Порядок списання об’єктів комунальної власності

Автор
головний бухгалтер КП «Лікарня № 2 ім. В. П. Павлусенка» ЖМР, Житомир
Порядок списання об’єктів комунальної власності має затвердити кожна об’єднана територіальна громада, а якщо її не утворили, — територіальна громада. Для чого та як правильно це зробити і що взяти за основу — розглянемо детально.

 

 

Списання об’єктів комунальної власності

Право комунальної власності на рухоме і нерухоме майно належить територіальній громаді (ТГ) сіл, селищ, міст, районів у містах (ч. 1 ст. 60 Закону про місцеве самоврядування). Власником цього майна і його органом управління є ТГ в особі відповідної ради та органів місцевого самоврядування (ОМС), які вона утворила (ч. 2 ст. 327 ЦК). Тобто кожній ТГ належить право володіти, доцільно, економно, ефективно користуватися і розпоряджатися на свій розсуд і в своїх інтересах цим майном — як безпосередньо, так і через ОМС. Правом представляти інтереси ТГ і приймати від її імені рішення закон наділяє представницький орган місцевого самоврядування — виборний орган (раду), до складу якого входять депутати (ст. 1 Закону про місцеве самоврядування).

Чому ж ТГ потрібно затвердити Порядок списання? Є дві причини.

 

Списуємо держмайно простіше ✔️ П’ять змін від КМУ

 

Причина 1

Без затвердженого Порядку списання ТГ не має механізму, щоб у повній мірі реалізувати своє право управляти і розпоряджатися майном комунальної власності.

 

ТГ має законодавчо встановлене право розпоряджатися на свій розсуд і в своїх інтересах належним їй майном і приймати рішення щодо нього, однак ефективно реалізувати таке право вона не може. Адже механізм реалізації такого права ТГ повинні встановити самостійно саме в окремих порядках списання, відчуження та безоплатної передачі майна комунальної власності.

Причина 2 

Порядок списання потрібен для роботи керівництва, депутатів ради і ОТГ, якщо її утворили.

Бюджетна система України ґрунтується, зокрема, на принципі єдності. Він полягає в тому, що єдність бюджетної системи України забезпечують єдиною правовою базою, єдиною грошовою системою, єдиним регулюванням бюджетних відносин, єдиною бюджетною класифікацією, єдністю порядку виконання бюджетів та ведення бухгалтерського обліку і звітності (п. 1 ч. 1 ст. 7 БК). Тож депутати ради, бюджетні установи та комунальні підприємства, на балансі яких перебуває майно ТГ, що їх утворила, а також галузеві структурні підрозділи (департамент, управління, відділ), до сфери управління яких вони належать, зобов’язані до списання об’єктів цієї комунальної власності застосовувати єдині для всіх, тобто встановлені окремим Порядком списання, підходи, норми, механізм, спосіб, документи та обмеження.

Також Порядок списання потрібен, щоб зайво не завантажувати раду. Адже на підставі Порядку списання право приймати рішення про списання об’єктів комунальної власності певної вартості ТГ делегує керівникам установ та підприємств, які управляють цим майном. Отже, якщо такого Порядку списання не затвердити, то всі рішення щодо розпорядження майном, зокрема і про списання усіх основних засобів, незалежно від їхньої вартості, прийматимуть лише депутати ради. Однак для цього ТГ створила бюджетні установи та комунальні підприємства.

 

Порядок списання об’єктів комунальної власності 2021 - як затвердити 

Порядок списання об’єктів комунальної власності затверджують депутати ради рішенням, яке прийняли від імені ТГ, на підставі повноважень щодо управління майном комунальної власності.

Якщо об'єднану територіальну громаду (ОТГ) утворили, то проєкт Порядку списання об’єктів комунальної власності розробляє відповідний структурний підрозділ. За основу такого порядку він має взяти положення Порядку № 1314, який визначає механізм списання об’єктів державної власності. Також цей структурний підрозділ повинен погодити проєкт Порядку списання із зацікавленими структурними підрозділами, врахувати їхні зауваження, підготувати проєкт рішення ОТГ «Про затвердження Порядку списання об’єктів комунальної власності» і подати його раді.

Якщо ОТГ не утворили, то розробляє проєкт Порядку списання об’єктів комунальної власності, готує проєкт рішення ради про його затвердження та подає їх раді працівник, якого уповноважив на це голова ради.

Порядком списання об’єктів комунальної власності визначайте:

  • сам механізм і спосіб списання об’єктів комунальної власності;
  • суб’єктів і об’єкти, на яких(і) поширюють/не поширюють цей механізм списання;
  • майно, що підлягає і не підлягає списанню;
  • порядок проведення та документального оформлення списання об’єктів комунальної власності;
  • орган, який приймає рішення про погодження списання майна та право керівників бюджетних установ і комунальних підприємств самостійно приймати рішення про списання об’єктів комунальної власності певної вартості;
  • строки та форму повідомлення про погодження списання майна;
  • строки, причини та форму повідомлення про відмову у погодженні його списання;
  • порядок дій, якщо від розбирання і ліквідації майна отримали вузли та деталі, а також спосіб їх оцінки.

У додатках до Порядку списання об’єктів комунальної власності встановіть форми документів, які слід використовувати, щоб оформлювати процес списання та звітувати про його завершення.

Усі ці положення та форми містить зразок Порядку списання. Він також враховує всі новації, які встановлюють національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку державного та гопрозрахункового секторів економіки. Тож полегшіть собі роботу — беріть за основу проєкту Порядку та рішення наші зразки і подайте їх на затвердження раді.

Зразок рішення ради про затвердження Порядку списання майна комунальної власності

Порядок списання майна комуналної власності

РОЗГОРНУТИ

Зразок Порядку списання майна комунальної власності

Зразок Порядку списання майна комунальної власності

РОЗГОРНУТИ

Порядок списання об’єктів комунальної власності
АЛЛА ВОЛОВЕНКО,експерт Експертус Головбух
01.01.2021 набрав чинності Наказ № 432 «Про внесення зміни до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 121 «Основні засоби»». Маєте знати, як правильно встановити вартісний критерій для «малоцінки»? Чи буде такий критерій об’єктом облікової політики установи? Чому головним розпорядникам слід визначити власні критерії визнання?

 зміст

Вебінарний марафон доя Дня бухгалтера

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді