Зміни в Законі про держслужбу: категорії посад і виплата за додаткове навантаження

Депутати продовжують шліфувати законодавчі норми. З-поміж коригувань — положення Закону про держслужбу. Окремі з них, як-то зміни в категоріях посад, покликані привести цей Закон у відповідність з Конституцією України. Інші — допоможуть урегулювати роботу на вакантній посаді та її оплату. Розповімо, у чому шукати новації.

Зміни у категорії посад державної служби «А» і «Б»

Найбільш резонансною стала зміна у складі категорії посад державної служби в Україні «А» і «Б», до яких тепер не належать посади:

 • голів місцевих державних адміністрацій (дотепер вони належали до категорії посад «А»);
 • заступників голів місцевих державних адміністрацій (дотепер вони належали до категорії посад «Б»).

Відтак Закон України «Про державну службу» від 10.12.2015 № 889-VIII (далі — Закон № 889) не поширюється на таких працівників. Про це йдеться у оновленій ч. 3 ст. 3 цього акону.

Увага!

Зміни до Закону 889 вніс Закон України від 09.11.2017 № 2190-VIII. Вони набрали чинності з 15.11.2017.

Таким чином, Закон № 889 приведено у відповідність до статті 118 Конституції України.

Вона, зокрема, передбачає, що голів місцевих держадміністрацій призначає на посаду і звільняє з посади Президент України за поданням КМУ. Під час виконання своїх повноважень голови місцевих держадміністрацій відповідальні перед Президентом України і КМУ, підзвітні та підконтрольні органам виконавчої влади вищого рівня.

А згідно з частиною другою статті 10 Закону України «Про місцеві державні адміністрації» від 09.04.1999 № 586-XIV першого заступника та заступника голови обласної, районної держадміністрації призначає на посаду голова відповідно обласної, районної держадміністрації за погодженням з КМУ.

Отже, тепер для цих посад не діятимуть норми щодо призначення на них кандидатів за результатами конкурсного відбору.

Що ще змінилося?

Тепер до категорії посад державної служби «Б» додалися посади керівників та заступників керівників:

 • структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій;
 • апаратів місцевих державних адміністрацій, їх структурних підрозділів.

То як тепер виглядає перелік посад державної служби за категоріями?

Посади державної служби категорії «А»

До категорії посад державної служби «А» за оновленим Законом № 889 належать:

 1. Державний секретар Кабінету Міністрів України та його заступники, державні секретарі міністерств;
 2. керівники центральних органів виконавчої влади, які не є членами КМУ, та їх заступники;
 3. керівники апаратів Конституційного Суду України, Верховного Суду України, вищих спеціалізованих судів та їх заступники, керівники секретарів Вищої ради правосуддя, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України та їх заступники, Голова Державної судової адміністрації України та його заступники;
 4. керівники державної служби в інших державних органах, юрисдикція яких поширюється на всю територію України.

Посади державної служби категорії «Б»

До категорії посад державної служби «Б» за оновленим Законом № 889 належать:

 1. керівники структурних підрозділів Секретаріату КМУ та їх заступники;
 2. керівники структурних підрозділів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та інших державних органів, їх заступники, керівники територіальних органів цих державних органів та їх структурних підрозділів, їх заступники;
 3. керівники та заступники керівників структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій, апаратів місцевих державних адміністрацій, їх структурних підрозділів;
 4. керівники апаратів апеляційних та місцевих судів, керівники структурних підрозділів апаратів судів, їх заступники;
 5. заступники керівників державної служби в інших державних органах, юрисдикція яких поширюється на всю територію України.

Посади державної служби категорії «В»

До категорії посад державної служби «В» належать усі посади державної служби, що не увійшли в категорії «А» і «Б».

Повноваження керівника державної служби

Повноваження керівника держслужби в апараті місцевої держадміністрації та її структурних підрозділах покладені на керівника апарату.

Ця норма не поширюється на структурні підрозділи місцевої держадміністрації зі статусом юридичних осіб публічного права. У них повноваження керівника держслужби покладаються безпосередньо на керівника такого підрозділу.

Умови зайняття вакантної посади державної служби

Наразі діє нова редакція частини шостої статті 31 Закону № 889, що регламентує порядок виконання обов’язків за вакантною посадою державної служби, щодо якої прийнято рішення про оголошення конкурсу.

Так, одночасно з прийняттям рішення про оголошення конкурсу на зайняття вакантної посади держслужби до призначення особи на таку посаду суб’єкт призначення може прийняти рішення:

1) якщо вакантна посада держслужби категорії «А» — про тимчасове покладення виконання обов’язків на одного із заступників або на одного з керівників самостійних структурних підрозділів цього держоргану. Строк такого виконання обов’язків не може тривати довше трьох місяців;

2) якщо вакантна посада керівника самостійного структурного підрозділу — про тимчасове покладення виконання обов’язків на одного з держслужбовців, які працюють у відповідному структурному підрозділі держоргану. Однак це можливо, якщо у підрозділі немає заступника керівника чи така посада є вакантною;

3) за іншими вакантними посадами держслужби — про тимчасовий розподіл обов’язків між держслужбовцями, які працюють у відповідному структурному підрозділі держоргану.

Виплата за додаткове навантаження

Якщо в держоргані ухвалено рішення про тимчасове покладення виконання обов’язків, держслужбовцям, які їх виконуватимуть, потрібно додаткову роботу оплатити. Тож їм установлюється виплата, передбачена частиною четвертою статті 52 Закону № 889.

Виплату за додаткове навантаження у зв’язку з виконанням обов’язків за вакантною посадою державної служби встановлює керівник держслужби. Підставою для цього буде подання безпосереднього керівника тих державних службовців, між якими розподілені обов’язки за вакантною посадою.

Таку виплату здійснюють пропорційно додатковому навантаженню за рахунок економії фонду посадового окладу за відповідною посадою.


Стаття підготовлена за матеріалами журналу "Головбух: Бюджет"

Вебінарний марафон доя Дня бухгалтера

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді