Функціональна класифікація видатків та кредитування бюджету

Функціональна класифікація видатків та кредитування бюджету затверджена наказом Мінфіну від 14.01.2011 р. №11.

Функціональна класифікація видатків та кредитування бюджету

Код

Найменування

0100

Загальнодержавні функції

0110

Вищі органи державного управління, органи місцевої влади та місцевого самоврядування, фінансова та зовнішньополітична діяльність

0111

Вищі органи державного управління, органи місцевої влади та місцевого самоврядування

0112

Фінансова та фіскальна діяльність

0113

Зовнішньополітична діяльність

0120

Економічна допомога зарубіжним країнам

0130

Інші загальні функції державного управління

0131

Управління системою державної служби

0132

Загальнодержавне планування та статистика

0133

Інша діяльність у сфері державного управління

0140

Позицію виключено

0150

Фундаментальні та прикладні дослідження і розробки у сфері державного управління

0160

Проведення виборів та референдумів

0170

Обслуговування боргу

0171

Позицію виключено

0172

Позицію виключено

0180

Міжбюджетні трансферти

0200

Оборона

0210

Військова оборона

0220

Цивільна оборона

0230

Військова допомога зарубіжним країнам

0240

Військова освіта

0250

Фундаментальні та прикладні дослідження і розробки у сфері оборони

0260

Інша діяльність у сфері оборони

0300

Громадський порядок, безпека та судова влада

0310

Діяльність із забезпечення громадського порядку, боротьба із злочинністю та охорона державного кордону

0320

Протипожежний захист та рятування

0330

Судова влада

0340

Кримінально-виконавча система та виправні заходи

0350

Діяльність у сфері безпеки держави

0360

Нагляд за додержанням законів та представницькі функції в суді

0370

Фундаментальні та прикладні дослідження і розробки у сфері громадського порядку, безпеки та судової влади

0380

Інша діяльність у сфері громадського порядку, безпеки та судової влади

0400

Економічна діяльність

0410

Загальна економічна, торговельна та трудова діяльність

0411

Загальна економічна та торговельна діяльність

0412

Регулювання трудових відносин

0420

Сільське господарство, лісове господарство та мисливство, рибне господарство

0421

Сільське господарство

0422

Лісове господарство та мисливство

0423

Рибне господарство

0430

Паливно-енергетичний комплекс

0431

Вугільна галузь та інші галузі з видобутку твердого палива

0432

Нафтогазова галузь

0433

Електроенергетична галузь

0434

Інші галузі паливно-енергетичного комплексу

0440

Інша промисловість та будівництво

0441

Промисловість з видобутку рудних та нерудних корисних копалин

0442

Обробна промисловість

0443

Будівництво

0444

Відтворення мінерально-сировинної бази

0450

Транспорт

0451

Автомобільний транспорт

0452

Водний транспорт

0453

Залізничний транспорт

0454

Повітряний транспорт

0455

Трубопровідний та інший транспорт

0456

Дорожнє господарство

0460

Зв'язок, телекомунікації та інформатика

0470

Інші галузі економіки

0471

Позицію виключено

0472

Позицію виключено

0473

Позицію виключено

0480

Фундаментальні та прикладні дослідження і розробки в галузях економіки

0481

Фундаментальні та прикладні дослідження і розробки у сфері економічної, торговельної та трудової діяльності

0482

Фундаментальні та прикладні дослідження і розробки у сфері сільського господарства, лісового господарства та мисливства, рибного господарства

0483

Фундаментальні та прикладні дослідження і розробки у сфері паливно-енергетичного комплексу

0484

Фундаментальні та прикладні дослідження і розробки в інших галузях промисловості та будівництві

0485

Фундаментальні та прикладні дослідження і розробки у сфері транспорту

0486

Фундаментальні та прикладні дослідження і розробки у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики

0487

Фундаментальні та прикладні дослідження і розробки в інших галузях економіки

0490

Інша економічна діяльність

0500

Охорона навколишнього природного середовища

0510

Запобігання та ліквідація забруднення навколишнього природного середовища

0511

Охорона та раціональне використання природних ресурсів

0512

Утилізація відходів

0513

Ліквідація іншого забруднення навколишнього природного середовища

0520

Збереження природно-заповідного фонду

0530

Фундаментальні та прикладні дослідження і розробки у сфері охорони навколишнього природного середовища

0540

Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища

0600

Житлово-комунальне господарство

0610

Житлове господарство

0620

Комунальне господарство

0630

Фундаментальні та прикладні дослідження і розробки у сфері житлово-комунального господарства

0640

Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства

0700

Охорона здоров'я

0710

Медична продукція та обладнання

0720

Поліклініки і амбулаторії, швидка та невідкладна допомога

0721

Поліклініки загального профілю та амбулаторії

0722

Спеціалізовані та стоматологічні поліклініки

0723

Позицію виключено

0724

Центри екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, станції екстреної (швидкої) медичної допомоги

0725

Фельдшерсько-акушерські пункти

0726

Центри первинної медичної (медико-санітарної) допомоги

0730

Лікарні та санаторно-курортні заклади

0731

Лікарні загального профілю

0732

Спеціалізовані лікарні та інші спеціалізовані заклади

0733

Перинатальні центри, пологові будинки

0734

Санаторно-курортні заклади

0740

Санітарно-профілактичні та протиепідемічні заходи і заклади

0750

Фундаментальні та прикладні дослідження і розробки у сфері охорони здоров'я

0760

Інша діяльність у сфері охорони здоров'я

0761

Будинки дитини

0762

Станції переливання крові

0763

Інші заклади та заходи у сфері охорони здоров'я

0800

Духовний та фізичний розвиток

0810

Фізична культура і спорт

0820

Культура та мистецтво

0821

Театри

0822

Художні колективи, концертні і циркові організації

0823

Кінематографія

0824

Бібліотеки, музеї і виставки

0824

Позицію виключено

0825

Позицію виключено

0826

Позицію виключено

0827

Заповідники

0828

Клубні заклади

0829

Інші заходи і заклади в галузі культури та мистецтва, творчі спілки

0830

Засоби масової інформації

0831

Позицію виключено

0832

Позицію виключено

0833

Позицію виключено

0834

Позицію виключено

0840

Фундаментальні та прикладні дослідження і розробки у сфері духовного та фізичного розвитку

0850

Інша діяльність у сфері духовного та фізичного розвитку та інформації

0900

Освіта

0910

Дошкільна освіта

0920

Загальна середня освіта

0921

Загальноосвітні навчальні заклади

0922

Загальноосвітні спеціалізовані та спеціальні школи-інтернати

0923

Позицію виключено

0930

Професійно-технічна освіта

0940

Вища освіта

0941

Вищі навчальні заклади I і II рівнів акредитації

0942

Вищі навчальні заклади III і IV рівнів акредитації

0950

Післядипломна освіта

0960

Позашкільна освіта та заходи із позашкільної роботи з дітьми

0970

Програми матеріального забезпечення навчальних закладів

0980

Фундаментальні та прикладні дослідження і розробки у сфері освіти

0990

Інші заклади та заходи у сфері освіти

1000

Соціальний захист та соціальне забезпечення

1010

Соціальний захист на випадок непрацездатності

1020

Соціальний захист пенсіонерів

1030

Соціальний захист ветеранів війни та праці

1040

Соціальний захист сім'ї, дітей та молоді

1050

Соціальний захист безробітних

1060

Допомога у вирішенні житлового питання

1061

Позицію виключено

1062

Позицію виключено

1070

Соціальний захист інших категорій населення

1080

Фундаментальні та прикладні дослідження і розробки у сфері соціального захисту

1090

Інша діяльність у сфері соціального захистузміст

Вебінарний марафон доя Дня бухгалтера

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді