Казначейству обмежили строк опрацювання документів

Казначейству обмежили строк опрацювання документів

Мінфін оприлюднив наказ «Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України» від 22.10.2019 № 440, який оновлює:

  • Порядок формування Єдиного реєстру розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів, затверджений наказом від 22.12.2011 № 1691;
  • Порядок реєстрації та обліку бюджетних зобов’язань розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів в органах Державної казначейської служби України, затверджений наказом від 02.03.2012 № 309;
  • Порядок відкриття та закриття рахунків у національній валюті в органах Державної казначейської служби України, затверджений наказом від 22.06.2012 № 758;
  • Порядок казначейського обслуговування державного бюджету за витратами, затверджений наказом від 24.12.2012 № 1407.

Серед новацій — органам Казначейства обмежили строк опрацювання підтвердних документів. Так, в останніх числах грудня Казначейство має право опрацьовувати підтвердні документи не пізніше останнього робочого дня поточного бюджетного періоду. Тобто усі документи, які вчасно подали Казначейству, — воно опрацює у поточному бюджетному періоді.

У реєстрах бюджетних зобов’язань та бюджетних фінансових зобов’язань реквізит «код розпорядника» привели до 6-значного (наразі реквізит передбачає 5 знаків (комірок) для заповнення).

Новації щодо вилучення з тексту порядків/додатків «код банку», «МФО» у зв’язку з запровадженням міжнародного номера банківського рахунку IBAN запрацюють із 13.01.2020.

Із наказу Мінфіну «Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України» від 22.10.2019 № 440

Зміни, які ним затверджені

посадова інструкція скачати

Статті за темою

Усі статті за темою

Державний бюджет 2024

Президент підписав Закон України «Про Державний бюджет України на 2024 рік» від 09.11.2023 № 3460-ІХ (далі – Держбюджет 2024), який є основним фінансовим планом країни. Держбюджет-2024 набере чинності з 01.01.2024 р.
1362

Коди економічної класифікації видатків бюджету: інструкція застосування

Мінфін регулярно оновлює інструкцію зі застосування КЕКВ. Це зумовлює проблеми в установах, адже вони планують видатки у кошторисах за старими КЕКВ, а проводити їх потрібно вже за новими. Актуальні коди економічної класифікації видатків бюджетних установ 2023 року та їх застосування – у цьому огляді.
254208

Як підготувати бюджетний запит на 2024 рік

Бюджетний запит – це початок циклу щорічного бюджетного процесу. Як його готувати при складанні проєктів місцевих бюджетів, якими правилами та нормативними документами керуватися, про інструкцію з підготовки бюджетних запитів, типовий перелік результативних показників, типові недоліки підготовки бюджетних запитів – питання даного огляду.
21091

Особливості складання розрахунків до проектів місцевих бюджетів на 2024 рік

Проект місцевого бюджету на 2024 рік має ґрунтуватись на розрахунках місцевих фінансових органів, бюджетних запитах головних розпорядників коштів місцевого бюджету та показниках, що стосуються місцевих бюджетів та які будуть закладені у проєкт держбюджету на 2024 рік. Їх містять особливості складання розрахунків місцевих бюджетів, які Мінфін доводить до учасників бюджетного процесу згідно зі статтею 75 БК.
2203

ІАС «LOGICA» методичні рекомендації

Впровадження інформаційно-аналітичної системи управління плануванням та виконанням місцевих бюджетів дозволило оперативно взаємодіяти Мінфіну, ДПС, Казначейству, ОМС та учасникам бюджетного процесу на місцевому рівні. Як і будь яка інша ІАС має свої правила реєстрації, перереєстрації, взаємодії її учасників. Розглянемо що таке ІАС «LOGICA», які правила встановлені щодо реєстрації та взаємодії користувачів та які НПА при цьому потрібно враховувати, які ІАС «LOGICA» рекомендації використовувати.
2976