Передплата періодики на 2022 рік: де знайти кошти

Тож саме час подбати про її передплату на 2022 рік, зокрема, й тижневика «Головбух: Бюджет». Де взяти кошти, щоб забезпечити своїм працівникам фахову інформаційну підтримку? Підказки — у статті.

Про передплату фахових видань на 2022 рік подбайте саме тепер, позаяк нині наше видавництво пропонує її на вигідних умовах. На передплатників чекає персональна пропозиція щодо умов оплати. А де знайти кошти на передплату фахової періодики — читайте далі.

Працюємо та підтримуємо економіку разом!

Як планувати кошти на передплату

Кошти, тобто бюджетні асигнування на передплату фахової періодики, як і на всі інші видатки, установа планує в кошторисі. Адже кошторис — це основний плановий фінансовий документ бюджетної установи, який на бюджетний період встановлює:

 • повноваження отримувати надходження;
 • розподіл бюджетних асигнувань для того, щоб установа брала бюджетні зобов’язання та проводила платежі (

  п. 30 ч. 1 ст. 2 БК

  ).

Бюджетні установи мають право брати бюджетні зобов’язання та проводити платежі в межах бюджетних асигнувань, установлених затвердженими, зокрема:

 • кошторисами;
 • планами асигнувань загального фонду бюджету;
 • планами спеціального фонду і виключно в межах відповідних фактичних надходжень до такого фонду (з дотриманням вимог частини другої статті 57 БК), якщо інше не передбачає законодавство (

  п. 5, абз. 2 п. 46 Порядку № 228

  ).

Тож незалежно від того, чи веде установа бухгалтерський облік самостійно, чи це робить централізована бухгалтерія, щоб забезпечити свою діяльність, вона складає індивідуальний кошторис, план асигнувань загального фонду бюджету, план спеціального фонду, зведення показників спеціального фонду кошторису за кожною виконуваною нею бюджетною програмою (абз. 1 п. 3 Порядку № 228).

Показники видатків бюджету, які установа включає до проєкту кошторису, вона обґрунтовує відповідними розрахунками за кожним КЕКВ і деталізує за видами та кількістю товарів (робіт, послуг) із зазначенням вартості за одиницю (п. 22 Порядку № 228).

Передплата періодики на 2022 рік: де знайти кошти Форму розрахунків РБК нижчого рівня погоджують з головним розпорядником бюджетних коштів (далі — головний розпорядник) (абз. 7 п. 2 Порядку № 228).

Видатки на придбання або передплату періодичних, довідкових, інформаційних видань, у т. ч. електронних, установи планують у кошторисі та проводять за КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» (далі — КЕКВ 2210). Так встановлює підпункт 2.2.1-3 Інструкції № 333. Але пам’ятайте, що за цим кодом ви не можете поповнювати періодичними виданнями 2022 року свої бібліотечні фонди. Бо такі видатки установа планує в кошторисі та проводить за КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» (пп. 3.1.1-14 Інструкції № 333). До того ж, проводити ці видатки установа може лише в межах сум, що підтверджують розрахунки та економічні обґрунтування за ними, які вона додає до кошторису. Позаяк головні розпорядники бюджетних коштів (далі — головний розпорядник) під час розгляду проєктів кошторисів, планів асигнувань загального фонду бюджету, планів спеціального фонду, зведення показників спеціального фонду кошторису зобов’язані, зокрема, не приймати до кошторисів розпорядників бюджетних коштів (далі — РБК) нижчого рівня суми, не підтверджені розрахунками та економічними обґрунтуваннями (абз. 5 п. 29 Порядку № 228).

Отже, щоб вигідно передплатити зі знижкою примірники видань, установі треба, насамперед, виявити зекономлені бюджетні асигнування за КЕКВ 2210 та іншими статтями видатків загального та спеціального фондів кошторису. Адже тоді вона зможе, відповідно до Порядку № 228 на суму економії бюджетних асигнувань, які вона виявить:

 • за КЕКВ 2210 — відкоригувати розрахунки до кошторису за цією статтею видатків, щоб використати їх до кінця поточного бюджетного року і скористатися персональною пропозицією на передплату фахової періодики на 2022 рік;
 • за іншими статтями видатків загального та спеціального фондів — унести зміни до кошторису, щоб спрямувати їх на КЕКВ 2210 та використати на передплату до кінця 2021 року.

Як визначити економію бюджетних асигнувань

Щоб визначити, чи має установа економію бюджетних асигнувань за КЕКВ 2210, потрібно від запланованого обсягу бюджетних асигнувань на період від початку року і дотепер відняти касові видатки за цей період. Далі — отриману суму бюджетних асигнувань зменште на суму зареєстрованих за цим КЕКВ в органі Казначейства, але неоплачених, бюджетних фінансових зобов’язань.

Тож за означеною статтею видатків порівняйте показники рядка 100 графи 5 «Затверджено на звітний період (рік)» та графи 8 «Касові за звітний період (рік)» Звіту про надходження та використання коштів загального фонду (форма № 2д, № 2м), що є додатком 1 до Порядку № 44 (далі — Звіт ф. № 2), проміжної звітності за дев’ять місяців 2021 року. Проте перед тим, як порівнюватимете, звірте дані рядка 100 графи 8 «Касові за звітний період (рік)» Звіту ф. № 2 з даними рядка «Усього видатків з вирахуванням сум відшкодування (касові видатки) з початку року» Картки аналітичного обліку касових видатків, форма якої затверджена наказом Мінфіну від 29.06.2017 № 604, за вересень місяць. І, за потреби, приведіть їх у відповідність.

Далі обчисліть різницю між означеними показниками та зменште цей результат на суму зареєстрованих за КЕКВ 2210 в органі Казначейства, але неоплачених бюджетних фінансових зобов’язань. Отримана різниця є лише загальною сумою невикористаних з початку року бюджетних асигнувань за цим КЕКВ. Тому дізнайтеся, яку частину з цих асигнувань можна спрямувати на передплату фахової періодики на 2022 рік.

Тож далі проаналізуйте обсяги асигнувань, передбачені в розрахунку до кошторису за КЕКВ 2210 на інші товари та послуги на дев’ять місяців 2021 року, і порівняйте їх з очікуваною потребою в них до кінця року, тобто — з фактичною потребою в них на даний момент за кожним таким товаром і послугою з урахуванням очікуваної потреби до кінця року. І після того як із загальної суми невикористаних з початку року бюджетних асигнувань за цим КЕКВ відмінусуєте суму бюджетних асигнувань, необхідних для покриття витрат з придбання інших товарів та послуг, щоб забезпечити їх наявність в очікуваному обсязі, отримаєте суму зекономлених бюджетних асигнувань. Саме цю суму можете в розрахунку до кошторису за КЕКВ 2210 спрямувати на передплату фахової періодики на 2022 рік. Також відкоригований розрахунок до кошторису за КЕКВ 2210 надайте головному розпоряднику. Бо розрахунки, які обґрунтовують показники видатків бюджету, що установа уключає до кошторису, — невід’ємна частина кошторису (абз. 7 п. 2 Порядку № 228).

Суму зекономлених бюджетних асигнувань за іншими статтями видатків, на яку ви хочете в кошторисі збільшити бюджетні асигнування за КЕКВ 2210, щоб спрямувати їх на передплату, визначайте окремо за кожним КЕКВ в такому самому порядку, як і для її визначення за КЕКВ 2210.

РЕЗЮМУЄМО


Бухгалтеру в умовах неузгодженого законодавства без допомоги кваліфікованих експертів не обійтися. Якщо він не знатиме законодавчих новацій, не читатиме роз’яснення авторитетних професіоналів, то установа може суттєво постраждати. Тож знайдіть час і проаналізуйте видатки установи і за потреби внесіть зміни до кошторису, щоб оформити передплату улюбленого видання. А щоб отримати персональну пропозицію щодо умов оплати, телефонуйте за номером: 0 800 21 12 20

Центральна частина статичний блок 2

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді