Інформаційна довідка щодо розрахунку обсягів освітньої субвенції

Автор

ОНИЩЕНКО Віктор

бухгалтер, експерт з питань бюджетної сфери, кандидат економічних наук, м. Чернігів
Освітня субвенція з державного бюджету покликана ОМС утримувати школи, професійно-технічні училища коледжі, які мають фінансуватися за рахунок місцевих бюджетів. Механізм її розподілу базується на складній формулі й МОН в інформаційній довідці показало ті цифри, які впливали на розподіл освітньої субвенції у 2021 році. Призначення, наповнення та приклад такої довідки – у цьому огляді.

Довідка про освітню субвенцію від МОН

Мова йде навіть не про одну довідку, а про цілу сукупність інформаційних довідок щодо розрахунку обсягів освітньої субвенції на 2021 рік. Вони згруповані МОН по кожній області України та м. Києву. Це приблизно по 60 довідок на кожну область (по кожній територіальній громаді області) та одна довідка по м. Києву. Також є інформаційні довідки на область, але це не зведені, а по навчальних закладах, які належать обласним радам. Всього за заявою МОН освітню субвенцію у 2021 році отримують 1463 місцеві бюджети (територіальні громади). Знайти всі довідки можна тут – на сторінці веб-порталу МОН.

Інформаційну довідку про розрахунок освітньої субвенції готує МОН

Призначення довідки щодо розрахунку обсягів освітньої субвенції

Призначення інформаційної довідки роз’яснює Міністерство освіти й науки у своєму листі “Про розрахунок обсягу освітньої субвенції на 2021 рік”. Офіційною метою інформаційної довідки від МОН є:

 • покращення розуміння посадовцями ОМС, розпорядниками та отримувачами бюджетних коштів, громадськістю особливостей того, як розподіляється освітня субвенція між місцевими бюджетами освітня субвенція;
 • забезпечення інформацією засновників закладів освіти для проведення аналізу ефективності мережі навчальних закладів. На основі результатів такого аналізу можна приймати різні рішення, наприклад щодо оптимізації освітніх закладів, їх об’єднання/ліквідації.

Прозорість процесу розподілу освітньої субвенції відображена в інформаційних довідках МОН щодо розрахунку обсягів освітньої субвенції

Однак інформаційна довідка про освітню субвенцію не обов’язкова. Немає законодавчих вимог щодо її підготовки МОН. Це більше добровільний жест від міністерства для:

 • забезпечення прозорості розподілу освітньої субвенції, підтримки загальної прозорості процесу бюджетування, у т.ч. й місцевих бюджетів, які є отримувачами даної субвенції;
 • підтримки процесів децентралізації, які відбуваються у державі. МОН не може бути осторонь їх, так як переважна більшість навчальних закладів знаходяться у комунальній власності територіальних громад, на підтримку яких і спрямована дана субвенція.

Освітня субвенція покликана зменшити витрати власних коштів місцевих бюджетів на загальну середню освіту в регіоні

Інформаційна довідка щодо розрахунку обсягів освітньої субвенції
ОЛЕНА МОРЄВА,експерт з питань оплати праці та планування
ДОПОМОЖЕМО РОЗІБРАТИСЯ ►►► на яких підставах надавати грошову винагороду ►►► за який період нарахувати — за календарний чи навчальний рік ►►► як та за яким КЕКВ спланувати видатки на виплату винагороди у кошторисі ►►►

Структура довідки щодо розрахунку обсягів освітньої субвенції

Майже всі довідки однакові за структурою. Для прикладу візьмемо Інформаційну довідку щодо розрахунку обсягу освітньої субвенції на 2021 рік Чернігівської міської територіальної громади. Структура довідки така:

 • базова інформація про засновника, тобто про територіальну громаду. Наприклад, кількість населення громади, фактична й розрахункова наповнюваність класів;
 • історичні дані щодо учнів комунальних закладів середньої освіти за 2016-2021 роки. Тут зокрема є субвенція, кількість учнів, фактична та розрахункова наповнюваність класів;
 • підсумки розподілу субвенції на 2021 рік. Є дані по комунальних загальноосвітніх закладах, закладах професійної, фахової передвищої освіти;
 • детальний розрахунок обсягу освітньої субвенції на 2021 рік для територіальної громади. Наведені результати розрахунку 19 показників, що використовуються у формулі розподілу освітньої субвенції між місцевими бюджетами з наказу Кабміну від 27.12.2017 р. № 1088 (даліПостанова № 1088);
 • діаграми основних показників по роках для територіальної громади. Так, є діаграми (графіки) зміни у 2016-2021 роках кількості учнів комунальних закладів освіти, субвенції на їхніх учнів, середнього показника субвенції на одного учня, а також є порівняння показників ФНК, РНК для 2018-2021 років, дані про коригування РНК на 2021 рік та крива ФНК окремих закладів освіти по відношенню до РНК територіальної громади (теж з метою їхнього порівняння);
 • перелік закладів загальної середньої освіти (станом на 5 вересня 2020 року). Джерело такої інформації – звіт за формою №ЗНЗ-1, який подається навчальними закладами до МОН в електронному вигляді. Інформацію ж про площу та населення кожної території дає Мінрегіон.

5 вересня – це дата, на яку знімаються дані для планування освітньої субвенції та її розподілу на наступний бюджетний рік

Щодо довідок про субвенцію обласного бюджету – там відсутні діаграми щодо показників і перелік закладів загальної середньої освіти. Чому МОН не надає інформацію щодо інших закладів, які утримуються за рахунок обласного бюджету – незрозуміло.

Як приклад пропонуємо ознайомитися з інформаційною довідкою МОН щодо розподілу освітньої субвенції для Чернігівської міської територіальної громади.

Інформаційна довідка про освітню субвенцію Чернігівська міська ТГ СКАЧАТИ

Значення показників довідки про освітню субвенцію МОН

Щодо значення показників довідки про освітню субвенцію зверніть увагу на таке:

 • абревіатури “ФНК” і “РНК”, що вона використовує, означають “фактичну наповнюваність класів” і “розрахункову наповнюваність класів”. ФНК – це результат ділення фактичної кількості учнів територіальної громади на сумарну кількість класів навчальних закладів. РНК – це середнє значення кількості учнів у класі за умови раціональної організації шкільної мережі. Визначається за Постановою № 1088;
 • на розподіл субвенції впливають такі параметри, як кількість закладів загальної середньої освіти (ЗЗСО) та прирівняних до них, РНК, навчальні плани (середня кількість академічних годин на тиждень);
 • у 2021 році значення РНК коригувалося залежно від ФНК для бюджетів новостворених територіальних громад. Це разовий захід від МОН з метою усунення дисбалансів при розподілі субвенції. МОН наводить приклад коригування: при РНК 14 учнів на клас і ФНК 11,8 учнів на клас відкоригований РНК при розподілі була взято за 12 учнів на клас. Це зменшує різницю між РНК і ФНК і збільшує обсяг субвенції на таку територіальну громаду;
 • для обласних центрів РНК = 20 учнів на клас, а для м. Києва – 27,5 учнів на клас.

Фактична кількість ставок педпрацівників і фактичний фонд оплати праці педпрацівників при розподілі освітньої субвенції не враховуються

Окрім ЗССО у розрахунку беруть участь:

 • учні, які здобувають повну загальну середню освіту в закладах професійної (професійно-технічної) освіти державної/комунальної власності;
 • студенти, які здобувають повну загальну середню освіту в закладах передвищої освіти і коледжах державної/комунальної власності.

Субвенція враховує розташування закладів у міській/сільській місцевості та гірських населених пунктах.

Ключові пояснення МОН щодо інформаційної довідки 2021

У згаданому листі-роз’ясненні до інформаційних довідок 2021 року МОН акцентує свою увагу на такому:

 • розподіл освітньої субвенції здійснюється за єдиними підходами для всіх територіальних громад, що враховують щільність учнів, відсоток населення, яке проживає у сільській місцевості, а також чисельність та щільність населення;
 • формула розподілу освітньої субвенції спрямована на стимулювання ОМС до оптимізації неефективної мережі навчальних закладів та, як наслідок, підвищення якості освітніх послуг;
 • якщо ФНК

Чим більше фактична наповнюваність класів відстає від розрахункової, чим більше малокомплектних закладів, тим меншою стає освітня субвенція й більшими стають власні витрати місцевих бюджетів на фінансування освіти у регіоні

скачати посадову інструкцію