Облік витрат за соціальними внесками в ОМС

Автор
бухгалтер, експерт з питань бюджетної сфери, кандидат економічних наук, м. Чернігів
По яким виплатам ОМС має нараховувати соціальні внески, серед яких ЄСВ і пенсійний збір? Мінімальні та максимальні розміри ЄСВ, загальні правила нарахування й бухгалтерські проведення для обліку витрат ОМС за соціальними внесками – все це у консультації.

Що належить до витрат ОМС за соціальними внесками?

Органи місцевого самоврядування (ОМС) з точки зору бухгалтерського обліку є такими ж бюджетними установами, як і інші. Це значить, що вони мають найманих працівників, можуть укладати угоди з фізичними особами за цивільно-правовими договорами (ЦПД). Крім того, у господарстві ОМС існують автотранспортні засоби, серед яких можуть бути й службові автомобілі керівників ОМС, їхніх заступників, певні автобуси та навіть вантажні автомобілі. Через це ОМС можуть бути платниками таких соціальних внесків:

Змінився порядок, за яким платники ЄСВ оскаржують рішення податкових органів

Розберемо тепер правила обліку й нарахування витрат пов’язаних з ЄСВ та пенсійним збором.

Загальні правила нарахування витрат ОМС за ЄСВ

Загальні правила нарахування витрат на ЄСВ такі:

 • ЄСВ нараховується практично на всі виплати, які є складовою заробітної плати працівника (пп. “1” ч. 1 ст. 4 Закону про ЄСВ). Розібратися з цими складовими допоможе Інструкція зі статистики заробітної плати, затверджена наказом Держстату від 13.01.2004 р. № 5 (даліІнструкція № 5);
 • як виняток, ЄСВ нараховується також на суми лікарняних, допомоги по вагітності й пологам, незважаючи на те, що дані виплати не входять до заробітної плати (див. п. 3.2 Інструкції № 5);
 • ЄСВ також нараховується на виплати працюючим за ЦПД (ч. 5 ст. 8, пп. “1” ч. 1 ст. 4 Закону про ЄСВ);
 • нарахування ЄСВ здійснюється за рахунок витрат установи й не зменшує зарплату працюючого або виплати за ЦПД тощо (ст. 1 Закону про ЄСВ).

Однак ЄСВ НЕ нараховують на виплати, які:

Якщо є сумніви щодо конкретної виплати, але вона відсутня у Переліку № 1170 або ж не згадується серед виплат, які не входять до зарплати в Інструкції № 5, то краще ЄСВ нарахувати або ж звернутися за індивідуальною податковою консультацією до ДПС.

Нарахування ЄСВ у ОМС та інших бюджетних установах можливе за двома ставками:

 • 8,41% – виключно на фонд оплати праці осіб з інвалідністю та прирівняних виплат, наприклад лікарняні й допомогу по вагітності й пологам;
 • 22% – загальна ставка, яка використовується в усіх інших випадках.

Зверніть увагу, що ставка 8,41% використовується лише щодо заробітної плати осіб з інвалідністю, а для нарахувань за ЦПД по ним засовується загальна ставка 22%.

Розібратися з найбільш поширеними виплатами допоможе таблиця нижче.

ВИПЛАТИ, НА ЯКІ НАРАХОВУЄТЬСЯ ЄСВ

Виплата

ЄСВ

(так/ні)

Пояснення

1

Заробітна плата, у т.ч. відпускні

так

пп. “1” ч. 1 ст. 4 Закону про ЄСВ

2

Оплата за цивільно-правовим договором

так

пп. “1” ч. 1 ст. 4 Закону про ЄСВ

3

Лікарняні

так

пп. “1” ч. 1 ст. 4 Закону про ЄСВ

4

Допомога по вагітності й пологам

так

див. загальні правила (пп. “1” ч. 1 ст. 4 Закону про ЄСВ)

5

Компенсація невикористаної відпустки

так

це частина зарплати (пп. 2.2.12 Інструкції № 5)

6

Матеріальна допомога на оздоровлення

так

це частина заробітної плати (пп. 2.3.3 Інструкції 5)

7

Подарунки працівникам

так

вважаються частиною зарплати як одноразові заохочення працівників, у т.ч. у нотаріальній формі (п. 2.3.2 Інструкції № 5)

8

Допомога на поховання

ні

відноситься до інших виплат, що не є частиною зарплати (п. 3.2 Інструкції № 5)

9

Виплати, які нараховані після дня звільнення, у т.ч. й компенсація невикористаної відпустки звільненим працівникам, вихідна допомога при звільненні

ні

з дня звільнення працівник не перебуває у трудових відносинах, тому такі платежі не є для нього зарплатою (див. п.3.8 Інструкції № 5)

10

Матеріальна допомога на вирішення соціально-побутових питань

ні

не входить до складу зарплати (п. 3.31 Інструкції № 5)

11

Подарунки дітям працівників

ні

згадуються у п. 8 розд. І Переліку № 1170 та п. 3.23 Інструкції № 5

12

Неповернуті вчасно суми авансу на відрядження

ні

добові, вартість проїзду, витрати на наймання житла не є частиною зарплати (п. 3.15 Інструкції № 5, п. 6 розд. І Переліку № 1170)

13

Оплата вартості навчання, перепідготовки у навчальних закладах

ні

такі виплати згадуються у п. 9 і п. 11 розділу ІІ Переліку № 1170

Мінімальне й максимальне обмеження ЄСВ 2021/2022

Сума розрахованого ЄСВ по найманим працівникам має мінімальне та максимальне обмеження. Якщо розмір ЄСВ менший за мінімальний, то ЄСВ нараховується на додаткову базу – різницю між розміром виплати та мінімальною базою. Дані обмеження подано у таблиці нижче.

РОЗМІРИ ЄСВ 2021/2022

Мінімальний розмір1

Максимальний розмір

Правило визначення

Мінімальна зарплата × 0,22

(пп. “1” ч. 1 ст. 1 Закону про ЄСВ )

15 мінімальних заробітних плат ×0,22

(п. “4” ч. 1 ст. 1, ч. 3 ст. 7 Закону про ЄСВ)

Значення для 2021 року2

 • січень-листопад 2021 – 1320 грн;
 • грудень 2021 – 1430 грн
 • січень-листопад 2021 – 19800 грн;
 • грудень 2021 – 21450 грн

Значення для 2022 року3

 • січень-вересень 2022 – 1430 грн;
 • жовтень-грудень 2022 – 1474 грн
 • січень-вересень 2022 – 21450 грн;
 • жовтень-грудень 2022 – 22110 грн

1 – є винятки, коли мінімальна база ЄСВ не застосовується, серед яких зарплата сумісників (абз. 3 ч. 5 ст. 8 Закону про ЄСВ), а також коли є прийняття на роботу або звільнення посеред місяця (неповний робочий місяць). Крім того, мінімальна база не застосовується до зарплат осіб з інвалідністю;

2– розрахунок проведений з мінімальної зарплати 6000 грн (січень-листопад 2021) і 6500 грн (грудень 2021);

3 – розрахунок проведений з мінімальної зарплати 6500 грн (січень-вересень 2022) і 6700 грн (жовтень-грудень 2022)

Облік витрат ОМС за ЄСВ

Витрати на ЄСВ, як і витрати на заробітну плату неможливо пов’язати з доходом певного періоду, а тому вони відносяться одразу на витрати періоду, у якому вони були здійснені – такий висновок можна зробити на основі (абз. 2 п. 2 НП(С)БОДС 135 “Витрати”).

Єдина звітність щомісяця — законопроєкт вже зареєстровано у Верховній Раді України

У Плані рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі, затвердженому наказом Мінфіну від 31.12.2013 р. № 1203 для таких витрат на ЄСВ передбачений субрахунок 8012 “Відрахування на соціальні заходи”. Його й мають використовувати ОМС. На такому субрахунку ведеться облік сум, витрачених та відрахованих на соціальні заходи, яким за своєю суттю й є ЄСВ. Дані витрати належать до витрат за обмінними операціями.

Як правило, працівники ОМС задіяні лише у забезпеченні основної діяльності даних установ та виконанні бюджетних програм, тому субрахунку 8012 цілком достатньо. Однак, якщо у ОМС існує ще й інша діяльність у вигляді надання платних послуг, то замість субрахунку 8012 слід використовувати субрахунок 8112 “Відрахування на соціальні заходи”, який використовується для обліку витрат на надання послуг, виконання робіт).

Наприкінці звітного періоду всі рахунки витрат за соціальними внесками (8012, 8112) закриваються на субрахунок 5511 “Фінансові результати виконання кошторису звітного періоду”.

Сама ж сума заборгованості за ЄСВ відображається за субрахунком 6313 “Розрахунки із загальнообов’язкового державного соціального страхування”.

Оплата ЄСВ має код КЕКВ 2120 “Нарахування на оплату праці” (пп. 2.1.2 Інструкції щодо застосування економічної класифікації видатків бюджету та Інструкції щодо застосування класифікації кредитування бюджету, затверджена наказом Мінфіну від 12.03.2012 р. № 333, даліІнструкція №333).

Суми ЄСВ, як і суми заробітної плати потравляють під обмеження місячного плану асигнувань, яке може бути збільшено на суму економії від асигнувань з початку року.

Для нарахування ЄСВ у бухгалтерії, як правило, використовуються окрема таблиця-розрахунок або ж бухгалтер додає цифри ЄСВ у відомості по нарахуванню зарплати. Результати розрахунку ЄСВ слід відзвітувати у Податковому розрахунку сум доходів (так званий “Зарплатний звіт”), який подається до ДПС. ЄСВ, хоча й не є податком, але його адмініструванням займається ДПС.

Сплата ЄСВ відбувається:

 • одночасно при виплаті доходу, у т.ч. й при виплаті зарплатного авансу;
 • до 30-го числа місяця наступного місяця, якщо дохід був нарахований, але не виплачений.

БУХГАЛТЕРСЬКІ ПРОВЕДЕННЯ З ОБЛІКУ ЄСВ*

Господарська операція

Дт

Кт

Сума

Бухгалтерські проведення з нарахування витрат з ЄСВ у ОМС

1

Нарахований ЄСВ на заробітну плату у сумі 10000 грн

1.1

- звичайним працівникам ОМС (22%)

8012

6313

2200,00

1.2

- працівникам з інвалідністю (8,41%)

8012

6313

841,00

2

Нарахований ЄСВ на суму винагороди за ЦПД особам, які здійснювали ремонт приміщення вартістю 10000 грн

8012

6313

2200,00

3

Нарахований ЄСВ на лікарняні у сумі 1000 грн

3.1

- звичайним працівникам ОМС (22%)

8012

6313

2200,00

3.2

- працівникам з інвалідністю (8,41%)

8012

6313

841,00

4

Нарахований ЄСВ на допомогу по вагітності й пологам у сумі 30000 грн

4.1

- звичайним працівникам ОМС (22%)

8012

6313

6600,00

4.2

- працівникам з інвалідністю (8,41%)

8012

6313

2523,00

5

Всі витрати у загальній сумі віднесено на фінансовий результати виконання кошторису

5511

8012

17405,00

6

Нарахований ЄСВ на заробітну плату працівників ОМС, які зайняті у наданні платних послуг, у сумі 10000 грн

6.1

- звичайним працівникам ОМС (22%)

8112

6313

2200,00

6.2

- працівникам з інвалідністю (8,41%)

8112

6313

841,00

7

Всі витрати від виконання платних послуг у загальній сумі віднесено на фінансовий результати виконання кошторису

5511

8112

3041,00

Бухгалтерські проведення зі сплати ЄСВ у ОМС

1

Сплачений ЄСВ із заробітної плати:

1.1

- по звичайним працівникам ОМС

6313

2313

2200,00

1.2

- по працівникам з інвалідністю

6313

2313

841,00

2

Сплачений ЄСВ із суми винагороди за ЦПД особам, які здійснювали ремонт приміщення

3

Сплачений ЄСВ з лікарняних

3.1

- звичайним працівникам ОМС (22%)

6313

2313

2200,00

3.2

- працівникам з інвалідністю (8,41%)

6313

2313

841,00

4

Сплачений ЄСВ з допомоги по вагітності й пологам

4.1

- звичайним працівникам ОМС (22%)

6313

2313

6600,00

4.2

- працівникам з інвалідністю (8,41%)

6313

2313

2523,00

5

Сплачений ЄСВ із заробітної плати працівників ОМС, які зайняті у наданні платних послуг:

5.1

- по звичайним працівникам ОМС

6313

2313

2200,00

5.2

- по працівникам з інвалідністю

6313

2313

841,00

*див. також Типову кореспонденцію субрахунків бухгалтерського обліку, затверджену наказом Мінфіну від 29.12.2015 р. № 1219

Витрати ОМС за пенсійним збором

Підставою для нарахування пенсійного збори при першій реєстрації автомобіля є пп. “7” ст. 1 Закону № 400. Платниками такого збору є як ОМС, так і інші бюджетні організації, а також і комерційні підприємства, і навіть звичайні фізособи.

Пенсійний збір є обов’язковим платежем, без якого не може бути здійснена реєстрація автомобіля, а отже, таку витрату слід вважати такою, що здійснюється для забезпечення придатності для використання автомобіля як майбутнього основного засобу. Такі витрати входять до первісної вартості основних засобів (п. 5 розд. ІІ НП(С)БОДС 121 “Основні засоби”). Отже, обліковувати витрати на пенсійний збір по автотранспортним засобам слід на субрахунку 1311 “Капітальні інвестиції в основні засоби”.

Щодо обліку розрахунків за пенсійним збором, то його можна вести на одному з двох субрахунків:

Витрати на сплату пенсійного збору при реєстрації транспортних засобів у КЕКВ мають код 2800 “Інші поточні видатки” (пп. “2” п. 2.6 Інструкції № 333). На це вказує також лист ДКСУ від 29.05.2018 р. № 16-13/518-8808. Таким чином, ДКСУ відділяє пенсійний збір від витрат на придбання автомобіля за різними кодами КЕКВ, хоча у бухгалтерському обліку вони всі є складовими первісної вартості автомобіля.

Розмір пенсійного збору залежить від вартості автомобіля та визначений пп. 12-13 Порядку сплати збору на обов’язкове державне пенсійне страхування з окремих видів господарських операцій, затвердений постановою Кабміну від 03.11.1998 р. № 1740. Вартість автомобіля береться без ПДВ (лист Пенсійного фонду від 25.06.2011 р. № 13034/03-30).

РОЗМІР ПЕНСІЙНОГО ЗБОРУ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД ВАРТСОТІ АВТІВКИ

3%

4%

5%

Вартість автомобіля для 2021 року1

≤ 374550 грн

374550-658300 грн

> 658300 грн

Вартість автомобіля для 2022 року2

≤ 374550 грн

374550-658300 грн

> 658300 грн

1– в основу розрахунку покладений прожитковий мінімум на 01.01.2021 р. – 2270 грн;

2 – в основу розрахунку покладений прожитковий мінімум на 01.01.2022 р. – 2481 грн

Бухгалтерські проведення з нарахування й сплати пенсійного збору наведено нижче.

БУХГАЛТЕРСЬКІ ПРОВЕДЕННЯ З ОБЛІКУ ПЕНСІЙНОГО ЗБОРУ ПРИ ПЕРШІЙ РЕЄСТРАЦІЇ АВТОМОБІЛЯ*

Господарська операція

Дт

Кт

Сума

1

Нарахований збір на обов’язкове державне пенсійне страхування при першій реєстрації автомобіля

1311

6311

(6312)

25000,00

2

Сплачений збір на обов’язкове державне пенсійне страхування при першій реєстрації автомобіля

6311

(6312)

2313

25000,00

3

Пенсійний збір разом з іншими складовими первісної вартості віднесений до первісної вартості автомобіля

1015

1311

розрахунково

акційна передплата журналів для бухгалтерів

Весняні дива для бухгалтерів! Оформлюйте передплату на журнали «Головбух Бюджет» та «Головбух Праця та Зарплата»платіть за 10 місяців, а користуйтеся цілий рік!

Замовляйте в редакції за номером 0 800 21 12 20.

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді