Ознаки доходу для заповнення форми 4ДФ 2024 року

Під час заповнення додатку 4ДФ до Податкового розрахунку з ПДФО та ЄСВ (далі – додаток 4ДФ) використовуємо ознаки доходу. Актуальний довідник ознак доходів та коментар про зміни – у статті.

Ознаки доходу в 4ДФ

Ознаки доходу, які має містити додаток 4ДФ, використовуються для заповнення графи 6, де по кожній особі треба заповнити стільки рядків про нарахований та виплачений дохід, скільки видів (ознак) доходу вона мала за квартал. При цьому обов’язково заповнюється графа 2 з зазначенням податкового номера (ІПН) працівника.

Укажіть ознаку доходу відповідно до Довідника ознак. Наприклад, зарплаті та лікарняним відповідає ознака доходу «101», винагороді за договорами ЦПД – ознака «102», декретним – «128». Щодо кожної фізособи заповнюйте стільки рядків, скільки ознак доходів вона має, тобто одній ознаці доходу відповідає один окремий рядок у 4ДФ. Іншими словами, нарахований працівнику дохід слід розподілити між ознаками доходів.

Якщо дохід виплатили у звітному кварталі не повністю і решту виплачуватимуть у наступному кварталі, важливо, щоб в додатку 4ДФ ознака доходу не змінилася.

Ознаки доходів – довідник

СКАЧАТИ ДОВІДНИК ОЗНАК ДОХОДІВ

Наведемо ознаки доходу з довідника, які найчастіше використовуються бухгалтерами бюджетної сфери під час заповнення додатку 4ДФ.

 • 101 Доходи у вигляді заробітної плати, нараховані (виплачені) платнику податку відповідно до умов трудового договору (контракту).
 • 102 Суми винагород та інших виплат, нарахованих (виплачених) платнику податку відповідно до умов цивільно-правового договору.
 • 118 Сума надміру витрачених коштів, отриманих платником податку на відрядження або під звіт та не повернутих у встановлені законодавством строки
 • 128 Сума державної та соціальної матеріальної допомоги, державної допомоги у вигляді адресних виплат та надання соціальних і реабілітаційних послуг відповідно до закону, житлових та інших субсидій або дотацій, компенсацій (включаючи грошові компенсації інвалідам, на дітей-інвалідів при реалізації індивідуальних програм реабілітації інвалідів, суми допомоги по вагітності та пологах), винагород і страхових виплат, які отримує платник податку з бюджетів та фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування, та у формі фінансової допомоги інвалідам з Фонду соціального захисту інвалідів.
 • 137 Сума грошового або майнового утримання чи забезпечення військовослужбовців строкової служби.
 • 150 Сума стипендії (включаючи суму її індексації, нараховану відповідно до закону), яка виплачується учню, студенту, курсанту військових навчальних закладів, ординатору, аспіранту або ад’юнкту.
 • 158 Сума витрат роботодавця у зв’язку з підвищенням кваліфікації (перепідготовкою) платника податку згідно із законом.
 • 184 Cуми пенсій (включаючи суму їх індексації, нараховану відповідно до закону) або щомісячного довічного грошового утримання, отримуваних платником податку з Пенсійного фонду України чи бюджету згідно із законом, якщо їх розмір перевищує три розміри мінімальної заробітної плати (у розрахунку на місяць), встановленої на 01 січня звітного податкового року, – у частині такого перевищення.
 • 185 Суми податку на доходи фізичних осіб, що утримуються з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями, поліцейськими, особами рядового і начальницького складу ДКВС, Держспецзв’язку, державної пожежної охорони, органів і підрозділів цивільного захисту, податкової міліції, а також визначених Законом України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» членами сім’ї, батьками, утриманцями загиблого (померлого) військовослужбовця, у зв’язку з виконанням обов’язків під час проходження служби, спрямовуються виключно на виплату рівноцінної та повної компенсації втрат доходів цієї категорії громадян.

сертифікація бухгалтерів бюджетних установ 2024

Нові ознаки доходів

З 01 січня 2024 року за окремими ознаками доходів змінилась назва, а також у ній посилання на нормативно-правовий акт. Це такі ознаки доходів:

 • 111 Дохід у вигляді виграшів та призів (крім виграшів та призів у державну грошову лотерею).
 • 112 Інвестиційний прибуток (дохід) від проведення платником податку операцій з цінними паперами, деривативами та корпоративними правами, випущеними в інших, ніж цінні папери, формах.
 • 156 Вартість путівок на відпочинок, оздоровлення та лікування, у т. ч. на реабілітацію осіб з інвалідністю, на території України платника податку та/або його дітей віком до 18 років, які надаються йому безоплатно або із знижкою (у розмірі такої знижки) професійною спілкою, до якої зараховуються профспілкові внески платника податку – члена такої професійної спілки, створеної відповідно до законодавства України, або за рахунок коштів відповідного фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування. Вартість путівок на відпочинок, оздоровлення та лікування, у т. ч. на реабілітацію осіб з інвалідністю, на території України платника податку та/або членів його сім’ї першого ступеня споріднення, які надаються його роботодавцем – платником податку на прибуток підприємств безоплатно або із знижкою (у розмірі такої знижки) один раз на календарний рік, за умови, що вартість путівки (розмір знижки) не перевищує 5 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 01 січня податкового (звітного) року.
 • 189 Дохід у вигляді основної суми боргу (кредиту) платника податку, прощеного (анульованого) кредитором за його самостійним рішенням, не пов’язаним з процедурою банкрутства, до закінчення строку позовної давності у сумі, що не перевищує 25% однієї мінімальної заробітної плати (у розрахунку на рік), встановленої на 1 січня звітного податкового року. Сума процентів, комісії та/або штрафних санкцій (пені), прощених (анульованих) кредитором за його самостійним рішенням, не пов’язаним із процедурою його банкрутства, до закінчення строку позовної давності. Основна сума боргу (кредиту) платника податку за іпотечним кредитом в іноземній валюті, забезпеченим іпотекою житлової нерухомості, прощеного (анульованого) кредитором за його самостійним рішенням, не пов’язаним з процедурою банкрутства, до закінчення строку позовної давності. Сума боргу платника податку за договором про споживчий кредит або іншим договором (у тому числі сума процентів, комісій та інших платежів), анульована згідно з пунктами 12 і 16 розділу IV «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про споживче кредитування», а також сума процентів, комісій та інших платежів за таким договором, що не підлягають сплаті платником податків.
 • 193 Суми, на які зменшено (прощено) борг фізичної особи шляхом проведення реструктуризації зобов’язань, передбачених кредитним договором, відповідно до якого кредитором було надано позичальнику – фізичній особі кредит в іноземній валюті, якщо така реструктуризація здійснена відповідно до порядку і на умовах, встановлених розділом IV «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про споживче кредитування» або пунктом 5 розділу «Прикінцеві та перехідні положення» Кодексу України з процедур банкрутства; суми, на які зменшено (прощено) борг фізичної особи шляхом проведення реструктуризації зобов’язань, передбачених кредитним договором, якщо така реструктуризація здійснена відповідно до порядку і на умовах, встановлених пунктом 71 розділу IV «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про споживче кредитування».

Окрім цього Довідник ознак доходів доповнили ще двома новими ознаками, які відповідають неоподатковуваному доходу:

 • 210 Сума допомоги по частковому безробіттю відповідно до статті 47 Закону України «Про зайнятість населення».
 • 211 Сума доходу, отриманого як компенсація за пошкоджений/знищений об’єкт нерухомого майна відповідно до Закону України «Про компенсацію за пошкодження та знищення окремих категорій об’єктів нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України, та Державний реєстр майна, пошкодженого та знищеного внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України» (підпункт 165.1.66 пункту 165.1 статті 165 розділу IV Кодексу).

Ці нові ознаки потрібно застосовувати з 01.01.2024, незважаючи на те, що наказ Мінфіну від 26.12.2023 № 720, яким оновлено/доповнено Довідник ознак доходів, набрав чинності лише 16.02.2024.зміст

відпустка на дітей заява

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді