Уповноважена особа з закупівель: доплата за додаткову роботу

Автор
консультант з публічних закупівель, Київ
Новий Закон про державні закупівлі з останніми змінами зазначає появу уповноважених осіб. Тепер вони на стороні замовника займаються допороговими, або спрощеними, закупівлями. Вони ж несуть повну відповідальність за прозорість та чесність процесу. Найголовніше, що уповноваженою особою може стати директор чи бухгалтер, наприклад. Проаналізуємо докладно доплату за таке сумісництво відповідно до норм діючого трудового законодавства та окреслимо ризики.

Як призначити уповноважену особу та організувати закупівлі за новими правилами

Законодавець у статті 11 Закону про публічні закупівлі виокремлює три способи визначення та призначення уповноваженої особи (УО). Від особливостей кожного з них і залежить оплата праці уповноважених осіб.

Зупинимося на деталях встановлення доплати уповноваженій особі, адже їх розуміння допоможе врешті-решт призначити УО правильно і, що не менш важливо, — оплатити її заробітну плату.

Спосіб 1
УО визначається або призначається замовником шляхом покладення на працівника (працівників) із штатної чисельності функцій уповноваженої особи як додаткової роботи з відповідною доплатою згідно із законодавством.

Цей спосіб встановлює 3 вимоги до призначення УО.

Перша. Це має бути працівник зі штату замовника.

Друга. За покладення на такого працівника додаткової роботи у вигляді виконання функцій УО замовник має цьому працівнику доплачувати.

Третя. Доплату за додаткову роботу слід проводити за законодавством.

Аби цих умов дотримати на практиці, потрібно…

…погодити зміну істотних умов праці

У разі призначення УО в такий спосіб істотно зміняться умови праці, які працівник та роботодавець попередньо погодили під час прийняття цього працівника на роботу на певну посаду.

Про зміну істотних умов праці — систем та розмірів оплати праці, режиму роботи, суміщення професій, — працівнику треба повідомити не пізніше ніж за два місяці.

Якщо колишні істотні умови праці не можуть бути збережені, а працівник не згоден продовжити роботу в нових умовах, то трудовий договір припиняють за пунктом 6 статті 36 КЗпП — відмова працівника від продовження роботи у зв’язку зі зміною істотних умов праці.

Що занотувати:

Керівник має повідомити працівника про покладення на нього обов’язків УО за трудовим законодавством за два місяці до видання наказу про призначення цього працівника уповноваженою особою.
Працівник може не погодитися бути уповноваженою особою, тоді він звільняється.

… вибрати, як призначити, — за суміщенням чи сумісництвом

… встановити доплату за додаткову роботу

Центральна частина статичний блок 2

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді