Перелік типових помилок у Звіті про фінрезультати - експертна звірка

Кінець року — це підсумковий період, коли бюджетні установи звітують про фінансове становище та результати діяльності. Складання фінансової звітності лежить на плечах бухгалтера установи. Аби цей процес пройшов максимально швидко і успішно, важливо убезпечитися від помилок під час складання фінансової звітності. А які саме помилки найчастіше допускають ваші колеги та як їх не допустити самому, — про це у статті

Фінансова звітність

Фінансова звітність складається з:

  • Балансу;
  • Звіту про фінансові результати;
  • Звіту про власний капітал;
  • Звіту про рух грошових коштів.

Важливими є примітки до звітів, де установи мають відображати показники і пояснення, які деталізують і обгрунтовують статі фінансових звітів. Також в Примітках вказують іншу інформацію на вимогу відповідних національних положень (стандартів).

Порядок заповнення форм фінансової звітності в державному секторі затверджений наказом Мінфіну від 28.02.2017 № 307 (далі — Порядок № 307).

Коли слід подавати фінансову звітність

Строки подання фінансової звітності встановлює Порядок подання фінансової звітності.

Коли розпорядники коштів державного і місцевих бюджетів подають річну фінансову звітність? Граничний строк подання фінансової звітності — 22 січня року, що настає за звітним роком.

І подавати річну фінансову звітність потрібно органам Казначейства за місцем обслуговування за встановленими графіками (абз. 1 п. 6 Порядку № 419).

Звітним періодом для складання річної фінансової звітності є бюджетний період, що становить один календарний рік, який:

  • починається 01 січня кожного року;
  • закінчується 31 грудня того самого року.


Порядок складання фінансової звітності

Бухгалтер заповнює у фінансовій звітності всі передбачені показники граф і рядків. У рядках, де не наведено показники, він має поставити прочерк.

І пам’ятайте: жодних додаткових рядків у формах фінзвітності (крім приміток до річної фінзвітності) не має бути.

Обов’язковими на формах фінансової звітності є підписи керівника установи та головного бухгалтера (спеціаліста, який виконує обов’язки бухгалтерської служби).

Враховуємо чужі помилки, допущені у фінзвітності

Держказначейство листом від 12.06.2017 № 14-08/468-9522 повідомило головним розпорядникам коштів державного бюджету про типові помилки, допущені ними під час подання консолідованої фінзвітності за перший квартал.

Помилки, допущені у фінансовій звітностіВиправлення помилок у фінансовій звітності

У Таблиці (див. Додаток) подано перелік типових помилок, допущених розпорядниками коштів нижчого рівня місцевого бюджету під час подання фінзвітності за другий квартал поточного року. Ці помилки виявив головний розпорядник коштів обласного бюджету, приймаючи означену фінзвітність та консолідуючи її.

Помилки у фінзвітності

СКАЧАТИ Перелік типових помилок у Звіті про фінансові результати

Про те, за який період слід наводити планові показники у статтях «Бюджетні асигнування» за загальним та спеціальним фондами, «Власні надходження бюджетних установ» розділу ІІІ Звіту про фінансові результати (ф. № 2-дс) читайте у листі Мінфіну «Щодо складання фінансової звітності суб’єктами державного сектору» від 28.03.2017 № 35220-06-5/8303. У цьому листі Мінфін також чітко заявляв про те, що показники форм квартальної фінансової звітності більше не звіряють з показниками форм бюджетної звітності. Утім, працівники орнанів Казначейства на місцях намагаються вивести та застосовувати власні формули для перевірки правильності поданої звітності.


Стаття підготовлена за матеріалами журналу "Головбух: Бюджет"

Вебінарний марафон доя Дня бухгалтера

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді