Безспірне списання коштів середнього заробітку: як обліковувати

Автор
консультант з обліку та оподаткування, Київ
Бухгалтер має знати, який первинний документ за обліку безспірного списання, як упорядкувати зареєстровані зобов’язання та за яким алгоритмом списувати кошти.

Випадки, коли бюджетні установи не дотримують процедури звільнення працівника, на жаль, не поодинокі. Наслідки таких порушень — рішення судів, які зобов’язують установу сплатити працівнику середній заробіток за час вимушеного прогулу.

Держава забезпечує виконання судового рішення у визначеному законом порядку (ст. 129-1 Конституції). Установа, яка програла суд, може виконати це рішення добровільно. Якщо установа добровільно не виконує рішення, держава забезпечує примусове виконання судового рішення через безспірне списання коштів. Як відбувається процес примусового виконання рішення суду, коли боржником визнано бюджетну установу, та як відобразити в обліку сплату коштів середнього заробітку за час вимушеного прогулу, пояснимо детальніше.

⚡️ ЯК ЗМІНИЛИСЯ ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ З 24 БЕРЕЗНЯ ⚡️

Виконання яких судових рішень гарантує держава

Обов’язковими до виконання всіма органами державної влади, органами місцевого самоврядування, їхніми посадовими та службовими особами, фізичними і юридичними особами та їхніми об’єднаннями на всій території України судові рішення стають, коли вони набрали законної сили (ст. 2, ч. 2 ст. 14 КАСУ, ч. 2 ст. 13 Закону № 1402).

Отже, держава гарантує виконання рішення суду про стягнення коштів та зобов’язання вчинити певні дії щодо майна, боржником за яким є:

Безспірне списання коштів середнього заробітку: як обліковувати За безспірного списання платежі за захищеними статтями не припиняються

Відшкодування відповідно до закону шкоди, завданої фізичній чи юридичній особі внаслідок незаконно прийнятих рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, а також їхніх посадових і службових осіб за здійснення ними своїх повноважень, виконує держава, органи місцевого самоврядування в порядку, визначеному законом.

Який орган стягує кошти

До законодавчого врегулювання безспірного списання коштів бюджету та відшкодування збитків, завданих бюджету, рішення суду про стягнення (арешт) коштів державного чи місцевих бюджетів виконує тільки Казначейство України (ч. 9 розд. VI БК).

Як виконувати рішення про стягнення коштів боржників, що прийняли суди, а також інші органи (посадові особи), які відповідно до закону мають право приймати такі рішення, визначає Порядок № 845.

Цей порядок визначає окремі процедури для безспірного списання коштів:

  • державного та місцевих бюджетів за судовими рішеннями про стягнення надходжень бюджету;
  • з рахунків боржника;
  • державного бюджету для відшкодування (компенсації) шкоди, заподіяної фізичним та юридичним особам;
  • місцевих бюджетів для відшкодування шкоди, заподіяної фізичним та юридичним особам;
  • державного бюджету за бюджетною програмою для забезпечення виконання судових рішень та виконавчих документів.

Безспірне списання коштів з рахунка боржника здійснюється в першочерговому порядку.

Безспірне списання коштів середнього заробітку: як обліковувати Безспірне списання коштів з рахунків бюджетних установ за загальним та спеціальним фондами можливе в межах затверджених бюджетних асигнувань у кошторисі та за наявності залишків коштів на таких рахунках.

Кошти середнього заробітку на час вимушеного прогулу з рахунків боржника на підставі виконавчих документів органи Казначейства стягують за алгоритмом.

АЛГОРИТМ

Що відобразити в обліку

Щоб відобразити в обліку рух коштів за рахунком установи, перш за все, потрібно визначити, на підставі якого первинного документа це зробити. Адже знаємо, що підстава для бухгалтерського обліку господарських операцій — первинні документи (ст. 9 Закону № 996). Документ, який визначає зобов’язання установи сплатити незаконно звільненому працівнику середній заробіток на час вимушеного прогулу, — це рішення суду.

Тому якщо в бухгалтерському обліку кредиторська заборгованість за середнім заробітком на час вимушеного прогулу не відображена, то це потрібно зробити на підставі рішення суду. Як правило, судовий розгляд справ довготривалий. Тому, скоріше за все, таку заборгованість треба відобразити як зобов’язання минулих років. Пропонуємо це зробити проведеннями (табл.).

№ з/пЗміст операціїБухгалтерський облік
Д-тК-т
1Відобразили заборгованість за середнім заробітком за час вимушеного прогулу на підставі рішення суду55126511
2Отримали бюджетні асигнування на поточні видатки23137011
3Безспірно списали кошти органи Казначейства65112313
4Віднесли в кінці кварталу доходи на фінрезультат звітного періоду70115511
5Віднесли в кінці року фінрезультат звітного періоду до накопичених фінансових результатів55115512

Що робити із зареєстрованими зобов’язаннями

Після безспірного списання коштів установі потрібно упорядкувати свої зобов’язання та привести зареєстровані в органі Казначейства бюджетні зобов’язання у відповідність з бюджетними асигнуваннями. Якщо потрібно, установа може внести зміни до кошторису спеціального фонду в частині власних надходжень.

Привести зареєстровані бюджетні зобов’язання у відповідність з бюджетними асигнуваннями установа повинна протягом місяця з дати безспірного списання коштів, але не пізніше останнього робочого дня поточного місяця.

Вебінарний марафон доя Дня бухгалтера

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді