Як вести облік витрат із зарплати ОМС

Автор
бухгалтер, експерт з питань бюджетної сфери, кандидат економічних наук, м. Чернігів
Заробітна плата займає завжди суттєву частку у загальних витратах будь-якої бюджетної установи й органи місцевого самоврядування (ОМС) – не виняток. Як вести облік таких витрат, що до них належать, які правила їх нарахування, виплата авансу та бухгалтерські проведення в ОМС – у даному огляді.

Що належить до витрат із заробітної плати в ОМС?

Склад витрат на оплату праці в ОМС визначається на основі Закону «Про оплату праці» від 24.03.1995 р. № 108 (далі Закон № 108). За ним заробітна плата складається з трьох частин:

 • основна. Головна складова – це оплата за посадовим окладом (тарифною ставкою);
 • додаткова. Це варіативна частина, яка залежить від стажу, інтенсивності праці й особливостей умов праці. Сюди належать доплати й надбавки, а також постійні премії, які залежать від виконання робочих повсякденних робочих завдань і мають систематичний характер;
 • інші заохочувальні та компенсаційні виплати. Це вже разові виплати, до яких відносяться винагороди за підсумками річної роботи, премії за спеціальними системами чи положеннями, компенсації певних витрат працівнику, грошові й матеріальні виплати, які проводяться понад встановлені норми або такі, що взагалі не передбачені загальним законодавством з оплати праці чи спеціалізованим по ОМС. Такі виплати мають бути прописані у колективному договорі чи іншому внутрішньому документі.

Однак ще детальніше наповнення кожної з вищеописаних складових заробітної плати визначає Інструкція зі статистики заробітної плати, затверджена наказом Держстату від 13.01.2004 р. № 5 (даліІнструкція № 5).

В п. 3 Інструкції № 5 є й перелік виплат, які заробітною платою не вважаються. Серед них:

 • оплата днів тимчасової непрацездатності (лікарняні) – як за рахунок ОМС (перші 5 днів), так і за рахунок Фонду (з 01 січня 2023 року – Пенсійного фонду України, а до 01 січня 2023 року – Фонду соціального страхування);
 • оплата відпустки по вагітності й пологам (декретні);
 • матеріальна допомога на вирішення соціально-побутових питань;
 • вихідна допомога при звільненні з ОМС;
 • оплата добових, компенсація проїзду, проживання в готелях та інших витрат на відрядження працівника.

Типова структура місячної заробітної плати посадовця ОМС наведена у таблиці нижче.

ТИПОВИЙ НАБІР ЗАРПЛАТНИХ ВИПЛАТ ПОСАДОВЦЯ ОМС

Вид нарахування

Зарплата (так/ні)

Посилання

1

Основна заробітна плата

1.1

оплата за окладом

так

пп. 2.1.1 Інструкції № 5

1.2

оплата днів перебування у відрядженні за середнім заробітком

так

пп. 2.1.6 Інструкції № 5

2

Додаткова заробітна плата

2.1

надбавка за ранг службовця ОМС

так

пп. 2.2.1 Інструкції № 5

2.2

надбавка за вислугу років

так

пп. 2.2.2 Інструкції № 5

2.3

надбавка за високі досягнення у праці посадовцям ОМС

так

пп. 2.2.1 Інструкції № 5

2.4

доплата за суміщення посад

так

пп. 2.2.1 Інструкції № 5

2.5

індексація зарплати

так

пп. 2.2.7 Інструкції № 5

2.6

оплата відпусток, компенсація невикористаної відпустки

так

пп. 2.2.12 Інструкції №5

3

Інші заохочувальні та компенсаційні виплати

3.1

матеріальна допомога на оздоровлення

так

пп. 2.3.3 Інструкції № 5

3.2

річні премії

так

пп. 2.3.3 Інструкції № 5

3.3

премії за виконання особливо важливих завдань

так

пп. 2.3.3 Інструкції № 5

4

Не входять у фонд оплати праці

4.1

допомога з тимчасової непрацездатності (лікарняні), перші 5 днів

ні

п. 3.2 Інструкції № 5

4.2

допомога з тимчасової непрацездатності (лікарняні), наступні дні на рахунок Фонду

ні

п. 3.2 Інструкції № 5

4.3

добові, оплата проїзду

ні

пп. 3.15 Інструкції № 5

4.5

єдиний соціальний внесок, який нараховується на заробітну плату

ні

п. 3.1 Інструкції № 5

У чому відмінність витрат на оплату праці посадовців, службовців і робітників в ОМС?

Серед усіх працівників ОМС можна виділити три категорії:

 • посадовці. Виконують організаційно-розпорядчі, адміністративно-господарські, консультативно-дорадчі функції, можуть мати спеціальні повноваження, які надані ОМС. Також складають присягу та приймаються на роботу за конкурсом або ж виборні посади. Сюди належать зокрема й міські голови, начальники відділів, спеціалісти (економісти, бухгалтери) та ін.;
 • службовці. Присяги не складають. Прикладом такого працівника може бути касир. Однак до службовців ще можуть потрапляти й інші працівники, які працюють на посадах посадовців, але приймалися на роботу без конкурсу. Головна відмінність – немає надбавки за ранг;
 • обслуговуючі робітники. Вони не мають доплат за ранг, замість вислуги років – доплата за стаж. Наприклад, це прибиральники, двірники, водії. Можуть мати специфічні для них надбавки і доплати – за шкідливі умови, роботу у нічний час, за класність (у водіїв).

В обліку витрат різниці між даними категоріями працівників у цілому немає ніякої. Ті ж самі рахунки, практично ті ж самі проведення. Відмінність є лише у структурі зарплати, а також різних нормативних документах, які посадові оклади та порядок розрахунку зарплатних виплат працівникам, службовцям і робітникам ОМС.

Калькулятор індексації зарплати

Загальні правила нарахування витрат із заробітної плати в ОМС

Витрати на оплату праці у бюджетних установах, якими і є ОМС, належать до обмінних операцій (п. 2 розділу ІІ НП(С)БОДС 135 «Витрати»). При цьому вони належать до витрат, які пов’язані з виконанням повноважень, визначених законом. Отже, вони визнаються у періоді збільшення зобов’язання, тобто у місяці нарахування заробітної плати (п. 3.1 НП(С)БОДС 135). На практиці нарахування витрат із заробітної плати проводять в останніх днях місяця.

Заробітна плата посадовцям ОМС нараховується за рахунок місцевого бюджету (ст. 2 Закону «Про службу в органах місцевого самоврядування» від 07.06.2001 р. № 2493). Аналогічно й по іншим працівникам.

Серед загальних правил нарахування можна виділити такі:

 • в основі нарахування заробітної плати – табель обліку робочого часу. У даному документі фіксуються всі виходи на роботу, кількість відпрацьованих годин, невідпрацьовані дні й причини відсутності працівника (відпустка, відрядження тощо);
 • нарахування витрат із заробітної плати оформляють у відомості нарахування заробітної плати. Для виплати заробітної плати оформляють розрахункову відомість, яку підписує керівник;
 • при нарахування заробітної плати бухгалтер ОМС керується, окрім табелю, також штатним розписом (містить посадові оклади), наказами про встановлення надбавок і доплат, премій, надання відпусток, колективним договором, положенням про преміювання та іншими внутрішніми документами ОМС;
 • нарахування заробітної плати, у т.ч. премій, має здійснюватися в межах затвердженого кошторису ОМС як бюджетної установи та економії фонду оплати праці в ньому. Економія може утворитися, наприклад у разі звільнення працівника;
 • суми заробітної плати потрапляють під обмеження місячного плану асигнувань, яке може бути збільшено на суму економії від асигнувань з початку року.

Щодо кошторису, то виплата заробітної плати має код КЕКВ 2111 «Заробітна плата» (пп. 2.1.1.1 Інструкції щодо застосування економічної класифікації видатків бюджету, затвердженої наказом Мінфіну від 12.03.2012 р. № 333).

Правила нарахування авансу в ОМС

Аванс – це виплата заробітної плати за першу половину місяця. Першою половиною вважаються перші 15 к. днів місяця (лист Мінпраці від 09.12.2010 р. № 912/13/155-10).

Саме по собі нарахування й подальша виплата авансу на витрати на відноситься. Витрати із заробітної плати впродовж місяця визнаються лише один раз – у кінці місяця й на повну суму, включаючи й аванс. Таким чином, виплата авансу відбувається ще до нарахування витрат із заробітної плати.

Аванс виплачують не пізніше 22-го числа поточного місяця. Однак, як правило, днем виплати авансу у бюджетних установ є 15-е число місяця.

Витрати із заробітної плати нараховують лише один раз – у кінці місяця на всю суму

Облік витрат із заробітної плати у ОМС

У Плані рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі, затвердженому наказом Мінфіну від 31.12.2013 р. № 1203 для витрат на заробітну плату передбачений субрахунок 8011 «Витрати на оплату праці». Його й мають використовувати ОМС. Як варіант у робочому плані рахунків ОМС може бути передбачена додаткова аналітика по заробітній платі різних категорій працівників, наприклад:

 • 8011.1 «Витрати на оплату праці посадових осіб і службовців ОМС»;
 • 8011.2 «Витрати на оплату праці робітників ОМС».

Як правило, працівники ОМС задіяні лише у забезпеченні основної діяльності даних установ та виконанні бюджетних програм, тому субрахунку 8012 цілком достатньо. Однак, якщо у ОМС існує ще й інша діяльність у вигляді надання платних послуг, то замість згаданого субрахунку 8011 слід використовувати субрахунок 8111 «Витрати на оплату праці», який використовується для обліку витрат на надання послуг, виконання робіт).

Нарахування відпускних у ОМС як бюджетних установ у бухгалтерських проведеннях нічим не відрізняється від решти заробітної плати. Забезпечення оплати відпусток у діючих НП(С)БОДС у бюджетників не передбачено. Це підтверджує й п. 1 розд. ІІ НП(С)БОДС 132 «Виплати працівникам», у якому витрати на відпускні належать витрат періоду.

Наприкінці звітного періоду всі рахунки витрат із заробітної плати (8011, 8111) закриваються на субрахунок 5511 «Фінансові результати виконання кошторису звітного періоду».

Сама ж сума заборгованості працівникам ОМС із заробітної плати відображається за субрахунком 6511 «Розрахунки із заробітної плати».

БУХГАЛТЕРСЬКІ ПРОВЕДЕННЯ З ОБЛІКУ ВИТРАТ ІЗ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ*

Господарська операція

Дт

Кт

Сума

Бухгалтерські проведення з виплати авансу із заробітної плати в ОМС

1

Виплачений аванс (заробітна плата за першу половину місяця)

6511

2313

3000,00

2

Сплачений ЄСВ (=3000×0,22)

6313

2313

660,00

3

Сплачений ПДФО (=3000×0,18)

6311.1

2313

540,00

4

Сплачений військовий збір (=3000×0,015)

6311.2

2313

45,00

Бухгалтерські проведенні із нарахування заробітної плати в ОМС

5

Нарахована заробітна плата посадовцю ОМС

8011

6511

10000,00

6

Нарахований ЄСВ на заробітну плату посадовця ОМС (= 10000×0,22)

8012

6313

2200,00

7

Утриманий ПДФО із заробітної плати (= 10000×0,18)

6511

6311.1

1800,00

8

Утриманий військовий збір із заробітної плати (= 10000×0,015)

6511

6311.2

150,00

9

Витрати із оплати праці віднесено на фінансовий результат виконання кошторису

5511

8011

10000,00

10

Витрати із ЄСВ віднесено на фінансовий результат виконання кошторису

5511

8012

2200,00

Бухгалтерські проведення із виплати заробітної плати в ОМС

11

Виплачена заробітна плата за другу половину місяця (= 10000 – 7000 – 1800 – 150)

6511

2313

5050,00

12

Сплачений ЄСВ (=2200 – 660)

6313

2313

1540,00

13

Сплачений ПДФО (=1800 – 540)

6311.1

2313

1260,00

14

Сплачений військовий збір (=150 – 45)

6311.2

2313

105,00

*див. також Типову кореспонденцію субрахунків бухгалтерського обліку, затверджену наказом Мінфіну від 29.12.2015 р. № 1219зміст

Вебінарний марафон доя Дня бухгалтера

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді