Новий закон про надання та використання відпусток – які норми скасовані й додані

Автор
головний редактор порталу «Бухгалтерія для бюджету та ОМС»
Законопроєкт №8313 вносить зміни щодо впорядкування надання та використання відпусток. Скасовуються кілька видів відпусток, а також встановлюються правила компенсації за невикористані відпустки під час мобілізації.

Верховна Рада у середу, 22 листопада прийняла в цілому Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо впорядкування надання та використання відпусток, а також інших питань». Аналізуємо, що змінює новий закон.

Яка нормативна база буде змінена

Калькулятор днів щорічної відпустки

Що важливе в новому законі

 1. Перенесення вихідних та робочих днів на підприємстві, в установі або організації, крім випадків встановлених цим Кодексом, визначаються трудовим та/або колективним договором.
 2. Тривалість щорічних додаткових відпусток, умови та порядок їх надання встановлюються нормативно-правовими актами України, а також трудовим та/або колективним договором.
 3. Виключена норма про творчі відпустки.
 4. Виключена норма про відпустки на час профспілкового навчання .
 5. Відпустка для підготовки та участі в змаганнях надається , якщо це передбачено трудовим та/або колективним договором.
 6. Додана норма, що у період дії воєнного стану роботодавець може відмовити у наданні будь-якого виду відпусток (крім відпустки у зв’язку вагітністю та пологами та відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку), якщо працівник залучений до виконання робіт на об’єктах критичної інфраструктури, до виконання робіт, виробництва товарів оборонного призначення або до виконання мобілізаційного завдання (замовлення).
 7. Одноразова оплачувана відпустка у зв'язку з усиновленням дитини надається особі, яка усиновила дитину з числа дітей-сиріт або дітей, позбавлених батьківського піклування, незалежно від віку дитини. Тривалість відпустки у зв'язку з усиновленням дитини – 56 календарних днів (70 календарних днів – при усиновленні двох і більше дітей) без урахування святкових і неробочих днів після набрання законної сили рішенням суду про усиновлення дитини.
 8. Відпустка при народженні дитини надається не пізніше трьох місяців з дня народження дитини таким працівникам:
  • чоловіку, дружина якого народила дитину;
  • батьку дитини, який не перебуває у зареєстрованому шлюбі з матір’ю дитини, за умови що вони спільно проживають, пов’язані спільним побутом, мають взаємні права та обов’язки, що підтверджено відповідним рішенням суду;
  • бабі або діду, або іншому повнолітньому родичу дитини, які фактично здійснюють догляд за дитиною, мати чи батько якої є одинокою матір’ю (одиноким батьком).

Відпустка при народженні дитини надається лише за умови надання іншими особами довідок з місця роботи про ненадання ним такої відпустки.

Компенсація відпусток у разі призову або мобілізації

 1. У разі призову працівника на військову службу під час мобілізації, на особливий період, призову числа резервістів в особливий період йому виплачується грошова компенсація за всі не використані ним дні щорічної відпустки у строк до його увільнення на час військової служби від займаної посади (виконання обов’язків).
 2. У разі звільнення керівних, педагогічних, наукових, науково-педагогічних працівників, спеціалістів навчальних закладів, які до звільнення пропрацювали не менш як 10 місяців, а також призову вказаних категорій осіб на військову службу під час мобілізації, на особливий період, призову вказаних категорій осіб на військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період грошова компенсація виплачується за невикористані ними дні щорічних відпусток з розрахунку повної їх тривалості до увільнення на час військової служби від займаної посади (виконання обов’язків).
 3. Військовослужбовці, звільнені у зв’язку з демобілізацією із військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий період, військової служби за призовом осіб із числа резервістів в особливий період, забезпечуються відпочинком тривалістю 60 робочих днів з виплатою двомісячного грошового забезпечення впродовж мобілізаційного періоду за рахунок Держаного бюджету України.

Центральна частина статичний блок 2

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді