Перевірка інвентаризації: як не потрапити на гачок ревізорів

Перевірка інвентаризації — чи не найулюбленіша тема ревізорів. Як показує практика, нерідко вони мають зауваження до посадових осіб установи, що результати інвентаризації не якісні.

Перевірка інвентаризації: як не потрапити на гачок ревізорів

ЧИТАТИ статтю колишнього ревізора


Усі факти, що свідчать про неякісні результати інвентаризації, ревізори фіксують в акті ревізії, а посадових осіб установи притягають до відповідальності.

А цього могло б і не трапитися, якби посадові особи знали, як ревізори виявляють порушення та за яких умов інвентаризацію, яку проводять установи щороку, визнають неякісною.

⭐️ Як вберегтися від претензій ревізорів та штрафних санкцій

Як ревізори виявляють порушеня

Щоб виявити порушення, яких посадові особи припускаються, коли проводять щорічні інвентаризації, ревізори вимагають від керівників установ у перший день ревізії провести інвентаризацію основних фондів, товарно-матеріальних цінностей, коштів і розрахунків. Вони цього вимагають на підставі пункту 4 статті 10 Закону № 2939.

Для чого проводити інвентаризацію саме під час перевірки? Це небхідно, щоб інвентаризаційні описи, розпорядчі, первинні та інші документи зіставити з даними аналітичного та синтетичного обліку установи, результатами проведених зустрічних звірок тощо. У результаті такої роботи ревізори можуть виявити певні розбіжності.

Мінікурс ►►► Як провести інвентаризацію без порушень

Інвентаризацію бюджетної установи з ініціативи ревізорів проводить інвентаризаційна комісія за наказом керівника. Нагадаємо, що до складу інвентаризаційної комісії відповідно до пункту 1 розділу II Положення про інвентаризацію можуть входити:

  • представники апарату управління установи, бухгалтерської служби (централізованої бухгалтерії);
  • досвідчені працівники установи, які знають об’єкт інвентаризації, ціни та первинний облік (інженери, технологи, механіки, виконавці робіт, товарознавці, економісти, бухгалтери);
  • представники структурного підрозділу (служби) з внутрішнього аудиту (якщо такий створено в установі) — за рішенням керівника установи.

Увага!

Ревізор до складу інвентаризаційної комісії не входить, тож і підписувати акти інвентаризації як член комісії він не має права. Однак проводити інвентаризацію потрібно обов’язково в його присутності.

Під час інвентаризації активів і зобов’язань ревізори:

  • встановлюють фактичну наявність основних засобів та інших необоротних матеріальних активів і розрахунків;
  • перевіряють, як установа зберігає основні засоби та інші необоротні матеріальні активи;
  • встановлюють лишки чи нестачі.

Як показує практика, під час інвентаризації за ініціативою ревізорів, яку проводять у їх присутності, комісія виявляє як лишки матеріальних цінностей, які роками не обліковували на балансі установи, так і нестачі. Виходить, що робота інвентаризаційної комісії, яка проводить щорічні інвентаризації, мала слабкі місця. Тож ревізори роблять висновок, що інвентаризацію проводили неякісно, в роботі інвентаризаційної комісії були недоліки. І бухгалтер має про них знати.

Коли результати інвентаризації визнають неякісними

Перевірка інвентаризації в установі проводиться комісією, а ревізори зазначають результати інвентаризації в акті ревізії у розділі «Стан збереження майна, використання оборотних та необоротних активів». У ході перевірки цього питання ревізори уважно вивчають розпорядження/накази на проведення інвентаризацій, матеріали інвентаризацій, що їх установа провела у попередніх роках. Після цього роблять висновки, наскільки повно та якісно установа проводила інвентаризації.

Інвентаризація в бюджетних установах: як не потрапити на гачок ревізорів

Які ж порушення посадових осіб найчастіше виявляє перевірка інвентаризації?

Право і практика

Аби поліпшити роботу та комфортно облаштувати своє робоче місце, працівники бюджетних установ приносять на роботу особисті речі. Це можуть бути комп’ютер, обігрівач, вентилятор, меблі тощо.

!!!Особисті речі працівників без відповідних документів ревізори також уважатимуть лишками!!!

Якщо під час інвентаризиції, яку ініціюватимуть ревізори, у ході ревізії керівник установи не надасть документів про передачу в користування установі особистих речей працівника, ревізори обов’язково оприбуткують їх на баланс установи. Довести, що річ належить саме працівнику, практично неможливо.

Привертають увагу ревізорів і випадки, коли установа оприбуткувала матеріальні цінності, але фактично їх не отримала. Передумова таких дій — наявність кошторисних призначень за відсутності фінансування. А припускаються таких порушень посадові особи, яких згідно з наказом керівника установи включили до інвентаризаційних комісій, а вони формально підписали інвентаризаційні описи.

Тож факти порушень, які спливають під час інвентаризації, що зініціювали ревізори, свідчать про те, що бюджетна установа проводила щорічні інвентаризації неякісно та переважно формально. Хоча, звісно, нестачі і лишки можуть бути як наслідком неякісної інвентаризації в періодах, що їх перевіряли ревізори, так і результатом безгосподарності посадових осіб установи в поточному бюджетному періоді.

Як бачимо, інвентаризацію не можна проводити формально. Адже все таємне колись стане явним — усі недоліки проведеної в установі інвентаризації виявлять ревізори. Тож учіться на чужих помилках — не припускайтеся порушень, які виявили ревізори в інших установах. А щоб не потрапити на гачок ревізорів і гарно підготуватися до щорічної інвентаризації, пропонуємо:
зміст

Центральна частина статичний блок 2

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді