КЕКВ 3200 "Капітальні трансферти"

Усі видатки, які проводять бюджетні установи, розмежовані за економічною суттю платежу. Для цього використовують коди економічної класифікації видатків бюджету (КЕКВ). Установа може використовувати кошти лише на ті цілі, на які планувала, за напрямами, визначеними в Інструкції щодо застосування економічної класифікації видатків бюджету.

КЕКВ 3200 "Капітальні трансферти"

За цією категорією здійснюються видатки на капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям), капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів, капітальні трансферти урядам зарубіжних країн та міжнародним організаціям та капітальні трансферти населенню.

КЕКВ 3210 "Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)"

1) капітальні трансферти одержувачам (тобто всі капітальні видатки одержувачів);

2) внески у статутні капітали суб'єктів господарювання відповідно до законодавства з метою інвестування в необоротні активи;

3) капітальні видатки вищих навчальних закладів та наукових установ відповідно до нормативно-правових актів;

КЕКВ 3200 Із 01.01.2021 року видатки вищих навчальних закладів замінили на видатки закладів фахової передвищої та вищої освіти.

4) закладів охорони здоров'я, що надають первинну медичну допомогу, пілотного проекту з реформування системи охорони здоров'я відповідно до закону.

КЕКВ 3220 "Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів"

Капітальні трансферти з державного бюджету місцевим бюджетам, з місцевих бюджетів до державного бюджету та міжбюджетні трансферти між місцевими бюджетами.

КЕКВ 3230 "Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям"

Невідплатні, безповоротні платежі органів державного управління, призначені для здійснення капітальних видатків, що передаються іншим країнам, міжнародним організаціям, некомерційним установам та іншим суб'єктам, що не є резидентами.

КЕКВ 3240 "Капітальні трансферти населенню"

Видатки, пов'язані із забезпеченням житлом, автомобілями тощо громадян, які мають на це право відповідно до законодавства.

Вебінарний марафон доя Дня бухгалтера

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді