулювання працівників ОМС з метою підвищення їхньої продуктивності. Премія, як правило, нараховується:

 • безпосередньо за високу якість результатів роботи працівника у певний період. Однак для того, щоб вони були дійсно стимулюючими та мотиваційними необхідно, аби порядок їхнього нарахування був прозорим і зрозумілим працівникам ОМС. Також такі премії мають бути на систематичній основі;
 • як визнання заслуг працівника у минулому. Наприклад, премія до ювілейної дати чи за віддану службу в ОМС при виході на пенсію працівника;
 • як засіб заохочення на майбутнє. Наприклад, може бути премія новоприйнятим працівникам для їхньої підтримки;
 • як захід патріотичного виховання. Це премії до державних свят, наприклад Дня незалежності або Дня місцевого самоврядування. Зазвичай їх нараховують усім посадовцям ОМС, тому вони напряму не пов’язані з якісними показниками роботи.

Як спланувати бюджет територіальної громади: лайфхаки від експертаОднак бухгалтерам добре відома й ще одна причина нарахування премій – окрема, “суто бухгалтерська”. Премія як компенсація певних витрат, які поніс працівник ОМС. Такий інструмент застосовують, коли відшкодувати такі витрати у запропонований законодавством спосіб може бути не дуже зручно, у т.ч. й у плані оподаткування. Наприклад, так можна відшкодувати витрати на відрядження, які поніс працівник ОМС, які схвалює керівник, але вони виходять за межі існуючих обмежень для бюджетних установ або ж доведеться оформляти оподаткування отримання працівником додаткового блага, в той час як оподаткувати премію значно простіше.

Премія – це зручний інструмент мотивації та покриття витрат, які поніс працівник ОМС

Місце премій у фонді заробітної плати ОМС

Премії є частиною заробітної плати працівників ОМС. Вони можуть входити до додаткової зарплати та інших заохочувальних та компенсаційних виплат (про зміст компоненті зарплати – див. ст. 2 Закону “Про оплату праці” від 24.03.1995 р. № 108 та Інструкцію зі статистики заробітної плати, наказ Держстату від 13.01.2004 р. № 5, даліІнструкція № 5). До якої саме частини зарплати віднести премію залежить від її систематичності та пов’язаності з результатами роботи:

 • якщо премія нараховується щомісяця, щокварталу, щороку, нараховується за вислугу років. Така премія носить систематичний характер – це фонд додаткової зарплати (пп. 2.2.2 Інструкції № 5);
 • якщо премія залежить від результату роботи працівника, його вкладу у загальний результат роботи ОМС (так звана “виробнича” премія) – це теж фонд додаткової зарплати (пп. 2.2.2 Інструкції № 5);
 • якщо премія річна, є винагородою за підсумками роботи за рік, присвячена до певної святкової дати, ювілею працівника, є премією за виконання важливих або особливо важливих завдань – це все інші заохочувальні та компенсаційні виплати (пп. 2.3.2 Інструкції № 5).

Такий поділ значення має при заповненні статистичної звітності з оплати праці.

Правила нарахування премій в ОМС

Правила нарахування премій ОМС визначає самостійно. Для цього розробляється власне Положення про преміювання ОМС, у якому визначаються конкретні умови, порядок та розміри премій посадових осіб ОМС (керівники ОМС, керівники підрозділів, їхні заступники, спеціалісти та службовці).Там же можна визначити й правила для преміювання обслуговуючих робітників ОМС.

Деякі рекомендації щодо розробки Положення про преміювання ОМС містить лист Мінсоцполітики у № 1423/0/206-19 від 30.09.2019 р. Зокрема у такому Положенні варто передбачити:

 • категорії працівників, яким виплачується премія – посадові особи, обслуговуючі робітники;
 • види премій – разові/систематичні, “виробничі”, до свят і ювілейних дат;
 • кількісні та якісні показники роботи працівника, за які його можуть преміювати;
 • розмір премій, зокрема базу їхнього нарахування, обмеження у розмірі;
 • періодичність нарахування премій – один раз на місяць, квартал, півріччя чи рік;
 • процедуру нарахування та виплати тощо;
 • строки виплати премій;
 • порядок та підстави збільшення/зменшення розміру премій окремим працівникам або взагалі позбавлення премій (так зване депреміювання);
 • врегулювати ситуацію премії при звільненні працівника з ОМС. Наприклад, якщо звільнення працівника відбувається за його власним бажанням, то премія, що стосується місяця такого звільнення, не нараховується.

Таке Положення про преміювання може бути і як окремий документ, і як додаток до колективного договору. Однак при його розробці слід враховувати вимоги постанови Кабміну “Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів” від 09.03.2006 р. № 268 (даліПостанова № 268), а також наказу Мінекономіки від 23.03.2021 р. № 609 “Про умови оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів” (даліНаказ № 609). Постанова № 268 – для посадовців ОМС, а Наказ № 609 – для обслуговуючих робітників ОМС. Серед цих вимог зокрема розмір фонду преміювання та види премій, які можна нараховувати тій чи іншій категорії працівників ОМС, повноваження керівника ОМС щодо нарахування премій.

ПРОГРАМА: ✔️ Яка системна зміна бюджетної політики відбулася у 2021 році ✔️ Яку роль у бюджетному процесі відіграє Бюджетний регламент ✔️ Як під час планування дотримати принцип гендерної рівності ✔️ Чому важливо проводити кампанії з опитування чи анкетування населення ✔️ Як налагодити співпрацю місцевого фіноргану з іншими головними розпорядниками бюджетних коштів ✔️ Які нагальні питання зі складання проєкту бюджету-2022

Фонд преміювання ОМС

Фонд преміювання – це частина фонду оплати праці, який перед початком бюджетного року закладається у кошторисі ОМС як бюджетної установи. Загальний розмір фонду преміювання посадовців ОМС має бути не менше як 10% посадових окладів посадовців (пп. “2” п. 2 Постанови № 268, зверніть увагу: Постанова № 268 стосується виключно посадових осіб ОМС). Для преміювання обслуговуючих робітників встановленого законодавством розміру немає, тому можна закласти й менший відсоток, наприклад 5% їхніх посадових окладів, а можна й зробити такий же, як у посадовців.

Також розмір фонду преміювання збільшується на розмір економії фонду оплати праці, який отриманий у межах року. Економія можлива, наприклад якщо виникли незаповнені штатні вакансії або ж частина працівників брали собі відпустки без збереження заробітної плати. Як правило, всю економію фонду оплати в кінці року “роздають” на премії.

Фонд преміювання посадовців ОМС = 10% суми посадових окладів + економія фонду оплати праці

База нарахування премій в ОМС

Як правило, при визначенні розміру премій використовують три підходи:

 • премія як відсоток до окладу. Найбільш зручний варіант, який підходить як посадовцям ОМС, так і обслуговуючим робітникам. Даний відсоток можна регулювати “вручну”, якщо у Положенні про преміювання ОМС прописати гнучкі межі, наприклад не “25% окладу”, а “до 25% окладу” окладу тощо. Конкретний % у такому разі визначається рішенням керівника ОМС у наказі про преміювання. Оклади визначаємо на основі Додатків 48-53 і 55 Постанови № 268;
 • премія як відсоток до суми “оклад + надбавка за ранг”. Такий варіант можливий лише для посадовців ОМС, так як у робітників рангу немає;
 • премія у фіксованій сумі. У нарахуванні такої премії все зрозуміло, але час від часу Положення про преміювання доведеться оновлювати через інфляційні процеси;
 • премія у розрахунку до посадового окладу. У такому разі % премії чи її фіксована цифра не встановлюються, а використовується, наприклад таке формулювання: “премія до святкових дат і ювілеїв працівників визначається керівником у розмірі до одного посадового окладу”, “премія за рік керівникам структурних підрозділів ОМС та їхнім заступникам визначається керівником ОМС, але у розмірі не більше двох посадових окладів” тощо.

У Положенні про преміювання можна використовувати й змішані варіанти нарахування премій.

Відмінності у преміювання посадовців і робітників ОМС

Правила преміювання посадових осіб ОМС і обслуговуючих робітників не однакові:

 • для посадовців ОМС можливими є 2 види премій: як систематичні “виробничі” премії, так і разові “святкові” премії. Маються на увазі премії відповідно до особистого вкладу у загальний результат роботи ОМС, а також разові премії до державних і професійних свят та ювілейних дат (пп. “2” п. 2 Постанови № 268);
 • для обслуговуючих робітників можливі лише “виробничі” премії, тобто за результат роботи, вклад у загальний результат ОМС (пп. 2.3 Наказу № 609).

Чому так, як преміювати робітника ОМС до державного свята та більш детально відмінності у преміюванні посадовців і робітників ОМС – читайте у матеріалі Виплати премій до професійних свят і святкових днів робітникам ОМС.

Виплати премій до професійних свят і святкових днів робітникам ОМС

Преміювання секретарів, заступників голів і старост

Міський, сільський, селищний голова своїм рішенням визначає преміювання секретарів міських, сільських, селищних рад, своїх заступників, керуючих справами (секретарів) виконкомів, а також старост. Це здійснюється в межах затверджених видатків на оплату праці. Такі вимоги абз. 3 п. 6 Постанови № 268.

Преміювання працівників ОМС 2022
ІРИНА ПРОКОПЧУК,експерт з питань бухгалтерського обліку та оподаткування
Щоб ви не марнували часу, ми розрахували всі базові показники для зарплатних розрахунків на 2022 рік!!!

Преміювання керівників ОМС

Місцева рада своїм рішенням затверджує розмір премій для голів обласних, районних і районних у містах рад, їхніх заступників, сільських і міських голів. Однак цей розмір має відповідати обсягу видатків на оплату праці ОМС. Такі вимоги абз. 2 п. 6 Постанови № 268.

Надбавки посадовим особам органів місцевого самоврядування 2021

Депреміювання працівників ОМС

Слід зауважити, що в Положенні про преміювання ОМС доцільно конкретно прописати обставини за яких адміністрація місцевого органу може позбавити працівника права на премію (депреміювання). Наприклад це може бути:

 • неналежне виконання посадових обов’язків;
 • халатність;
 • порушення правил внутрішнього трудового розпорядку (прогул, запізнення), поява на робочому місці в нетверезому стані;
 • порушення норм з охорони праці та інше.

Вище керівництво органів місцевого самоврядування за фактом вчинку працівником дисциплінарного проступку може прийняти рішення про зменшення розміру премії або взагалі про позбавлення працівника права на премію. Депреміювання застосовується тільки в конкретному звітному періоді, в якому працівником було вчинено дисциплінарний проступок. Тому рішення про депреміювання формально оформляють наказом, в якому чітко описують обставини, що спричинили застосування до працівника механізму депреміювання.

Вебінарний марафон доя Дня бухгалтера

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді