Працівника звільнили без згоди профспілки? Його права порушені

671

Запитання

Працівника установи звільнили з роботи у зв’язку зі скороченням чисельності працівників без попередньої згоди профспілкового органу. Чи може такий працівник звернутися до суду через порушення його прав?

Відповідь

Якщо роботодавець зібрався за своєю ініціативою розірвати з працівником трудовий договір, укладений на невизначений строк, або строковий трудовий договір до закінчення строку його чинності, він може це зробити лише за попередньою згодою профспілки. Таку вимогу встановлює стаття 43 Кодексу законів про працю України (КЗпП).

У такому разі профспілка розглядає у 15-денний строк обгрунтоване письмове подання керівника установи про розірвання трудового договору з працівником. Таке подання розглядають у присутності працівника.

Про прийняте рішення профспілка повідомляє керівника установи у письмовій формі в 3-денний строк після його прийняття.

Рішення профспілки про відмову в розірванні трудового договору має бути обгрунтованим. Адже якщо відмова необгрунтована, керівник установи має право звільнити працівника без згоди профспілки.

Якщо працівник вважає, що під час звільнення його права порушені, він може звернутися до суду. Подібні трудові спори розглядають безпосередньо в районних, районних у місті, міських чи міськрайонних судах (п. 2 ч. 1 ст. 232 КЗпП).

Якщо трудовий договір з працівником розірвано без звернення до профспілки, суд зупиняє провадження у справі, запитує згоду профспілки на звільнення працівника і після її одержання або відмови розглядає спір по суті (ч. 9 ст. 43 КЗпП).

Центральна частина статичний блок 3

Останні новини

Усі новини

Статті за темою

Усі статті за темою

Табель обліку робочого часу 2024 – бланк | зразок заповнення

Табель обліку робочого часу – це первинний документ, який містить перелік усіх працівників установи з відмітками про те, як вони відпрацювали робочий час протягом облікового періоду. Без цієї інформації заробітну плату працівникові не нарахуєш. То хто, коли і як складає табель?
151261

Господарський договір бюджетної установи

Господарський договір бюджетної установи – типи, види, істотні умови, порядок укладання та розірвання, перевірки. З якими господарськими договорами зазвичай мають справу бюджетники, чи є в них певні особливості?
14356