Календар інвентаризації — 2022

Перед складанням річної фінзвітності всім установам потрібно провести суцільну інвентаризацію. Щоб ви зробили це вчасно та не пропустили важливих етапів, ми розробили для вас примірний календар інвентаризації

Гуманітарна благодійна допомога: як оформити, облікувати, звітувати

До 20 вересня

Визначити обсяг інвентаризації та склад комісій з інвентаризації

ДЕТАЛЬНІШЕ

До 28 вересня

Підготуйте проєкт наказу про проведення інвентаризації та склад інвентаризаційних комісій

ДЕТАЛЬНІШЕ

До 31 жовтня

Проведіть інвентаризацію необоротних активів, запасів поточних біологічних активів, дебіторської та кредиторської заборгованостей, витрат і доходів майбутніх періодів, зо­бо­в’я­зань

ДЕТАЛЬНІШЕ

До 30 листопада

Проведіть інвентаризацію незавершених капітальних інвестицій, незавершеного виробництва, напівфабрикатів, фінансових інвестицій, грошових коштів, коштів цільового фінансування, зо­бо­в’я­зань у частині невикористаних забезпечень, розрахунків з бюджетом та з відрахувань на загальнообо­в’яз­кове державне соціальне страхування

ДЕТАЛЬНІШЕ

До 10 грудня

Перевірити, чи правильно склали інвентаризаційні документи

ДЕТАЛЬНІШЕ

До 15 грудня

Складіть протокол інвентаризації

ДЕТАЛЬНІШЕ

До 20 грудня

Затвердити протокол інвентаризації в керівника установи

ДЕТАЛЬНІШЕ

До 25 грудня

Відобразити в обліку результати інвентаризації

ДЕТАЛЬНІШЕ

Підготуйте проєкт наказу про проведення інвентаризації та склад інвентаризаційних комісій


зміст

Вебінарний марафон доя Дня бухгалтера

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді