Структура кодування програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету

Структура кодування програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету затверджена наказом Мінфіну від 14.01.2011 №11. Код кожної бюджетної програми відповідає коду функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету

Структура кодування програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету

Код програмної класифікації містить сім знаків, з яких:

1

2

3

4

Пояснення

ХХХ

Х

ХХ

Х

ХХХ

0

0

0

Головний розпорядник (код відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету)

ХХХ

Х

0

0

Відповідальний виконавець бюджетних програм у системі головного розпорядника:

ХХХ

1

0

0

якщо головний розпорядник є відповідальним виконавцем бюджетної програми, виконання якої забезпечується його апаратом, четвертим знаком коду визначається цифра "1", щодо всіх інших відповідальних виконавців бюджетних програм використовуються цифри від "2" до "9"

ХХХ

Х

ХХ

0

бюджетна програма в межах одного відповідального виконавця бюджетної програми:

ХХХ

Х

1

0

якщо бюджетна програма пов'язана з функціонуванням апаратів органів державної влади (в основному це коди діючої функціональної класифікації розділу "Державне управління"), п'ятий та шостий знаки коду визначаються цифрами "01", всі інші бюджетні програми - "02", "03", "04" і далі в межах одного відповідального виконавця бюджетної програми

ХХХ

Х

0

для відстеження усіх бюджетних програм на реалізацію інвестиційних програм (проектів), що реалізуються за рахунок коштів міжнародних фінансових організацій, п'ятим знаком коду таких програм визначається цифра "6"

ХХХ

Х

0

для відстеження усіх бюджетних програм, видатки або кредитування за якими здійснюється за рахунок резервного фонду, п'ятим знаком коду таких програм визначається цифра "7"

ХХХ

Х

0

для відстеження усіх бюджетних програм, що складають капітальні вкладення, п'ятим знаком коду таких програм визначається цифра "8"

Код кожної бюджетної програми відповідає коду функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету.

Відповідно до вимог частини другої статті 40 Бюджетного кодексу України програмна класифікація видатків та кредитування державного бюджету щорічно визначається у законі про Державний бюджет України.зміст

скачати посадову інструкцію