Розрахунок та облік амортизації на прикладах

Автор
консультант з обліку та оподаткування, Київ
Тримайте приклади розрахунку амортизації основних засобів та проведення, які треба скласти за різних робочих ситуацій.

Розраховувати амортизацію необоротних активів раз на рік установа може за умови, що це передбачає її облікова політика. Розраховуйте амортизацію за порядком, який визначають:

А щоб облікувати таке нарахування, керуйтеся:

 • Порядком застосування Плану рахунків;
 • Типовою кореспонденцією.

Далі розглянемо на Прикладах розрахунок та облік амортизації у найпоширеніших робочих ситуаціях.

ПРОЙТИ ТЕСТ – Інвентаризація: 6 запитань для самоперевірки

Розрахунок амортизації

Коли визначаєте річну амортизацію, розділіть вартість, яка амортизується, на строк корисного використання активу.

Щоб розрахувати вартість, яка амортизується, до первісної вартості додайте переоцінену вартість і відніміть ліквідаційну вартість.

Строки корисного використання установа затверджує самостійно, керуючись Типовими строками корисного використання, які наведені в Методрекомендаціях № 11.

Коли амортизацію потрібно розраховувати на об’єкт обліку, який протягом року деякий час не використовували, визначте місячну суму амортизації. Для цього річну амортизацію поділіть на 12 (кількість місяців у році). Після цього місячну суму амортизації помножте на кількість місяців, коли його використовували.

У розпорядчому документі про облікову політику визначають як розраховувати амортизацію основних засобів, нематеріальних активів:

 • щокварталу;
 • на річну дату балансу.

Якщо розрахунок амортизації проводять щокварталу, річну суму амортизації потрібно розділити на 4 (кількість кварталів у році). Якщо ж на річну дату балансу – жодних додаткових обчислень робити не потрібно.

Амортизацію відображаємо:

 • у Розрахунку амортизації основних засобів (крім інших необоротних матеріальних активів);
 • Розрахунку амортизації інших необоротних матеріальних активів.

Ці форми розрахунків затверджені наказом Мінфіну від 13.09.2016 № 818. На основі цих форм установа для нарахування амортизації інвестиційної нерухомості має розробити та затвердити окрему форму розрахунку. Нагадаємо амортизація інвестиційної нерухомості акумулюється на окремому субрахунку 1414 «Знос інвестиційної нерухомості».

Облік

За загальним правилом, суму нарахованої амортизації обліковуйте як збільшення суми зносу активів та витрат. Ця сума – на відповідному субрахунку бухобліку. Проведення, які треба скласти, щоб показати в обліку нараховану амортизацію, – у Типовій кореспенденції.

Однак загальне правило не застосовуйте в ситуаціях, коли безплатно отримуєте чи передаєте основні засоби. Адже коли нараховуєте амортизацію на ОЗ, які отримали від благодійника, не треба змінювати фінрезультат, тільки відкоригуйте вартість унесеного капіталу.

За нарахування амортизації на основні засоби, які безплатно отримали від інших установ, використовуйте загальне правило.

У таких ситуаціях обирайте спеціальні проведення з Типової кореспонденції. Вона передбачає різні проведення для нарахування амортизації придбаних, безплатно отриманих основних засобів від юридичних осіб та суб’єктів держсектору.

Тож порядок розрахунку амортизації та проведення, якими його відображати, розглянемо на Прикладах.

Приклад 1. Розрахунок річної амортизації будівлі, яка побудована з цегли та була на реконструкції

Бюджетна установа на балансі обліковує адміністративну будівлю, яка побудована з цегли. Первісна вартість цієї будівлі – 698 700 грн. Переоцінку будівлі установа не проводила, ліквідаційну вартість не визначала. З березня по серпень будівля була на реконструкції, наприкінці серпня її введено в експлуатацію після реконструкції.

Щоб розрахувати амортизацію за 2023 рік об’єкта обліку, який деякий час не експлуатували, первісну вартість цієї будівлі поділіть на строк її корисного використання та розрахуйте місячну суму амортизації. Строк корисного використання для будівель з цегли – 25 років. Розрахункова річна сума амортизації – 27948,00 грн (698 700 грн ÷ 25 років).

Нагадаємо, що амортизацію починаємо нараховувати з місяця, наступного за місяцем, у якому об’єкт основних засобів став придатним для корисного використання та введений в експлуатацію. Тобто з вересня по грудень 2023 року потрібно нарахувати амортизацію.

Якщо амортизацію нараховували щоквартально, розрахунок:

 • на 01.04.2023 – 4658,00 грн (27948,00 грн ÷ 12 міс × 2 міс), оскільки будівлю експлуатували лише в січні та лютому;
 • на 01.07.2023 – не проводили, оскільки будівля була на реконструкції;
 • на 01.10.2023 – 2329,00 грн (27948,00 грн ÷ 12 міс × 1 міс), оскільки будівлю експлуатували у ІІІ кварталі лише у вересні;
 • на 01.01.2023 – 6987,00 грн (27948,00 грн ÷ 12 міс × 3 міс), оскільки будівлю експлуатували протягом ІV кварталу.

Якщо амортизацію нараховували одноразово – на річну дату балансу, розрахунок амортизації за 2023 рік наступний:

27948,00 грн ÷ 12 міс. × 6 міс.= 13974,00 грн. Суму амортизації відображаємо кореспонденцією субрахунків: д-т 8014 «Амортизація», к-т 1411 «Знос основних засобів».

Приклад 2. Розрахунок річної амортизації переоціненої будівлі, яка побудована з дерева

Бюджетна установа на балансі обліковує адміністративну будівлю, яка побудована з дерева. У 2018 році установа провела переоцінку цієї будівлі і первісну вартість 538200 грн збільшили на суму переоцінки 303000 грн. Ліквідаційну вартість будівлі установа не визначала.

Щоб розрахувати річну амортизацію за 2023 рік, первісну переоцінену вартість цієї будівлі поділіть на строк її корисного використання. Строк корисного використання для будівель з дерева – 20 років.

Якщо амортизацію нараховували одноразово – на річну дату балансу, амортизація за 2023 рік становить:

 • 538200 грн ÷ 20 років = 26910 грн – на суму первісної вартості;
 • 303000 грн ÷ 20 років = 15150 грн – на суму переоцінки.

Приклад 3. Розрахунок амортизації ОЗ, який передали установі за рішенням органу управління

Бюджетна установа на балансі обліковує будівлю з цегли, яку отримала в травні 2023 року від іншої установи за рішенням органу управління. Первісна вартість цієї будівлі — 1 198 700 грн. Переоцінку будівлі установа не проводила, ліквідаційну вартість не визначала.

Щоб розрахувати річну амортизацію за 2023 рік об’єкта обліку, який не весь рік експлуатували, розрахуйте місячну суму амортизації. Строк корисного використання для будівель з цегли – 25 років.

Оскільки амортизацію починають нараховувати з місяця, наступного за місяцем, у якому об’єкт основних засобів став придатним для корисного використання та введений в експлуатацію, червень є першим місяцем, за який нараховують амортизацію.

Тож амортизація за 2023 рік становить:

1198700 грн ÷ 25 років ÷12 міс. × 7 міс.= 27969,67 грн. Цю суму амортизації відображаємо кореспонденцією субрахунків: д-т 8014 «Амортизація», к-т 1411 «Знос основних засобів».

Приклад 4. Розрахунок амортизації ОЗ, який установа отримала від юрособи-благодійника

Бюджетна установа на балансі обліковує будівлю з цегли, яку отримала в 2022 році від юрособи-благодійника. Первісна вартість цієї будівлі – 967100 грн. Переоцінку будівлі установа не проводила, ліквідаційну вартість не визначала.

Строк корисного використання для будівель із цегли – 25 років.

Тож амортизація за 2023 рік становить:

967100 грн ÷ 25 років = 38684 грн. Цю суму амортизації відображаємо кореспонденцією субрахунків: д-т 8014 «Амортизація», к-т 1411 «Знос основних засобів».

ОЗ стали інвестиційною нерухомістю

Будівлі та споруди, які розташовані на землі та утримувані установою, щоб отримувати орендні платежі та/або збільшити власний капітал, є інвестиційною нерухомістю (п. 4 НП(с)БОДС 129 «Інвестиційна нерухомість»).

Установа на дату балансу відображає у фінзвітності інвестиційну нерухомість за первісною вартістю, зменшеною на суму нарахованої амортизації з урахуванням втрат від зменшення корисності та вигід від її відновлення (п. 10 розд. ІІ НП(с)БОДС 129).

Тож на об’єкти обліку, які установа визнала інвестиційною нерухомістю, також потрібно нарахувати амортизацію. Суми нарахованої амортизації інвестиційної нерухомості акумулюють на окремому субрахунку 1414 «Знос інвестиційної нерухомості».

Однак НП(с)БОДС 129 не встановлює механізму нарахування амортизації на такі об’єкти обліку. Натомість у примітках до фінзвітності установа має навести інформацію про метод амортизації, який вона застосовує, та діапазон строків корисного використання (пп. 3.1 п. 3 розд. V НП(с)БОДС 129). Із цієї норми логічно припустити, що установа самостійно обирає:

 • метод амортизації для інвестиційної нерухомості;
 • строки корисного використання. Це доцільно прописати у розпорядчому документі про облікову політику.

Якщо будівлю як основний засіб переводять в інвестиційну нерухомість, її виводиться із субрахунку 1013 «Будівлі, споруди та передавальні пристрої» та зараховують на субрахунок 1010 «Інвестиційна нерухомість». Амортизацію нараховують окремо з віднесенням на субрахунки:

 • 1411 «Знос основних засобів» – за період експлуатації будівлі як основного засобу;
 • 1414 «Знос інвестиційної нерухомості» – з місяця, що визначений у розпорядчому документі про облікову політику.

Незалежно від того, який метод амортизації установа обрала для інвестиційної нерухомості, її вона має розрахувати на дату, яка визначена в обліковій політиці, — щокварталу або річну.

Приклад 5. Розрахунок амортизації для ОЗ, які стали інвестиційною нерухомістю

Бюджетна установа на балансі в складі ОЗ обліковує адміністративну будівлю, яка побудована з цегли. Первісна вартість цієї будівлі – 1236700 грн. Сума нарахованого зносу 544148 грн. Переоцінку будівлі установа не проводила, ліквідаційної вартості установа не визначала. У квітні 2023 року цю будівлю установа перевела до інвестиційної нерухомості. За обліковою політикою установа нараховує амортизацію раз на рік.

Потрібно визначити суму амортизації для будівлі, яка є:

 • основним засобом – обліковується на субрахунку 1013 «Будівлі, споруди та передавальні пристрої» у січні–березні;
 • інвестиційною нерухомістю – обліковується на субрахунку 1010 «Інвестиційна нерухомість» з 1 квітня.

Щоб розрахувати амортизацію за 2023 рік, первісну вартість цієї будівлі поділіть на строк її корисного використання. Строк корисного використання для будівель із цегли – 25 років.

Нарахована амортизація за 2023 рік:

1236700грн ÷ 25 років ÷ 12 міс. × 3 міс. = 12367,00 грн. Цю суму амортизації відображаємо кореспонденцією субрахунків: д-т 8014 «Амортизація», к-т 1411 «Знос основних засобів».

Щоб розрахувати амортизацію за 2023 рік для інвестиційної нерухомості, бухгалтер установи використовує:

 • первинні та інші документи, які засвідчують вартість інвестиційної нерухомості;
 • метод амортизації та строки корисного використання для інвестиційної нерухомості, які прописані у розпорядчому документі про облікову політику.

Суму амортизації відображаємо кореспонденцією субрахунків: д-т 8014 «Амортизація», к-т 1414 «Знос інвестиційної нерухомості».

Суми нарахованої амортизації відобразіть у розрахунку, форма якого затверджена наказом від 13.09.2016 № 818, та у меморіальному ордері № 9/№ 17, форми яких затверджені наказом Мінфіну від 08.09.2017 № 755.

Центральна частина статичний блок 2

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді