Виробництво продукції (робіт, послуг)

Облік виробництва продукції (робіт, послуг) затверджений у межах Типової кореспонденції субрахунків бухгалтерського обліку для відображення операцій з активами, капіталом та зобов’язаннями розпорядниками бюджетних коштів та державними цільовими фондами (наказ Мінфіну від 29.12.2015 № 1219).

Облік виробництва продукції (робіт, послуг) містить відображення витрат із заробітної плати працівникам, пов’язаних з організацією та наданням послуг, виготовленням продукції, виконанням робіт; оприбуткування готових виробів і продукції, переданих з виробництва на склад; нарахування суми надходжень від реалізації робіт, послуг, виробів і продукції, плати за оренду майна, сум податку на додану вартість, що входять до складу вартості робіт, послуг, виробів і продукції, які підлягають перерахуванню в бюджет тощо.

9. Виробництво продукції (робіт, послуг)

9.1

Відображення витрат із заробітної плати працівникам, пов’язаних з організацією та наданням послуг, виготовленням продукції, виконанням робіт

8111 (8121) «Витрати на оплату праці»

6511 (6521) «Розрахунки із заробітної плати»

16 «Виробництво»

8111 (8121) «Витрати на оплату праці»

9.2

Нарахування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування

8112 (8122) «Відрахування на соціальні заходи»

6313 (6323) «Розрахунки із загальнообов’язкового державного соціального страхування»

16 «Виробництво»

8112 (8122) «Відрахування на соціальні заходи»

9.3

Передача матеріалів і продуктів харчування в переробку

8113 (8123) «Матеріальні витрати»

15 «Виробничі запаси»

16 «Виробництво»

8113 (8123) «Матеріальні витрати»

9.4

Нарахування амортизації на необоротні активи, що використовуються в процесі організації та надання послуг, виготовлення продукції (виконання робіт)

8114 (8124) «Амортизація»

1411 «Знос (амортизація) основних засобів»

16 «Виробництво»

8114 (8124) «Амортизація»

9.5

Оприбуткування готових виробів і продукції, переданих з виробництва на склад

1811 (1821) «Готова продукція»

16 «Виробництво»

9.6

Нарахування суми надходжень від реалізації робіт, послуг, виробів і продукції

2111 (2121) «Поточна дебіторська заборгованість за розрахунками за товари, роботи, послуги», 6212 (6222) «Розрахунки із замовниками за роботи і послуги»

7111 (7121) «Доходи від реалізації продукції (робіт, послуг)»

9.7

Нарахування сум податку на додану вартість, що входять до складу вартості робіт, послуг, виробів і продукції, які підлягають перерахуванню в бюджет

7111 (7121) «Доходи від реалізації продукції (робіт, послуг)»

6311 (6321) «Розрахунки з бюджетом за податками і зборами»

9.8

Надходження коштів від реалізації робіт, послуг, виробів і продукції

2311 (2321) «Поточні рахунки в банку», 2313 (2323) «Реєстраційні рахунки»

2111 (2121) «Поточна дебіторська заборгованість за розрахунками за товари, роботи, послуги», 6212 (6222) «Розрахунки із замовниками за роботи і послуги»

9.9

Перерахування в бюджет сум податку на додану вартість, що входять до складу вартості робіт, послуг, виробів і продукції

6311 (6321) «Розрахунки з бюджетом за податками і зборами»

2311 (2321) «Поточні рахунки в банку», 2313 (2323) «Реєстраційні рахунки»

9.10

Нарахування плати за оренду майна

2117 (2128) «Інша поточна дебіторська заборгованість»

7411 (7421) «Інші доходи за обмінними операціями»

9.11

Нарахування плати за комунальні послуги зданого в оренду приміщення, яка відповідно до законодавства відноситься на відшкодування касових видатків

2117 (2128) «Інша поточна дебіторська заборгованість», 6415 (6425) «Розрахунки з іншими кредиторами»

8013 (8023) 8113 (8123) «Матеріальні витрати»

9.12

Надходження коштів від реалізації робіт, послуг, виробів і продукції, які підлягають включенню до доходів у майбутніх звітних періодах

2313 (2323) «Реєстраційні рахунки»

6911 (6921) «Доходи майбутніх періодів»

9.13

Включення до складу доходів звітного періоду суми одержаних доходів майбутніх періодів

6911 (6921) «Доходи майбутніх періодів»

7111 (7121) «Доходи від реалізації продукції (робіт, послуг)», 7411 (7421) «Інші доходи за обмінними операціями»

9.14

Здійснення витрат у звітному періоді, які підлягають віднесенню на витрати в майбутніх звітних періодах

2911 «Витрати майбутніх періодів розпорядників бюджетних коштів», 2921 «Витрати майбутніх періодів державних цільових фондів»

2117 (2128) «Інша поточна дебіторська заборгованість»

9.15

Списання витрат майбутніх періодів та включення їх до складу витрат звітного періоду

8013 (8023), 8113 (8123) «Матеріальні витрати»

2911 «Витрати майбутніх періодів розпорядників бюджетних коштів», 2921 «Витрати майбутніх періодів державних цільових фондів»

Вебінарний марафон доя Дня бухгалтера

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді