Особова картка державного службовця – бланк

UA RU
Автор
консультант з обліку та оподаткування, Київ
Особова картка державного службовця заповнюється виключно держслужбовцем після вступу на державну службу. Підкажемо, як її заповнити у 2024 році.

Особи, які бажають взяти участь у конкурсі на посаду державної служби, подають у держорган пакет документів, перелік яких визначає пункт 19 Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою КМУ від 25.03.2016 № 246. Серед цього переліку документів особової картки державного службовця немає і це логічно, адже її має складати не претендент, а держслужбовець згідно зі статтею 37 Закону про державну службу.

Тож після вступу на державну службу, а для осіб, які вперше вступили на державну службу, – після складення присяги держслужбовця, мають заповнити та подати до служби персоналу заповнену особову картку державного службовця.

Розглянемо які реквізити потрібно заповнювати, а які – ні.

Калькулятор індексації зарплати

Особова картка державного службовця – бланк

Форма особової картки державного службовця затверджена наказом Нацдержслужби від 19.05.2020 № 77-20. Пункт 2 цього наказу визначає настанови щодо її заповнення.

особова картка держслужбовця бланк

СКАЧАТИ БЛАНК

Реквізити, які слід залишати пустими в особовій картці державного службовця

Особова картка державного службовця включає реквізити, які заповнюють різні особи. Одні з них заповнює держслужбовець, інші – працівник служби управління персоналом держоргану, в якому той працює.

Отже, держслужбовець не заповнює, а залишає пустими реквізити:

 • найменування держоргану;
 • 11 – дата й найменування держоргану, в якому складено присягу держслужбовця;
 • 12 – відомості про військовий облік;
 • 13 – дата й номер наказу про призначення на посаду;
 • 14 – стаж держслужби;
 • 16 – дата звільнення;
 • 17 – дата й номер наказу про звільнення;
 • 18 – підстава для звільнення.

Окрім цього держслужбовець не заповнює відомості:

 • про призначення (переведення) на посади державної служби у цьому державному органі та присвоєння рангів (додаток 1);
 • професійне навчання (додаток 2);
 • оцінювання результатів службової діяльності (додаток 3);
 • надання відпусток (додаток 4);
 • службові відрядження за кордон (додаток 5);
 • застосування заохочень (додаток 6);
 • накладені дисциплінарні стягнення (додаток 7).

Усі ці відомості буде заповнювати працівник служби управління персоналом держоргану після призначення претендента на посаду державної служби.

Реквізити, які заповнює держслужбовець

Заповнення особової картки державного службовця починайте з рядка «Реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності)». У ньому зазначте свій ІПН. Якщо через релігійні погляди ІПН немає і про це є відповідна відмітка у паспорті, у цьому рядку не зазначайте жодних відомостей.

Особова картка заповнюється в електронній формі українською мовою у називному відмінку без скорочень. У реквізиті 1 особова картка державного службовця має відображати українською мовою і в називному відмінку прізвище, ім’я і по батькові претендента.

Реквізит 2 відведений для інформації про дату (число, місяць, рік) та місце народження (населений пункт, район, область, країна), 3 – контактні дані претендента (телефон та е-mail), 4 – реквізити паспорта (серія, номер, орган, що видав, дата видачі).

Особова картка державного службовця у реквізиті 5 має містити одне із значень:

 • одружений/неодружений – для чоловіка;
 • заміжня/незаміжня – для жінки.

У реквізиті 6 зазначаємо:

 • одну адресу – якщо місце реєстрації та фактичне місце проживання ідентичні;
 • спочатку місце реєстрації, потім адресу фактичного місця проживання – якщо адреси не співпадають.

Адреса заповнюється у такій послідовності: поштовий індекс, область, місто, район, село (селище), вулиця, корпус, номер будинку, квартири.

всеукраїнська сертифікація бухгалтерів 2024

У реквізиті 7 держслужбовець має підтвердити наявний ступінь вищої освіти, а саме на підставі диплома заповнити:

 • галузь знань/спеціальність/спеціалізацію;
 • ступінь вищої освіти;
 • серію та реєстраційний номер диплома.

Заповнюючи особову картку державного службовця у реквізиті 8 має обрати (за наявності) належність до категорії громадян, які мають додаткові гарантії:

 • особа з інвалідністю;
 • постраждалий учасник Революції Гідності;
 • учасник бойових дій;
 • депутат ради;
 • одинока мати (одинокий батько);
 • жінка, яка працює та має двох дітей віком до 15 років;
 • особа, яка постраждала внаслідок Чорнобильської катастрофи;
 • інше.

У графі «Підтвердження» потрібно зазначити реквізити документа, що підтверджує належність особи до відповідної категорії.

Якщо претендент на момент призначення має ранг державного службовця та/або посадової особи місцевого самоврядування, військове звання, дипломатичний ранг та інше спеціального звання, про це слід зазначити у реквізиті 9.

Найважливішим реквізитом є реквізит 10 у якому держслужбовець має зазначити дату, підпис, ініціали, прізвище, тим самим він підтверджує, що:

 • відсутнє громадянство (підданство) іншої держави;
 • ознайомлений з вимогами й обмеженнями щодо прийняття та проходження державної служби відповідно до законів України «Про державну службу», «Про запобігання корупції», «Про очищення влади», Законом України «Про захист персональних даних», Загальними правилами етичної поведінки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, правилами внутрішнього службового розпорядку державного органу;
 • зобов’язаний їх дотримувати;
 • повідомлятиме про зміну даних.

Як правило, дата підпису відповідає даті призначення на посаду державної служби або даті складення присяги держслужбовця.зміст

Центральна частина статичний блок 2

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді