Публічні закупівлі: звіт про виконання договору

Автор
бухгалтер, експерт з питань бюджетної сфери, кандидат економічних наук, м. Чернігів
Які види забезпечення виконання договору передбачені законом про публічні закупівлі? Відповідь у статті.

Форма звіту про виконання договору про закупівлю

Закон про публічні закупівлі говорить, що замовник має оприлюднити звіт про виконання договору про закупівлю. Однак законодавці не конкретизували вимог щодо такого оприлюднення. Тому з цим виникає ціла купа запитань. Що означає «виконання»? Мається на увазі, що зобов’язання за договором має виконати постачальник чи всі сторони договору — постачальник поставити товар, а замовник оплатити його?

Звіт про виконання договору про закупівлю належить до тієї інформації про закупівлю, яку замовник має оприлюднити на веб-порталі Уповноваженого органу на вимогу пп. “12” ч. 1 ст. 10 Закону “Про публічні закупівлі” від 25.12.2017 № 922 (далі — Закон про публічні закупівлі).

Часу для цього відведено вдосталь – 20 робочих днів. Відлічують їх з дня закінчення строку дії договору, виконання договору або його розірвання.

Зауважимо, що законодавець не розшифровує визначення кожного з трьох понять, з якими пов’язує обов’язок замовника оприлюднити звіт про виконання договору про закупівлю. Тож спробуємо це зробити, опираючись на норми Цивільного кодексу України (ЦК) та Господарського кодексу України (ГК).

Готуємося до планування закупівель на наступний рік

Строк виконання договору про закупівлю

Нагадаємо, що договором є домовленість двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов’язків (ч. 1 ст. 626 ЦК).

Зміст договору становлять:

  • умови (пункти), визначені на розсуд сторін і погоджені ними;
  • умови, які є обов’язковими відповідно до актів цивільного законодавства.

Сторони договору мають обов’язково його виконати. ЦК не залишає їм іншого варіанту для дій. В унісон із ним звучать і норми ГК: «Суб’єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні належно виконувати господарські зобов’язання відповідно до закону, інших правових актів, договору, а за відсутності конкретних вимог щодо виконання зобов’язання — відповідно до вимог, що у певних умовах звичайно ставлять» (ч. 1 ст. 193 ГК).

Строком договору вважається час, протягом якого сторони можуть здійснити свої права і виконати свої обов’язки відповідно до договору (ч. 1 ст. 631 ЦК). Водночас поняття «строк дії договору» та «строк дії зобов’язання за договором» мають різне значення.

ЦК передбачає окремі умови для припинення зобов’язання. Зобов’язання припиняється:

  • частково або у повному обсязі на підставах, встановлених договором або законом (ч. 1 ст. 598 ЦК);
  • належним виконанням (ч. 1 ст. 599 ЦК);
  • за домовленістю сторін (ч. 1 ст. 604 ЦК).

Як бачимо, зобов’язання за договором можуть бути виконані, а строк дії договору ще триватиме.

У винятковому випадку ГК передбачає відмову від виконання зобов’язання.

Зобов’язана сторона має право відмовитися від виконання зобов’язання в разі неналежного виконання другою стороною обов’язків, що є необхідною умовою виконання (ч. 6 ст. 193 ГК).

Водночас не допускаються:

  • одностороння відмова від виконання зобов’язань, крім випадків, передбачених законом;
  • відмова від виконання або відстрочка виконання з мотиву, що зобов’язання другої сторони за іншим договором не було належно виконано (ч. 7 ст. 193 ГК).

Забезпечення виконання договору про публічні закупівлі

Якщо усі сторони договору належно виконали всі зобов’язання за договором — учасник поставив товар, а замовник його оплатив — договір вважається виконаним.

Уявімо, що замовник та постачальник уклали договір поставки товару, строк дії якого — до 31.12.2020. За цим договором постачальник може поставити товар до 01.10.2020, а замовник — оплатити цей товар до 15.10.2020. За умовами цього договору сторони виконали всі його зобов’язання станом на 15.10.2020. Тож замовник у передбачений Законом про закупівлі 20-денний строк оприлюднює звіт про виконання договору про закупівлю в ProZorro.

Зауважимо:

виконання зобов’язань за договором сторони мають документально підтвердити. Перелік підтвердних документів передбачають умовами договору. Ними можуть бути: накладна, акт приймання-передачі товару, платіжне доручення тощо.

Оприлюднення звіту про виконання договору про закупівлю та зміни до нього

Як бачимо, у 20-денний строк з дня виконання договору замовник має оприлюднити звіт про виконання договору про закупівлю в ProZorro.

Та попри те що сторони виконали свої зобов’язання за договором про закупівлю, сам договір може ще діяти (звичайно, якщо сторони попередньо не змінять його умови про строк дії).

І в межах строку дії договору його сторони можуть вносити зміни до договору про закупівлю. Оприлюднення в ProZorro звіту про виконання договору про закупівлю не повинно бути для цього перешкодою — за потреби сторони мають право змінити умови договору, керуючись ч. 5 ст. 41 Закону про закупівлі.

От тільки технічно такої можливості наразі в електронній системі закупівель не реалізовано. Бо після оприлюднення звіту про виконання договору про закупівлю замовник можливості оприлюднити повідомлення про внесення змін до договору уже не буде.


Стаття підготовлена за матеріалами журналу "Держзакупівлі"

Вебінарний марафон доя Дня бухгалтера

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді