КДБ 22080000 Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном

Класифікація доходів бюджету чітко розмежовує доходи бюджетів різних рівнів за об'єктивними характерними ознаками з детальним розподілом їх на такі розділи: податкові надходження; неподаткові надходження; доходи від операцій із капіталом; трансферти.

КДБ 22080000 Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном є основним кодом підгрупи, до якої також входять:

  • КДБ 22080100 Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом
  • КДБ 22080200 Надходження від орендної плати за користування майном бюджетних установ
  • КДБ 22080300 Надходження від орендної плати за користування іншим державним майном
  • КДБ 22080400 Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності
  • КДБ 22080500 Надходження платежів за надані орендареві грошові кошти та цінні папери на умовах кредиту

Вебінарний марафон доя Дня бухгалтера

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді