МОЗ оновив методичні рекомендації ведення обліку лікарських засобів та медичних виробів

Методичні рекомендації ведення обліку лікарських засобів та медичних виробів у закладах охорони здоров’я затверджені наказом МОЗ від 09.09.2014 № 635. Наказом від 24.06.2019 № 1428 МОЗ затвердив нову редакцію цих методичних рекомендацій.

У них уточнено, що методи оцінки вибуття лікарських засобів та медичних виробів визначає розпорядчий документ про облікову політику закладу охорони здоров’я. При цьому можна обрати лише один із методів оцінки їх вибуття:

  • ідентифікованої собівартості відповідної одиниці запасів;
  • середньозваженої собівартості;
  • собівартості перших за часом надходження запасів (ФІФО);
  • нормативних затрат;
  • ціни продажу.

У методичних рекомендаціях конкретизовано, що лишки лікарських засобів та медичних виробів оприбутковуємо:

  • за чистою вартістю реалізації запасів, якщо їх можна реалізувати або
  • в оцінці можливого використання запасів, якщо їх використає безпосередньо заклад охорони здоров’я.

Їх нестачі в межах норм природного убутку, виявлені в результаті інвентаризації, списуйте за розпорядженням керівника на витрати. Але зважте, що норми природного убутку застосовуємо лише в разі виявлення фактичних нестач і після взаємозаліку нестач цінностей і лишків внаслідок пересортування. Якщо норми природного убутку відсутні, втрату розглядайте як нестачу понад норму.

Результати інвентаризації на підставі затвердженого протоколу інвентаризаційної комісії відображайте в бухгалтерському обліку та фінансовій звітності того звітного періоду, у якому закінчили інвентаризацію.

Джерело: наказ МОЗ від 24.06.2019 № 1428

посадова інструкція скачати

Статті за темою

Усі статті за темою

Розробляємо первинні документи для обліку запасів

Типових форм первинних документів для обліку господарських операцій із запасами наразі немає. Тож установи мають розробити та затвердити їх самостійно. Як визначити реквізити та форму, читайте у статті.
4771

Списання ліків у бюджетній установі

Прочитайте, що робити з лікарськими засобами після того, як спливе термін їх придатності та як правильно списати протерміновані ліки.
10504

Облік лікарських засобів та медичних виробів: приклади від експерта

Як МОЗ рекомендує ЗОЗ вести бухгалтерський облік медикаментів та медичних виробів — у публікації розглянемо загальні положення, що стосуються як медзакладів, що є бюджетними установами, так і реорганізованих медзакладів-КНП.
23872