Відсторонення працівників - хто має виконувати роботу на цей час

Чи можливо взяти на роботу працівника замість тимчасово відстороненого невакцинованого? Експерт підказує, як тимчасово перевести працівника на іншу посаду.

Відсторонення працівників - хто має виконувати роботу на цей час

Альтернатива відстороненню невакцинованого працівника

 

 

Сенс тимчасового переведення у тім, що роботодавець зберігає за працівником попередню посаду. Роботодавець не має права її скоротити. Водночас за потреби, щоб замінити тимчасово переведеного працівника, роботодавець може прийняти нового працівника за строковим трудовим договором.

Тимчасово перевести працівника на іншу роботу, не обумовлену трудовим договором, можна тільки за його згодою.

Працівника переводять до іншої установи. Що з відпусткою?

Є виняток — роботодавець має право перевести працівника на іншу роботу, не обумовлену трудовим договором, без його згоди, якщо вона не протипоказана працівникові за станом здоров’я, щоб відвернути або ліквідувати наслідки стихійного лиха, епідемій, епізоотій, виробничих аварій, а також інших обставин, які ставлять або можуть поставити під загрозу життя чи нормальні життєві умови людей (далі — форс-мажорні обставини). Та навіть у таких ситуаціях роботодавець має отримати згоду на переведення у вагітної, жінки, яка має дитину з інвалідністю або дитину віком до шести років, а також працівників віком до 18 років (ст. 33 Кодексу законів про працю України; КЗпП; КЗпП).

 

У яких випадках можна перевести

З власної ініціативи, тобто без згоди працівника, роботодавці рідко тимчасово переводять працівників на інші посади. Найчастіше роботодавці переводять працівника на іншу посаду за його згодою, щоб замінити основного працівника, який перебуває у відпустці, хворіє чи проходить військову службу.

Якщо працівнику оголосили простій, його теж можна перевести на іншу роботу, але за його згодою і на період простою (ст. 34 КЗпП).

Що робити роботодавцю, який хоче запропонувати працівнику підвищення, але не впевнений, що він «потягне» таку роботу? Адже встановити випробування можна лише тоді, коли приймаєте працівника на роботу (ст. 26 КЗпП). Оптимальне рішення — домовитися з працівником про тимчасове переведення на вищу посаду. Якщо працівник упорається з новою роботою — залишиться на ній працювати, якщо ні — повернеться на колишню посаду.

На який строк перевести працівника на іншу посаду

 

Як оплатити роботу

 

Чи вносити запис до трудової книжки

Як оформити

Оформлення заяви і наказу про переведення залежить від того, чи знаєте строк, на який працівника треба перевести на іншу посаду.

Наприклад, треба замінити основного працівника на період його навчальної відпустки для підготовки та захисту дипломної роботи на чотири місяці. У цьому разі строк тимчасового переведення визначають у заяві та наказі конкретною датою на підставі наказу про навчальну відпустку основного працівника.

 

 

 

 

А от у разі тривалої хвороби чи військової служби основного працівника наперед невідомо, коли той стане до роботи. За таких обставин у заяві та наказі строк тимчасового переведення пов’язують з виходом основного працівника на роботу.


Заява про тимчасове переведення

Заява про тимчасове переведення

СКАЧАТИ

 

У будь-якому разі дійте за таким алгоритмом.

Відсторонення працівників - хто має виконувати роботу на цей час працівник пише заяву

На практиці після усної домовленості між роботодавцем і керівником працівник пише заяву про тимчасове переведення (див. Додаток 1). Менш поширений варіант, коли роботодавець готує письмову пропозицію працівникові про тимчасове переведення, на якій працівник пише, що згоден.

Відсторонення працівників - хто має виконувати роботу на цей час кадровик готує наказ

Роботодавець у резолюції на заяві доручає кадровику підготувати наказ. На підставі заяви кадровик готує наказ, який підписує роботодавець (див. Додаток 2).

 
Відсторонення працівників - хто має виконувати роботу на цей час  Усі накази складайте з урахуванням вимог Національного стандарту ДСТУ 4163:2020

 

«Державна уніфікована система документації. Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлення документів»

 

, що діє з 01.09.2021.
 

 

Кадровик реєструє наказ, ознайомлює під підпис працівника та передає копію наказу бухгалтерові.

Відсторонення працівників - хто має виконувати роботу на цей час кадровик ознайомлює працівника з новою посадовою інструкцією


Наказ про тимчасове переведення на іншу посаду

Відсторонення працівників - хто має виконувати роботу на цей час

 

СКАЧАТИ

 

Кадровик або новий безпосередній керівник працівника ознайомлює його з посадовою інструкцією під підпис. Якщо є підстави, з працівником укладають договір про повну матеріальну відповідальність.

 

Відсторонення працівників - хто має виконувати роботу на цей час кадровик вносить запис про тимчасове переведення до особової картки П-2

Кадровик вносить відомості про тимчасове переведення до особової картки працівника (типова форма П-2).

Якщо на працівника ведуть особову справу — внесіть інформацію до особового листка з обліку кадрів, долучіть до особової справи засвідчену копію наказу про переведення.

Відсторонення працівників - хто має виконувати роботу на цей час табельник табелює за новою посадою

Особа, відповідальна за складання табелю, відображає у табелі обліку використання робочого часу роботу працівника за новою посадою.

Відсторонення працівників - хто має виконувати роботу на цей час бухгалтер нараховує зарплату за новою посадою

На підставі наказу про тимчасове переведення і табеля бухгалтер нараховує і виплачує працівнику зарплату за новою посадою.

 

Чи видавати наказ про закінчення тимчасового переведення

 

 

 

 

 

 

 

 

Вебінарний марафон доя Дня бухгалтера

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді