Облік витрат за договорами надання послуг в ОМС

Автор

ОНИЩЕНКО Віктор

бухгалтер, експерт з питань бюджетної сфери, кандидат економічних наук, м. Чернігів
Надання й отримання послуг – це повсякденність будь-якої бюджетної установи. Не виняток і органи місцевого самоврядування (ОМС). Як обліковувати витрати на послуги, зокрема за цивільно-правовими договорами – у даному огляді.

Що належить до витрат ОМС за договорами надання послуг

Як дві сторони однієї медалі витрати ОМС за договорами надання послуг можуть бути:

 • споживанням послуг, отриманих від зовнішніх суб’єктів;
 • понесення витрат при власному наданні послуг. Типовими прикладами послуг ОМС є адміністративні послуги та послуги оренди.

Розглянемо склад таких витрат.

Що належить до витрат ОМС за спожитими послугами

Типовими послугами, які споживають ОМС є:

 • комунальні послуги. Оплата спожитої електроенергії, опалення, вивіз твердих побутових відходів, водо- й газопостачання та ін.;
 • послуги з сервісно-технічного обслуговування автопарку ОМС;
 • послуги, які виконуються фізособами за цивільно-правовими договорами (договори підряду). Це можуть бути й послуги з того ж технічного обслуговування веб-сайтів, автомобілів;
 • розробка техніко-конструкторської документації з благоустрою, проєктів міського розвитку, озеленення, облаштування парків, проєктів реконструкції парків, скверів тощо;
 • телекомунікаційні послуги – це послуги телефонії, Інтернет тощо;
 • розрахунково-касове обслуговування від банків;
 • послуги з обслуговування веб-сайту. ОМС зобов’язані мати власні веб-сторінки, які потрібно час від часу обслуговувати, наповнювати. Це можуть здійснювати як штатні працівники, так і зовнішні суб’єкти, з якими укладаються договори надання таких послуг;
 • інші послуги, наприклад установка лічильників води та їхня повірка, оплата транспортних послуг з перевезення, оплата послуг з благоустрою тощо.

Також можливе споживання й послуг з оренди. Однак ОМС, як правило, виступають більше як орендодавці, а не орендарі. Навіть якщо немає ніяких платних послуг, то залишаються соціальні послуги та споживання комунальних послуг, телекомунікаційних послуг – це той мінімум без якого діяльність установи неможлива.

Що належить до витрат ОМС за договорами наданих адміністративних послуг

Як надавач послуг ОМС може виступати теж. Однак це досить специфічна ситуація для ОМС, так як усі можливі комерційні напрями надання послуг зазвичай передаються до комунальних підприємств, засновником яких є місцева рада. У ОМС, як правило, залишаються лише ті послуги, які вони надають як місцева влада. Такі послуги у містах часто реалізуються через Центри надання адміністративних послуг (ЦНАП). Як правило, вони створюються як постійно діючий робочий орган місцевої ради. Серед їхніх послуг:

 • реєстрація суб’єктів господарювання – юросіб, фізосіб-підприємців, внесення змін до реєстраційних даних;
 • видача будівельних паспортів;
 • видача посвідчень багатодітної родини;
 • експертна грошова оцінка земельних ділянок;
 • реєстрація місця проживання особи.

Перелік таких послуг та ціни на них встановлюються рішеннями відповідної місцевої ради. Вочевидь дані послуги мають певні складові собівартості, але специфіка адміністративних послуг у тому, що собівартість не вираховується по кожній з послуг. Причина – ч. 3 ст. 11 Закону «Про адміністративні послуги» від 06.09.2012 р. № 5203, де зазначено, що «розмір плати за надання адміністративної послуги (адміністративного збору) визначаються з урахуванням її соціального та економічного значення». Ніяких методик розрахунку собівартості таких послуг не створювалось.

Однак у бухгалтерському обліку вочевидь витрати, які пов’язані з наданням таких послуг, існують і серед них:

 • заробітна плата посадовців і службовців, зайнятих наданням таких послуг, обслуговуючих робітників;
 • витрати на соціальні внески таких посадовців і службовців, робітників;
 • матеріальні витрати у вигляді телекомунікаційних послуг, комунальних послуг, а також споживання канцелярського приладдя, паперу тощо;
 • інші витрати у вигляді можливих податків, наприклад плати за землю у місці розміщення будівлі ЦНАП;
 • витрати на амортизацію (будівлі, офісного обладнання, малоцінних необоротних матеріальних активів, нематеріальних активів) таких ЦНАП.

Аналогічна ситуація і з місцевими радами, які ЦНАП не створювали, наприклад селищні та сільські ради. Усі ці витрати є частиною витрат на їхнє утримання.

Облік усіх цих витрат ведеться стандартним чином для таких витрат. Наприклад, з ними можна ознайомитися у матеріалах Облік витрат за соціальними внесками в ОМС, Як вести облік витрат із зарплати ОМС. Через це розглянемо лише витрат у ОМС тих послуг, які вони споживають, а не надають.

Пошук по Класифікатору професій

Правила обліку отриманих послуг у ОМС

Витрати щодо отриманих послуг у бюджетних установах, якими і є ОМС, належать до обмінних операцій (п. 2 розділу ІІ НП(С)БОДС 135 «Витрати»). При цьому вони відносяться до витрат періоду, якщо не можуть бути пов’язані з отриманням конкретного доходу (абз. 2 п. 2 НП(С)БОДС 135 «Витрати»). Розглянуті послуги практично всі є такими, що не можна співвіднести з доходами певного періоду, а отже, належать до витрат того періоду, у якому вони були понесені. На практиці це означає, що витрати визнають на дату:

 • підписання актів приймання-передачі наданих послуг;
 • на підставі періодів, визначених у договорі надання таких послуг. Це стосується послуг, які надаються постійно або декілька періодів. Для визнання витрат по таким послугам достатньо скласти бухгалтерську довідку, не чекаючи підписаний акт.

Витрати на отримання послуг слід розглядати як витрати від обмінних операцій.

Серед інших правил обліку отриманих послуг можна виділити такі:

 • ніяких зобов’язань по послугам без відповідних бюджетних асигнувань, установлених кошторисом. Правило діє як для послуг, так і товарів, робіт;
 • за спецфондом бюджету зобов’язання беруть виключно в межах відповідних фактичних надходжень спецфонду кошторису ОМС;
 • у договорах про закупівлю послуг попередня оплата може бути на строк не більше 3-х місяців, а періодичних видань – на строк не більше 12 місяців (див. п. 1 постанови Кабміну від 04.12.2019 р. № 1070).

Бухгалтерський облік у ОМС отриманих послуг

Для обліку витрат і розрахунків за послугами використовуємо такі субрахунки, передбачені Планом рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі, затвердженому наказом Мінфіну від 31.12.2013 р. № 1203:

 • 8013 «Матеріальні витрати». Саме цей субрахунок передбачений для витрат на оплату послуг, отриманих від сторонніх підприємств за Порядком застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі, затвердженому наказом Мінфіну від 29.12.2015 р. № 1219;
 • 2117 «Інша поточна дебіторська заборгованість»;
 • 6113 «Поточна заборгованість за іншими довгостроковими зобов’язаннями»;
 • 6211 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками»;
 • 6415 «Розрахунки з іншими кредиторами»;
 • 2113 «Розрахунки за авансами, виданими постачальникам, підрядникам за товари, роботи і послуги».

Щодо КЕКВ, то за Інструкцією щодо застосування економічної класифікації видатків бюджету та Інструкції щодо застосування класифікації кредитування бюджету, затверджена наказом Мінфіну від 12.03.2012 р. № 333 (даліІнструкція № 333) витрати за послугами проводяться за КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» (пп. 2.2.4 Інструкції № 333).

Калькулятор штрафів

Щодо оплати комунальних послуг та енергоносіїв, то вони в Інструкції № 333 мають свою групу КВЕД 2270, а саме:

 • КЕКВ 2271 «Оплата теплопостачання» (пп. 2.2.7.1 Інструкції № 333);
 • КЕКВ 2272 «Оплата водопостачання та водовідведення» (пп. 2.2.7.2 Інструкції № 333);
 • КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» (пп. 2.2.7.3 Інструкції № 333);
 • КЕКВ 2274 «Оплата природного газу» (пп. 2.2.7.4 Інструкції № 333);
 • КЕКВ 2275 «Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг» (пп. 2.2.7.5 Інструкції № 333).

Типові бухгалтерські з обліку послуг проведення представлено у таблиці нижче.

ТИПОВІ БУХГАЛТЕРСЬКІ ПРОВЕДЕННЯ З ОБЛІКУ ОТРИМАНИХ ПОСЛУГ

Господарська операція

Дт

Кт

Сума

Облік витрат на послуги за обслуговування веб-сайту ОМС та його просування

1

Отримано асигнування на оплату послуг, пов’язаних з веб-сайтом. Документи: виписка з реєстраційного рахунка. Меморіальний ордер № 2

2313

7011

3600

2

Оплачено послуги з обслуговування та просування веб-сайт. Надавач послуг – неплатник ПДВ. Документи: платіжне доручення, виписка з реєстраційного рахунка. Меморіальний ордер № 2, № 4

2117

(2113)*

2313

3600

3

Підписаний акт приймання-передачі наданих послуг. Документи: акт приймання-передачі. Меморіальний ордер № 4

8013

2117

3600

4

Послуги з обслуговування та просування веб-сайту віднесено на фінансовий результат виконання кошторису ОМС. Документи: бухгалтерська довідка. Меморіальний ордер № 17

5511

8013

3600

Облік витрат на комунальні послуги ОМС на прикладі опалення

1

Отримано асигнування на оплату послуг опалення. Документи: виписка з реєстраційного рахунка. Меморіальний ордер № 2

2313

7011

105000

2

Отриманий рахунок на оплату послуг опалення Документи: рахунок. Меморіальний ордер № 4

8013

6211

105000

3

Оплачено послуги з опалення. Надавач послуг – неплатник ПДВ. Документи: платіжне доручення, виписка з реєстраційного рахунка. Меморіальний ордер № 2, № 4

6211

2313

105000

4

Послуги з опалення віднесено на фінансовий результат виконання кошторису ОМС. Документи: бухгалтерська довідка. Меморіальний ордер № 17

5511

8013

105000

Облік юридичних послуг, наданих ОМС (післяплата)

1

Нарахована винагорода за договором надання юридичних послуг з фізособою-підприємцем. Документи: акт приймання-передачі наданих послуг. Меморіальний ордер № 6

8013

6211

10000

2

Виплачена винагорода за надання юридичних послуг. Документи: платіжне доручення, банківська виписка. Меморіальний ордер № 2, № 6

6211

2313

10000

3

Сума витрат на нарахування винагороди віднесена на фінансовий результат виконання кошторису ОМС. Документи: бухгалтерська довідка. Меморіальний ордер № 17

5511

8013

10000

* як альтернативу субрахунку 2117 «Інша поточна дебіторська заборгованість» можна використати субрахунок 2113 «Розрахунки за авансами, виданими постачальникам, підрядникам за товари, роботи і послуги». Це доцільно, якщо оплата та виконання робіт відбувається не в один день або навіть у різних звітних періодах

Якщо ж послуги надавала фізособа, яка незареєстрована підприємцем, то нарахування винагороди нагадує облік заробітної плати. Приклад таких бухгалтерських проведень представлений у таблиці нижче.

ТИПОВІ БУХГАЛТЕРСЬКІ ПРОВЕДЕННЯ З ОБЛІКУ ОТРИМАНИХ ПОСЛУГ ВІД ФІЗОСОБИ БЕЗ СТАТУСУ ПІДПРИЄМЦЯ

Господарська операція

Дт

Кт

Сума

Облік розрахунків за цивільно-правовим договором з фізособою

1

Нарахована винагорода за договором підряду, укладеним на виконання ремонтних робіт фізособою, яка незареєстрована як підприємець. Документи: акт виконаних робіт. Меморіальний ордер № 6

8013

6211*

10000

2

Нарахований ЄСВ 22% від винагороди (=10000×0,22=2200). Документи: бухгалтерська довідка. Меморіальний ордер № 17

8012

6313

2200

3

Утриманий ПДФО 18% від винагороди (= 10000×0,18 = 1800). Документи: бухгалтерська довідка. Меморіальний ордер № 6

6211

6311

1800

4

Утриманий військовий збір 1,5% від винагороди (=10000×0,015 = 150). Документи: бухгалтерська довідка. Меморіальний ордер № 6

6211

6311

150

5

Сума винагороди за вирахуванням ПДФО та військового збору перерахована на картковий рахунок у банку фізичної особи, яка надала послугу. Документи: платіжне доручення, виписка банку. Меморіальний ордер № 6, № 2

6211

2313

8050

6

Сплачена при виплаті сума ЄСВ. Документи: платіжне доручення, виписка банку. Меморіальний ордер № 2

6313

2313

2200

7

Сплачений ПДФО. Документи: платіжне доручення, виписка банку. Меморіальний ордер № 2

6311

2313

1800

8

Сплачений військовий збір. Документи: платіжне доручення, виписка банку. Меморіальний ордер № 2

6311

2313

150

9

Сума витрат на нарахування винагороди віднесена на фінансовий результат виконання кошторису ОМС. Документи: бухгалтерська довідка. Меморіальний ордер № 17

5511

8013

10000

10

Сума витрат на соціальні заходи (ЄСВ) віднесена на фінансовий результат виконання кошторису ОМС. Документи: бухгалтерська довідка. Меморіальний ордер № 17

5511

8012

2200

* винагорода за цивільно-правовим договором фізичні особі – це не зарплата, тому використовувати субрахунок 6511 «Розрахунки із заробітної плати» недоцільно, хоча вона оподатковується однаково. На відміну від зарплати має код ознаки доходу «102» у Додатку 4ДФ (зарплата – «101»). Замість субрахунку 6511 можна також використати субрахунок 6415 «Розрахунки з іншими кредиторами»

Нарахування витрат за цивільно-правовим договором з фізособою без статусу підприємця спричиняє ще необхідність нарахувати витрати за ЄСВ, утримати ПДФО та ВЗ

Облік витрат на надання послуг оренди

Осторонь від інших послуг ОМС може бути дохід від здавання певних приміщень чи будівель, які належать ОМС, у оренду.

Якщо комунальні послуги відшкодовує орендар, то йому має бути виставлений рахунок, так як підставою для бухгалтерського обліку господарських операцій є первинні документи (ст. 9 Закону «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 р. № 996). Облік витрат з надання послуг оренди у бухгалтерських проведеннях наведений у таблиці нижче.

ТИПОВІ БУХГАЛТЕРСЬКІ ПРОВЕДЕННЯ ПРИ НАДАННІ ОМС ПОСЛУГ ОРЕНДИ

Господарська операція

Дт

Кт

Сума

1

Нарахований дохід від надання послуг з оренди. Документи: бухгалтерська довідка, договір, акт приймання-передання наданих послуг. Меморіальний ордер № 4, № 14

2111

7111

48000

2

Визнано зобов’язання з ПДВ. Документи: бухгалтерська довідка, договір, акт приймання-передання наданих послуг. Меморіальний ордер № 14

7111

6311.1*

8000

3

Зареєстрована податкова накладна. Документи: податкова накладна. Меморіальний ордер № 14

6311.1

6311.2

8000

4

На реєстраційний рахунок ОМС надійшла плата за надану послуг оренди. Документи: виписка з реєстраційного рахунка. Меморіальний ордер № 3, № 4

2313

2111

48000

5

Дохід від оренди (чистий дохід, без ПДВ) віднесений на фінансовий результат виконання кошторису ОМС. Документи: бухгалтерська довідка. Меморіальний ордер № 17

7111

5511

40000

* використаний субрахунок 6311.1 означає «Податкове зобов’язання з ПДВ непідтверджене», 6311.2 «Податкове зобов’язання з ПДВ підтверджене». Розділення потрібне для обліку ПДВ по зареєстрованим та ще не зареєстрованим податковим накладнимзміст

скачати посадову інструкцію