Оприбуткування запчастин та брухту після списання авто

Автор
консультант з обліку та оподаткування, Київ
Бухгалтер має знати, що потрібно оприбутковувати після списання автомобіля та якими проведеннями відобразити надходження запчастин та металобрухту

Після того, як установа списала автомобіль, вона оприбутковує та реалізовує запчастини та металобрухт, що залишилися після розбирання автомобіля. Усі вузли, деталі, матеріали та агрегати розібраного автомобіля, придатні для ремонту чи подальшого використання, а також матеріали, отримані в результаті списання основних засобів, оприбутковують і відображають на рахунках бухгалтерського обліку запасів. Отримані в результаті списання основні засоби оприбутковуються з відображенням на рахунках бухгалтерського обліку основних засобів (п. 5 розділу VI НП(с)БОДС 121 «Основні засоби»).

Як дізнатися, які деталі та вузли автомобіля містять дорогоцінні метали

Яких вимог нормативних документів щодо оцінки запчастин та металобрухту потрібно дотримати, які документи оформити та як відобразити в обліку, пояснимо детальніше.

Хто визначає, що оприбутковувати

Визначити можливості використання окремих вузлів, деталей, матеріалів та агрегатів об’єкта, що підлягає списанню — обов’язок комісії, створеної наказом керівника установи.

Оприбуткування запчастин та брухту після списання авто Непридатні для використання вузли, деталі, матеріали та агрегати — це вторинна сировина, тобто металобрухт.

Комісія зі списання складає акти на списання майна за встановленою формою (пп. 7 п. 13 Порядку № 1314).

Оприбуткування запчастин та брухту після списання авто Розмежовуйте в обліку доходи від реалізації активів та доходи, які виникають в результаті оприбуткування активів

Відомості про запчастини та металобрухт комісія зазначає в розділі «Цінності, отримані від ліквідації» Акта списання транспортних засобів, складеного за формою, затвердженою Наказом № 818. Цю форму застосовуйте незалежно від причин списання автомобіля. Адже за приписами Наказу № 818 цю форму застосовують для оформлення господарських операцій з вибуття транспортних засобів унаслідок їх зношення, знищення в результаті аварій, стихійного лиха тощо.

Перший примірник акта комісія передає бухгалтерській службі, другий — матеріально відповідальній особі.

На підставі примірника акта бухгалтерська служба відображає в обліку результати списання автомобіля, зокрема і матцінності, які потрібно оприбуткувати.

Оприбуткування запчастин та брухту після списання авто Коли вилучили запчастини, що мають ідентифікаційні номери, установа має звернутися до МВС та отримати Довідку на вивільнені вузли та агрегати. Так діяти вимагає

підпункт 4.5.3 пункту 4.5 глави 4 Інструкції № 379

.

Як оцінити отримані запчастини та брухт

Як відобразити в обліку

Призначення і порядок ведення рахунків бухгалтерського обліку для узагальнення інформації про наявність і рух активів та факти діяльності установи встановлює Порядок застосування Плану рахунків. Тож коли обираєте субрахунок, зважайте на його норми.

Оприбуткування запчастин та брухту після списання авто Коли оприбутковуєте запчастини від списання авто, складіть Довідку про натуральні надходження

Деталі і металобрухт, які реалізовуватимете, оприбутковуйте на субрахунку 1815 «Активи для розподілу, передачі, продажу».

Деталі, які установа плануєте використовувати в подальшому, оприбуткуйте на субрахунку 1515 «Запасні частини».

Крім того, суму оприбуткованих активів, отриманих від ліквідації та розбирання необоротних активів, які залишили для ремонту та інших потреб установи, потрібно визнати доходом спеціального фонду установи. Такий порядок дій прописаний у пункті 5 розділу VI НП(с)БО ДС 121.

Дохід спеціального фонду установи відображайте на субрахунках:

  • 7112 «Дохід від оприбуткування активів, раніше не врахованих у балансі» — для запчастин, які установа використовуватиме;
  • 7211 «Дохід від реалізації активів» — для запчастин і металобрухту, які плануєте реалізувати.

Які проведення потрібно скласти, розглянемо на Прикладі.

Оприбуткування запчастин та брухту після списання авто Оприбутковано запчастини та металобрухт від списання автомобіля

Установа списала автомобіль первісною вартістю 35 500 грн та залишковою вартістю 1000 грн. Після списання оприбуткувала деталі на 7500 грн та відходи на 5300 грн.

Порядок дій при оприбутковуванні запчастин та металобрухту

Якщо ціна реалізації металобрухту відрізняється від вартості, за якою металобрухт оприбуткували, відкоригуйте суму нарахованого доходу проведеннями:

  • Д-т 7211 «Дохід від реалізації активів» — К-т 2117 «Інша поточна дебіторська заборгованість» — якщо ціна реалізації менша ніж балансова вартість металобрухту;
  • Д-т 2117 «Інша поточна дебіторська заборгованість» — К-т 7211 «Дохід від реалізації активів» — якщо ціна реалізації виявилася більшою ніж балансова вартість металобрухту.

Коли оприбуковуєте запаси, які отримали від списання автомобіля, дотримуйте вимог нормативних документів щодо казначейського обслуговування — Порядку № 938 та Порядку № 1407 — щодо оформлення надходжень у натуральній формі.

Установа, яка оприбуткувала запаси від списання автомобіля, не пізніше останнього робочого дня місяця повинна скласти та подати до органів Казначейства Довідку про надходження в натуральній формі. Форми таких довідок затверджені Порядком № 938 та Порядком № 1407.

Оскільки операції в натуральній формі установи проводять у межах планових показників, також унесіть зміни до кошторису. Для цього складіть Довідку про зміни до кошторису та Зведення показників спеціального фонду кошторису. Форми цих документів затверджені Наказом № 57.

Вебінарний марафон доя Дня бухгалтера

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді