Рахунок 24 "Брак у виробництві"

Рахунок 24 "Брак у виробництві" з Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій.

План рахунків бухгалтерського обліку є переліком рахунків і схем реєстрації та групування на них фактів фінансово-господарської діяльності у бухгалтерському обліку.

Цей рахунок призначено для обліку та узагальнення інформації про втрати від браку у виробництві. Браком у виробництві вважається продукція, напівфабрикати, деталі, вузли й роботи, які не відповідають за своєю якістю встановленим стандартам або технічним умовам і не можуть бути використані за своїм прямим призначенням або можуть бути використані тільки після додаткових витрат на виправлення. Брак продукції поділяється на зовнішній, тобто виявлений споживачем і пред'явлений для відшкодування збитків, та внутрішній, який виявлений в процесі виробництва. У залежності від характеру відхилень від нормативів він може бути остаточним або виправним.

За дебетом рахунку 24 "Брак у виробництві" відображаються витрати через виявлений зовнішній та внутрішній брак (вартість невиправного, остаточного браку та витрати на виправлення браку), витрати на гарантійний ремонт в обсязі, що перевищує норму, витрати на утримання гарантійних майстерень; за кредитом - суми, що відносяться на зменшення витрат на брак, та сума, що списується на витрати на виробництво як втрати від браку, суми зменшення втрат від браку продукції: вартість відходів від бракованої продукції або реалізації її за зменшеною ціною; вартість утримання з винуватців браку; суми відшкодувань, одержаних від постачальників недоброякісних матеріалів та напівфабрикатів, які спричинили брак продукції.

Аналітичний облік за рахунком 24 "Брак у виробництві" ведеться за видами виробництва.

Рахунок 24 "Брак у виробництві" кореспондує

  

за дебетом з кредитом рахунків: 

  

за кредитом з дебетом рахунків: 

20 

"Виробничі запаси" 

20 

"Виробничі запаси" 

23 

"Виробництво" 

22 

"Малоцінні та швидкозношувані
предмети" 

25 

"Напівфабрикати" 

31 

Виключено 

23 

"Виробництво" 

63 

"Розрахунки з постачальниками та підрядниками" 

37 

"Розрахунки з різними
дебіторами" 

65 

"Розрахунки за страхуванням" 

47 

"Забезпечення наступних витрат і
платежів" 

66 

"Розрахунки за виплатами працівникам" 

68 

"Розрахунки за іншими операціями" 

63 

"Розрахунки з постачальниками та підрядниками" 

  

  

66 

"Розрахунки за виплатами працівникам" 

  

  

80 

"Матеріальні витрати" 

  

  

84 

"Інші операційні витрати" 

  

  

85 

"Інші затрати" 

  

  

94 

"Інші витрати операційної діяльності" 

  

  

99 

Виключено

(рахунок 24 із змінами, внесеними згідно з наказами
 Міністерства фінансів України від 09.12.2002 р. N 1012,
 від 27.06.2013 р. N 627,
від 08.02.2014 р. N 48)

 

Вебінарний марафон доя Дня бухгалтера

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді