Витрати на освітню субвенцію у 2023 році

Автор

ОНИЩЕНКО Віктор

бухгалтер, експерт з питань бюджетної сфери, кандидат економічних наук, м. Чернігів
Місцеві бюджети з державного бюджету отримують трансферти на спільні цільові програми. Освітня субвенція – це один з таких трансфертів. Про умови її отримання та перелік витрат, на які можна витрачати кошти освітньої субвенції – у цьому огляді

Що таке освітня субвенція?

Освітня субвенція є одним із видів трансфертів місцевим бюджетам, що надаються з державного бюджету (пп. «6» ч. 1 ст. 97 Бюджетного кодексу України, далі БКУ). Порядок та умови надання й розрахунку освітньої субвенції затверджені:

Також корисним для розуміння цілей, виконання яких стимулює освітня субвенція, є роз’яснення МОН «Про розрахунок обсягу освітньої субвенції на 2023 рік». Головна мета освітньої субвенції – стимулювати оптимізацію закладів загальної середньої освіти та, як наслідок, покращення якості освітніх послуг.

Як витрачається освітня субвенція 2023 року

Навчальні заклади отримують фінансування з бюджетів сільських, селищних, міських територіальних громад і обласних бюджетів (ст. 89 і ст. 90 БКУ).

Як додаткове джерело фінансування ст. 1032 БКУ передбачає освітню субвенцію. У 2023 році поточну освітню субвенцію, як і раніше, можна спрямовувати лише на оплату праці з нарахуваннями педпрацівників, зокрема таких закладів освіти: початкових шкіл, гімназій, ліцеїв, спецшкіл, шкіл-інтернатів (мистецьких, спортивних, військових), ліцеїв з посиленою військовою підгорткою, наукових ліцеїв, наукових ліцеїв-інтернатів, дитбудинків, навчально-реабілітаційних центрів.

Також у частині покриття видатків на здобуття загальної середньої освіти дану субвенцію отримують заклади державної та комунальної власності, що забезпечують здобуття (ч. 1 ст. 1032 БКУ):

 • профтехосвіти;
 • фахової передвищої освіти і коледжі державної/комунальної власності.

Не можна використовувати освітню субвенцію на такі напрями, як:

 • оплата праці непедагогічних працівників, наприклад технічного персоналу;
 • оплата праці у дошкільних підрозділах (відділеннях, групах);
 • закупівля товарів, робіт, послуг, які не пов’язані з оплатою видатків, які визначені п. 3 Порядку № 6. Так, за умови наявності залишку освітньої субвенції на кінець року після оплати праці педпрацівників дозволяється проводити у наступному бюджетному році за рахунок субвенції оновлення матеріально-технічної бази (ч. 4 ст. 1032 БКУ, п. 3 Порядку № 6). При цьому в такому оновленні виділено пріоритетні напрями – див. далі;
 • оплата посередницьких послуг;
 • здійснення заходів з метою отримання прибутку;
 • фінансування закладів загальної середньої освіти у яких кількість учнів ˂ 25 осіб (виняток заклади початкової освіти та приватні заклади загальної середньої освіти) (п. 6 Порядку № 6);
 • інші цілі закладу освіти, які суперечать вимогам ст. 1032 БКУ.

Витрачання залишку освітньої субвенції на оновлення матеріально-технічної бази

Витрачання залишку освітньої субвенції на оновлення матеріально-технічної бази за п. 3 Порядку № 6 може насамперед відбуватися у закладах освіти за такими напрямами:

 • придбання шкільних автобусів для перевезення дітей із загальноосвітніх навчальних закладів, які будуть оптимізовані (об’єднані, реорганізовані);
 • оснащення персональними комп’ютерами та мультимедійним обладнанням, засобами навчання та обладнанням для навчальних кабінетів початкової школи, фізики, хімії, біології, географії, математики, інформатики;
 • оновлення навчальної та матеріально-технічної бази закладів загальної освіти, які оптимізовані/об’єднані/реорганізовані або які повністю укомплектовані і до яких будуть довозитися учні закладів загальної середньої освіти;
 • придбання підручників і посібників (у тому числі електронних);
 • здійснення заходів, пов’язаних із забезпеченням пожежної безпеки;
 • підключення загальноосвітніх навчальних закладів до інтернету, насамперед у сільській місцевості;
 • ремонт і придбання обладнання для їдалень (харчоблоків) закладів загальної середньої освіти;
 • будівництво нових і реконструкцію, капітальний та поточний ремонт існуючих туалетних приміщень закладів загальної середньої освіти, в яких початкову освіту здобувають ≥ 20 осіб, їх облаштування санітарно-гігієнічним обладнанням.

Також залишок освітньої субвенції може витрачатися на заходи територіальної оборони, задоволення продовольчих потреб цивільного населення, евакуацію/вивезення/переміщення цивільного населення із місцевості, де ведуться бойові дії, та небезпечних територій у безпечні місця, зокрема на:

 • оплату транспортних послуг;
 • пально-мастильних матеріалів;
 • облаштування місць розміщення громадян, які у зв’язку з бойовими діями залишили місце проживання/перебування;
 • оплату інших заходів, спрямованих на підтримку цивільного населення в умовах воєнного стану. Сюди зокрема можна віднести й облаштування укриттів.

Ці всі напрями використання визначені п. 3 Порядку № 6. Однак їх не можна вважати вичерпними. Так, бувають час від часу рекомендації МОН на витрачання освітньої субвенції на інші напрями, наприклад організацію дистанційного навчання чи ноутбуки для педпрацівників під час карантину. Однак усі такі рекомендації, у т.ч. облаштування укриттів, можна віднести до загального поняття «оновлення матеріально-технічної бази».

Крім того, була ще окрема субвенція у 2023 році – це субвенція з держбюджету місцевим бюджетам на облаштування безпечних умов у закладах загальної середньої освіти, яка спрямована зокрема на шкільні автобуси та облаштування укриттів (див. повідомлення МОН) – 1.5 млрд. грн.

Питання щодо перерозподілу залишків освітньої субвенції належить до компетенції органів місцевого самоврядування.

Освітня субвенція 2023 — формула розподілу

Освітня субвенція розподіляється між місцевими бюджетами за спеціальною методикою («формулою») з Постанови № 1088. Вона враховує:

 • кількість учнів;
 • розрахункову наповнюваність класів (РНК);
 • навчальні плани (середня кількість академічних годин на тиждень).

Загальна методика розрахунку цього розподілу у 2023 році дещо змінювалася. Зокрема у цьому році до обсягу освітньої субвенції для всіх місцевих бюджетів (без урахування обсягів освітньої субвенції обласним бюджетам, передбачених на оплату простою) застосовується коефіцієнт 0,9 (п. 8 Постанови № 1988). З іншими змінами у Формулі освітньої субвенції, зокрема пов’язані з розрахунковою наповнюваністю класів під час війни, можна ознайомитися у:

Розподіл обсягу освітньої субвенції здійснюється за єдиними підходами для всіх місцевих бюджетів України.

Місцеві ради мають право:

 • розподіляти залишки субвенції на кінець бюджетного періоду. Ці залишки зберігаються на рахунках відповідних місцевих бюджетів;
 • понад обсяги освітньої субвенції здійснювати поточні та капітальні видатки на заклади освіти за ст. 130 БКУ. Наприклад, фінансувати утримання малокомплектних класів, покривати «надлишок» ставок педпрацівників (понад розрахунковий з формули субвенції).

Пошук по Класифікатору професій

Розмір освітньої субвенції 2018-2023

Освітня субвенція є найбільшим трансфертом. Наводимо розміри освітньої субвенції в останні роки:

ОСВІТНЯ СУБВЕНЦІЯ З ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ МІСЦЕВИМ БЮДЖЕТАМ, млн. грн*

2018

2019

2020

2021

2022

2023

60424

70356

81224

99647

96798

90734

* за даними Openbudget

Бухгалтерський облік освітньої субвенції

Освітня субвенція зараховується Казначейством двічі на місяць – 10-го та 25-го числа місяця. Питання бухгалтерського обліку освітньої субвенції постає у:

 • головного розпорядника – місцевої ради. Вона проходить через її рахунки транзитом – кошти перераховуються отримувачам;
 • отримувачів – заклади освіти, які спрямовують ці кошти на покриття цільових видатків.

У бухгалтерських проведеннях даний процес виглядає так, як наведено у таблиці нижче.

БУХГАЛТЕРСЬКІ ПРОВЕДЕННЯ З ОБЛІКУ ОСВІТНЬОЇ СУБВЕНЦІЇ

Господарська операція

Дт

Кт

Сума

Облік у розпорядника коштів (ОМС)

1

Зарахована освітня субвенція на рахунок у Казначействі ОМС

2314

7512

1 000 000

2

Кошти субвенції перераховано отримувачам

8511

2314

1 000 000

3

Списані Доходи від трансфертів віднесено на результат виконання кошторису

7512

5511

1 000 000

4

Списані Витрати віднесено за необмінними операціями на результат виконання кошторису

5511

8511

1 000 000

Облік у отримувача освітньої субвенції

1

Отримана освітня субвенція на покриття поточних видатків

2313

7011

700 000

2

Отримана освітня субвенція на покриття капітальних видатків (придбання ноутбуків)

2313

5411

300 000*

3

Використана освітня субвенція на покриття видатків на оплату праці

8011

2313

500 000

4

Використана освітня субвенція на покриття видатків на ЄСВ

8012

2313

110 000

5

Використана освітня субвенція на покриття видатків на придбання медичних масок та дезінфікуючих засобів

8013

2313

90 000

6

Доходи віднесено на результат виконання кошторису

7011

5511

700 000

7

Витрати віднесено на результат виконання кошторису

5511

8011,

8012,

8013

700 000

*кошти будуть витрачені на придбання ноутбуків (основних засобів, МНМА) у наступному місяцізміст

скачати посадову інструкцію