Чи включається до стажу служби в ОМС період призупинення трудового договору

848

Запитання

Чи включається до стажу служби в ОМС період призупинення дії трудового договору з посадовою особою органу місцевого самоврядування?

Відповідь

Детальний матеріал

Зарплата органів місцевого самоврядування 2023

Переглянути
Чи включається до стажу служби в ОМС період призупинення дії трудового договору з посадовою особою місцевого самоврядування

Калькулятор стажу

Призупинення дії трудового договору – нове поняття, передбачене ст. 13 Закону №2136 та відповідна процедура може бути застосована виключно під час дії воєнного стану (далі –ВС).

Призупинення дії трудового договору – це тимчасове припинення роботодавцем забезпечення працівника роботою і тимчасове припинення працівником виконання роботи за укладеним трудовим договором у зв’язку із збройною агресією проти України, що виключає можливість обох сторін трудових відносин виконувати обов’язки, передбачені трудовим договором (ч. 1 ст. 13 Закону № 2136 ).

Призупинення дії трудового договору може здійснюватися за ініціативи однієї із сторін на строк не більше ніж період дії ВС. У разі прийняття рішення про скасування призупинення дії трудового договору до припинення або скасування ВС роботодавець повинен за 10 календарних днів до відновлення дії трудового договору повідомити працівника про необхідність стати до роботи. Призупинення дії трудового договору не тягне за собою припинення трудових відносин.

Призупинення дії трудового договору не може бути прихованим покаранням і не застосовується, зокрема, до посадових осіб, які обіймають політичні виборні посади (сільський, селищний, міський голова, його заступники, секретар сільської, селищної, міської ради, керуючий справами виконавчого комітету та староста).

Призупинення дії трудового договору оформлюється наказом (розпорядженням) роботодавця, в якому, зокрема, зазначається (ч. 2 ст. 13 Закону № 2136 ):

  • інформація про причини призупинення, у тому числі про неможливість обох сторін виконувати свої обов’язки та спосіб обміну інформацією;
  • строк призупинення дії трудового договору;
  • кількість, категорії і прізвища, ім’я, по батькові (за наявності), реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті) відповідних працівників;
  • умови відновлення дії трудового договору.

Наказ (розпорядження) про призупинення дії трудового договору роботодавець подає для погодження до військової адміністрації (далі – ВА).

У разі незгоди із наказом (розпорядженням) роботодавця про призупинення дії трудового договору працівником або профспілкою відповідний наказ може бути оскаржений. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю, або його територіальний орган має право внести роботодавцеві припис про скасування наказу (розпорядження) або про усунення порушення законодавства про працю іншим шляхом. Припис є обов’язковим до виконання роботодавцем протягом 14 календарних днів з дня отримання такого припису (ч. 3 ст. 13 Закону № 2136).

Приписи у разі оскарження наказу (розпорядження) про призупинення дії трудового договору, укладеного з посадовими особами, можуть бути внесені роботодавцеві за погодженням з військовою адміністрацією.

Роботодавець має право протягом 10 календарних днів оскаржити припис в суді.

Відшкодування заробітної плати, гарантійних та компенсаційних виплат працівникам за час призупинення дії трудового договору у повному обсязі покладається на державу, що здійснює збройну агресію проти України (ч. 4 ст. 13 Закону № 2136 ).

Інших положень, які б регулювали питання призупинення дії трудового договору, Закон № 2136 не містить.

Відповідно до ст. 22 Закону № 2493, до стажу служби в ОМС зараховується період роботи на посадах, на які поширюється дія цього Закону, а також на посадах і в органах, час роботи в яких зараховується до стажу державної служби.

У зв’язку з тим, що у разі призупинення дії трудового договору працівник тимчасово не виконує роботу за укладеним трудовим договором, а роботодавець тимчасова не забезпечує працівника роботою, однак трудові відносини фактично тривають, цей період включається до загального стажу роботи працівника та до стажу служби в ОМС.

Слід зауважити, що період призупинення дії трудового договору не включається до стажу роботи, що дає право на щорічну основну відпустку та право на присвоєння чергового рангу. А також для проведення щорічної оцінки.

Періоди, які зараховують до стажу роботи, що дає право на щорічну основну відпустку, визначено у ст. 9 Закону України від 15.11.1996 р. № 504/96-ВР «Про відпустки», до нього зараховують:

  • час, коли працівник фактично не працював, але за ним згідно з законодавством зберігалися місце роботи (посада) та зарплата повністю або частково (в тому числі час оплаченого вимушеного прогулу, спричиненого незаконним звільненням або переведенням на іншу роботу);
  • час, коли працівник фактично не працював, але за ним зберігалося місце роботи (посада) і йому виплачувалася допомога по державному соціальному страхуванню, за винятком частково оплачуваної відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку.

За інформацією вебсайту Децентралізація

акція на передплату журналів для бухгалтерів

Скористайтеся гарною нагодою та отримайте знижки на передплату на журнали «Головбух Бюджет» та «Головбух Праця та Зарплата»!

Замовляйте в редакції за номером 0 800 21 12 20

Останні новини

Усі новини

Статті за темою

Усі статті за темою

Страховий стаж: як обчислити і коли враховувати

Дані про страховий стаж потрібні бухгалтеру у низці випадків, наприклад нарахуванні лікарняних, декретних, пенсій та інших соцвиплат. У консультації – про те, як дізнатися про страховий стаж, як він розраховується бухгалтером у тих чи інших ситуаціях.
47723

Довідка ОК-5 для підтвердження страхового стажу

Якщо працівник працює менше року чи шести місяців і захворів, бухгалтеру аби правильно нарахувати допомогу по тимчасовій непрацездатності чи допомогу по вагітності та пологах потрібно знати страховий стаж працівника. Розглянемо чим потрібно підтверджувати страховий стаж та чи потрібно вимагати від працівника довідку за формою № ОК-5.
34906

Довідка про трудовий та страховий стаж

Отримати довідку ПФУ про трудовий та страховий стаж можуть і працівник, і роботодавець. Розкажемо, як це зробити через інтернет, як рахувати стаж за цією довідкою.
21055