Держбюджет-2023: все, що потрібно знати бухгалтеру

Маємо затверджені основні фінансові показники для виконання Держбюджету 2023, такі як мінімальна зарплата 2023 та прожитковий мінімум 2023. Вони основні, так як від них залежать розміри виплат працівникам, аліментів, а також «трудових штрафів». Ми вже все порахували та підготували для вас зручні таблиці, які спростять вашу роботу.

Держбюджет-2023

Основний фінансовий план країни затверджений Законом «Про Державний бюджет на 2023 рік» від 03.11.2022 № 2710 (далі – Закон про Держбюджет 2023). Одразу звернемо увагу на розміри прожиткового мінімуму 2023 та мінімальної заробітної плати 2023  як основних показників, які впливають на безліч інших, зокрема розміри:

 • податкової соціальної пільги;
 • мінімального страхового внеску (ЄСВ);
 • максимальної величини бази нарахування ЄСВ;
 • обмеження розміру лікарняних і декретних;
 • суми грошового доходу, що підлягає індексації (увага: індексація у 2023 році призупинена!);
 • мінімальний розмір аліментів та ін.

ВИМОГИ ДО ГРАФІКУ ВІДПУСТОК НА 2023 РІК

Прожитковий мінімум 2023

Держбюджет 2023 передбачає прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць, що розрізняється для основних соціальних і демографічних груп населення (див. таблицю нижче). Значення прожиткового мінімуму 2023 залишається на рівні грудня 2022 року.

ПРОЖИТКОВИЙ МІНІМУМ 2023, грн

категорія осіб

період року

січень-грудень 2023*

працездатні особи

2684

діти віком до 6 років

2272

діти 6-18 років

2833

особи, які втратили працездатність

2093

загальний показник

2589

*окрім наведених у таблиці значень у Держбюджеті 2023 існують ще особливі прожиткові мінімуми для працездатних осіб, які використовуються для визначення їхніх посадових окладів:

 • судді – 2102 грн;

 • прокурора окружної прокуратури – 1600 грн;

 • працівників інших держорганів, для яких оплата праці регулюється спеціальними законами – 2102 грн

Особливість прожиткового мінімуму 2023 – він не змінюється впродовж року (раніше було підвищення 01 липня та 01 грудня).

Мінімальна зарплата 2023

Також Держбюджет 2023 передбачає ще один одного цікавий для багатьох показник – розмір мінімальної заробітної плати на 2023 рік (див. таблицю нижче).

МІНІМАЛЬНА ЗАРПЛАТА 2023, грн

розмір мінімальної зарплати

період року

(січень-грудень)

місячний

6700

погодинний

40,46*

* вочевидь дана цифра розрахована зі значення 1987 робочих годин на 2023 рік (≈ 6700 грн × 12 /40,46 грн)

Як і прожитковий мінімум, мінімальна зарплата 2023 впродовж року не змінюватиметься й залишиться на рівні жовтня-грудня 2022 року. 

Розглянемо тепер ті показники, на які впливають розміри прожиткового мінімуму та мінімальної зарплати.

Скачати календар бухгалтера на 2023 рік

Мінімальний та максимальний ЄСВ 2023

ЄСВ нараховується за правилами, які визначає Закон «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 08.07.2010 р. № 2464 (далі – Закон про ЄСВ). База нарахування ЄСВ обмежується мінімальним та максимальним розміром (див. таблицю нижче).

БАЗА НАРАХУВАННЯ ЄСВ 2023, грн

Показник

Сума, грн

(січень-грудень)

максимальна база нарахування ЄСВ (15 мінімальних зарплат)

100500

максимальний страховий внесок

22110

(=100500×0,22)

мінімальна база нарахування ЄСВ (1 мінімальна зарплата)

6700

мінімальний страховий внесок

1474

(=6700×0,22)

За загальним правилом, якщо зарплата (разом іншими доходами) працівника менша за мінімальну базу, то ЄСВ нараховується також і з суми різниці між мінімальною та фактичною базою. Дана різниця, нагадуємо, відображається у графі 18 Додатка Д1 Податкового розрахунку. Однак з цього правила є й винятки, наприклад зарплата зовнішніх сумісників та працівників, яких прийняли на роботу чи звільнили з роботи впродовж такого місяця. По таким працівникам ЄСВ визначається з фактичної бази, навіть якщо дохід вийшов і менший за мінімальний. 

Щодо застосування максимальної бази – якщо зарплата (інший дохід) працівника перевищує максимальну базу, то ЄСВ нараховується лише з цієї максимальної бази. Зверніть увагу, що при застосуванні максимальної бази щодо зовнішніх сумісників мають враховуватися всі їх доходи, у т.ч. й за основним місцем роботи. У цьому правила застосування максимальної бази відрізняються від таких для мінімальної.  

До інших доходів, окрім зарплати, до бази нарахування ЄСВ, в першу чергу, включаються виплати за цивільно-правовими договорами, лікарняні та допомога по вагітності та пологам (більш детально – див. ст. 7 Закону про ЄСВ). Якщо в установі людина працює за внутрішнім сумісництвом, то всі доходи при порівнянні з мінімальною базою додаються.

 

Лікарняні та декретні 2023

Лікарняні та декретні розраховуються за Законом «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 23.09.1999 р. № 1105 (далі – Закон № 1105). Відповідно до нього лікарняні і декретні для осіб, страховий стаж яких протягом 12 місяців перед страховим випадком менше 6 місяців обмежується граничними розмірами:

 • для тимчасової непрацездатності (лікарняних) – не більше допомоги, обчисленої з мінімальної зарплати, яка діє у місяці настання страхового випадку (пп. «1» ч. 4 ст. 19 Закону № 1105);
 • для допомоги по вагітності й пологам (декретних) – не більше допомоги, обчисленої з подвійної мінімальної зарплати, яка діє у місяці настання страхового випадку (пп. «2» ч. 4 ст. 19 Закону № 1105).

Також незалежно від страхового стажу щодо лікарняних і декретних застосовуються такі  обмеження:

 • максимальне обмеження (для лікарняних і декретних) – не більше допомоги, яка обчислена з максимальної бази ЄСВ, яка діяла у попередньому місяці перед місяцем настання страхового випадку (ч. 3 ст. 24, ч. 2 ст. 26 Закону № 1105). Закон № 1105 не визначає точно, за який місяць розраховувати максимальну базу ЄСВ, але вказує, що з неї страхові внески «сплачувалися», тобто у минулому часі. Через це для розрахунку обмеження береться попередній місяць, а не місяць настання страхового випадку (лист Мінсоцполітики від 23.11.2017 р. № 514/0/86-17/273); 
 • мінімальне обмеження (лише для декретних) – не менше за розмір допомоги, обчисленої з мінімальної зарплати, яка діє у місяці настання страхового випадку (ч. 2 ст. 26 Закону № 1105).

Розраховані обмеження унаочнено у таблиці нижче. Зверніть увагу, що через незмінність мінімальної зарплати впродовж 2023 року дані обмеженні залишаються теж незмінними.

МІНІМАЛЬНЕ ТА МАКСИМАЛЬНЕ ОБМЕЖЕННЯ ЩОДО СЕРЕДНЬОДЕННОЇ ЗАРПЛАТИ ПРИ РОЗРАХУНКУ ЛІКАРНЯНИХ І ДЕКРЕТНИХ 2023, грн

Місяць 2023 року

Середньоденна зарплата за 1 календарний день

мінімальна

(лише для декретних1)

максимальна, якщо страховий стаж за 12 місяців замалий2

максимальна3

січень-грудень

220,11

(=6700/30,44)4

440,21

(= 2*6700/30,44)

3301,58

(=100500/30,44)

1 – мінімальне обмеження є тільки до допомоги по вагітності й пологам (декретних) – див. ч. 2 ст. 28 Закону № 1105. Щодо лікарняних, то вони можуть бути меншими за дане обмеження;

2 – замалий страховий стаж – за останні 12 місяців перед настанням страхового випадку (виходу у декрет) страховий стаж менший 6 місяців. Наприклад, таке можливо, якщо працівник нещодавно розпочав свою трудову діяльність або не працював тривалий час перед працевлаштуванням в установу;

3 – за загальним правилом максимальна база береться за попередній місяць, тобто для січня 2023 – це грудень 2022, для лютого 2023 – це січень 2023 і т.д. Однак через те, що у січні 2023 мінімальна зарплата на рівні грудня 2022 впродовж всього 2023 року це правило практичного значення не має;

4 – цифра «30,44» означає середню кількість днів у одному місяці за рік (див. п. 4 Порядку обчислення середньої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) для розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням), затвердженого постановою Кабміну від 26.09.2001 р. № 1266).

Норми тривалості робочого часу на 2023 рік

Податкова соціальна пільга 2023

Зарплати працівникам, які мають право на податкову соціальну пільгу (ПСП), у 2023 році обчислюються на основі нових розмірів пільги і граничного доходу для неї, які наведені у таблиці нижче.

РОЗМІР ПСП ТА ГРАНИЧНОГО ДОХОДУ ДЛЯ 2023 РОКУ, грн

Граничний розмір доходу, який дає право на ПСП1

Базова соціальна пільга2

(для осіб, які визначені

пп. 169.1.1 та 169.1.2 ПКУ)

Підвищені ПСП

ПСП 150%

від базової3

(для осіб, які визначені

пп. 169.1.3 ПКУ)

ПСП 200%

від базової4

(для осіб, які визначені

пп. 169.1.4 ПКУ)

3760

1342

2013

2684

1 – прожитковий мінімум працездатної особи а 01.01 × 1,4 та округлений найближчих 10 грн. У 2023 році це 2684×1,4 = 3757,60 ≈ 3760 грн;

2 – 50% від прожиткового мінімуму працездатної особи на 01.01. Для 2023 року це 2684 грн × 0,5 = 1342 грн;

3 – розрахунок 1342 грн × 1,5 = 2013 грн

4 – розрахунок 1342 грн × 2 = 2684 грн

Нагадуємо, що ПСП зменшує дохід до оподаткування при розрахунку ПДФО (військовий збір – ні, він рахується з загальної бази). При цьому у графі 9 розділу І Додатка 4ДФ Податкового розрахунку має бути вказаний код ознаки ПСП.

Допомога малозабезпеченим сім’ям 2023

Рівень забезпечення прожиткового мінімуму для призначення державної соціальної допомоги визначає ст. 9 Закону про Держбюджет 2023. Однак там зазначені лише значення відсотків від прожиткового мінімуму для різних соціально-демографічних груп населення. Уже  нами значення розраховані на основі цих відсотків наведено у таблиці нижче.

ДОПОМОГА МАЛОЗАБЕЗПЕЧЕНИМ 2023

соціальні та демографічні групи населення

розмір

рівня, %

сума, грн

(січень-грудень)

працездатні особи

45

1207,80

діти віком до 6 років

130

2953,60

діти віком від 6 до 18 років

130

3682,90

діти віком від 18 до 23 років

(за умови продовження навчання)

130

3489,20

особи, які втратили працездатність, а також особи з інвалідністю

100

2093,00

Одноразова адресна грошова допомога випускникам вишів

Одноразову адресну грошову допомогу виші виплачують випускникам у п’ятикратному розмірі прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого на 01 січня календарного року. Це передбачають постанови КМУ:

 • «Про надання одноразової адресної грошової допомоги деяким категоріям випускників закладів вищої освіти» від 26.09.2006 р. № 1361;
 • «Питання оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» від 11.05.2011 р. № 524.

За ними маємо виплату, яка наведена у таблиці нижче.

ОДНОРАЗОВА АДРЕСНА ГРОШОВА ДОПОМОГА ВИПУСКНИКАМ ВИШІВ 2023

Спеціалізація за профілями

Розмір, грн

педагогічний

13420*

медичний та фармацевтичний

* розрахунок: 2684 грн ×5

Одноразова грошова допомога випускникам із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

Заклади освіти зобов’язані виплачувати випускникам із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування одноразову грошову допомогу у розмірі шести прожиткових мінімумів для осіб відповідного віку. Так встановлює ст. 8 Закону «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування» від 13.05.2005 р. № 2342.

ОДНОРАЗОВА АДРЕСНА ДОПОМОГА ВИПУСКНИКАМ ІЗ ЧИСЛА ДІТЕЙ-СИРІТ ТА ДІТЕЙ, ПОЗБАВЛЕНИХ БАТЬКІВСЬКОГО ПІКЛУВАННЯ 2023

Отримувачі

Розмір, грн

(січень-грудень)

особи віком від 18 до 23 років, у яких у віці до 18 років померли батьки, та особи, які були віднесені до дітей, позбавлених батьківського піклування

16104*

особи віком від 6 до 18 років, у яких у віці до 18 років померли батьки, та особи, які були віднесені до дітей, позбавлених батьківського піклування

16998**

* розрахунок = 2684 грн × 6;

** розрахунок = 2833 грн × 6

Єдина тарифна сітка 2023

Розмір посадового окладу працівника 1-го тарифного розряду за Єдиною тарифною сіткою (ЄТС) розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери, затвердженою постановою КМУ від 30.08.2002 р. № 1298 передбачений такий, як наведений у таблиці нижче. Він не змінюється й залишається таким, як був на 01 січня 2022 року.
Т А Б Л И Ц Я посадових окладів (тарифних ставок) працівників бюджетної сфери,оплата праці яких здійснюється за Єдиною тарифною сіткою, на 2023 рік
Розряди Коефіцієнт підвищення окладу Оклад (тарифна ставка) згідно розряду, грн(з 01.01.2023 по 31.12.2023)*
1 1 2893
2 1,09 3153
3 1,18 3414
4 1,27 3674
5 1,36 3934
6 1,45 4195
7 1,54 4455
8 1,64 4745
9 1,73 5005
10 1,82 5265
11 1,97 5699
12 2,12 6133
13 2,27 6567
14 2,42 7001
15 2,58 7464
16 2,79 8071
17 3 8679
18 3,21 9287
19 3,42 9894
20 3,64 10531
21 3,85 11138
22 4,06 11746
23 4,27 12353
24 4,36 12613
25 4,51 13047
* можливість подальшого підвищення розміру посадового окладу (тарифної ставки) працівника 1-го тарифного розряду ЄТС впродовж 2023 року буде опрацьована з урахуванням фінансових можливостей бюджету в процесі післявоєнного відновлення економіки України (див. інформацію від Федерації профспілок України).

Індексація грошових доходів 2023

Самі правила визначення індексації не змінилися. Однак індексацію у 2023 році проводити не потрібно. Вона призупинена п. 3 Прикінцевих положень Закону про Держбюджет 2023. Не скасована, а саме тимчасово призупинена на цей рік. Зроблено це через призупинення дії Закону «Про індексацію грошових доходів населення» від 03.07.1991 р. № 1282. Якщо економічна ситуація в Україні у повоєнний час покращиться, то індексація у 2024 році має відновитися.

Нагадуємо, що доходи громадян взагалі мають індексуватися у межах прожиткового мінімуму, встановленого для відповідних соціальних і демографічних груп населення, згідно з п. 4 Порядку проведення індексації грошових доходів населення, затвердженого постановою КМУ від 17.07.2003 р. № 1078.

Індексації у 2022 році та раніше підлягали:

 • заробітна плата працівників установ;
 • грошове забезпечення військовослужбовців, поліцейських, осіб рядового і начальницького складу, посадових осіб митної служби;
 • стипендії;
 • аліменти;
 • пенсії;
 • допомога по безробіттю.

Допомога при народженні дитини 2023

Розмір державної допомоги при народжені дитини не змінився. Він становить 41 280 грн відповідно до ст. 12 Закону «Про державну допомогу сім’ям з дітьми» від 21.11.1992 р. № 2811. Допомогу при народженні дитини виплачуються поетапно:

 • одноразово у сумі 10 320 грн;
 • протягом наступних 36 місяців — по 860,00 грн.

Однак це ще не всі соціальні виплати для новонароджених. Є ще відшкодування послуги з догляду за дитиною до 3-хроків «муніципальна няня». Під неї створений Порядок відшкодування вартості послуги з догляду за дитиною до трьох років «муніципальна няня», затверджений постановою Кабміну від 30.01.2019 р. №  68.Це відшкодування дорівнює двом розмірам прожиткового мінімуму (для дітей віком до 6 років), що встановлений на 1 січня відповідного року, тож у 2023-му становить 4544 грн (= 2272 грн × 2). Однак відшкодування не може перевищувати суми сплаченої за послугу її отримувачем. На таке відшкодування мають право батьки, які використовують послуги муніципальної няні і надають потрібні документи.

Аліменти 2023

Мінімальний гарантований розмір аліментів на одну дитину не може бути меншим, ніж 50% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку. У той же час рекомендований розмір аліментів рівний розміру прожиткового мінімуму на дитину відповідного віку (ч. 2 ст. 182 Сімейного кодексу, далі – СК). Його може присудити суд, якщо у платника аліментів достатньо заробітку (абз. 3 п. 2 ст. 182 СК). Максимальний розмір аліментів – не більше 10 прожиткових мінімумів дитини відповідного віку (ч. 5 ст. 183 СКУ).  Результат розрахунку аліментів за цими правилами для 2023 року унаочнено у таблиці нижче.

РОЗМІРИ АЛІМЕНТІВ 2023

вік дитини, років

мінімальний розмір

максимальний розмір

(01.01-31.12)

рекомендований

(01.01-31.12)

гарантований**

(01.01-31.12)

до 6

2272

1136

22720

від 6 до 18

2833

1416,50

28330

від 18 до 23 років*

2684

1342

26840

* за умови продовження навчання;

** становить 50% від рекомендованого

Пенсії 2023

Мінімальний розмір пенсії також залежить від розміру прожиткового мінімуму. Він дорівнює прожитковому мінімуму для осіб, які втратили працездатність (абз. 1 ч. 1 ст. 28 Закону «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» від 09.07.2003 р. № 1058). Тож мінімальна пенсія за віком з 1 січня 2023 року становитиме 2093 грн.

МІНІМАЛЬНА ТА МАКСИМАЛЬНА ПЕНСІЯ ЗА ВІКОМ 2023

 

Показник

Розмір пенсії, грн

(січень-грудень)

мінімальна пенсія

2093

максимальна пенсія

20930

Штрафні санкції за порушення трудового законодавства

У 2023-му за порушення трудового законодавства доведеться заплатити стільки ж, скільки й жовтні-грудні 2022 року, тому що мінімальна зарплата не зросла, а том й не зросли розміри «трудових штрафів».  Щоправда, штрафи за порушення трудового законодавства зі ст. 265 КЗпП під час воєнного стану не застосовуються (ч. 3 ст. 16 Закону «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» від 15.03.2022 р. № 2136).Однак тут є умова  – виконання у повному обсязі та в установлені строки приписів перевіряючих про усунення виявлених порушень. Якщо вони не виконані, то діють ті штрафи, які наведені у таблиці нижче.

акція на передплату журналів для бухгалтерів

Скористайтеся гарною нагодою та отримайте знижки на передплату на журнали «Головбух Бюджет» та «Головбух Праця та Зарплата»!

Замовляйте в редакції за номером 0 800 21 12 20

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді