Пенсія – 2022: умови виходу на пенсію за віком, індексація та перерахунок пенсій працюючим пенсіонерам

В Управлінні соціального страхування і пенсійного забезпечення Федерації професійних спілок України підготували відповіді на найпоширеніші запитання стосовно умов виходу на пенсію, індексації та перерахунку пенсій працюючим пенсіонерам за віком у зв’язку зі змінами в пенсійному законодавстві у 2022 році.

Допомогатор

Калькулятор стажу


 1. Вік виходу на пенсію за віком згідно із Законом України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» від 9 липня 2003 р. №1058 (далі – Закон № 1058) у кожному конкретному випадку визначається залежно від набутого особою страхового стажу на момент досягнення 60-річного віку.

Так, для виходу на пенсію після досягнення чоловіками та жінками віку 60 років у 2022 році потрібно мати страховий стаж не менше 29 років.

Якщо в особи на час досягнення пенсійного віку немає необхідного страхового стажу, вона зможе вийти на пенсію за віком пізніше. Зокрема, у 2022 році при наявності страхового стажу від 19 до 29 років особа набуде право на призначення пенсії за віком після досягнення 63-річного віку, а при наявності стажу від 15 до 19 років - лише після досягнення 65-річного віку (частини перша-третя статті 26 Закону №1058).

Коли не вистачає страхового стажу завжди виникає питання які можуть бути ще варіанти його вирішення. Наприклад, особа досягла 60 років у січні 2022 року, її страховий стаж на цей момент становить 28 років.

Одним із варіантів, як зазначалося вище, є вийти на пенсію після досягнення 63 років, тобто у січні 2025 року. Інший варіант – допрацювати ще 1 рік, набувши необхідний стаж 29 років, і вийти на пенсію у 2023 році.

Ще один варіант – докупити необхідну кількість страхового стажу – 1 рік (про що йтиметься нижче) і вийти на пенсію після досягнення 60 років.

2. Обчислення страхового стажу. При визначенні розміру пенсії застосовується величина оцінки вартості одного року страхового стажу на рівні 1%. Тобто, при наявності страхового стажу 35 років пенсія встановлюється у розмірі 35% заробітку, визначеного для обчислення пенсії.

Зарахування місяця роботи до страхового стажу як повного місяця здійснюється за умови сплати за відповідний місяць роботи страхових внесків у сумі не менше, ніж мінімальний страховий внесок, в т.ч. із урахуванням здійснення відповідної доплати у випадках, зазначених вище.

Мінімальний страховий внесок визначається розрахунково як добуток розміру мінімальної заробітної плати і розміру єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, встановленого законодавством, на місяць, за який нараховується заробітна плата (дохід).

Так, наприклад, у 2022 році при загальному розмірі єдиного внеску 22% мінімальний страховий внесок становить: з 1 січня - 1 430 грн, з 1 жовтня – 1474 грн (22% х 6500 (6700)грн.),ст. 8 Закону №2464, ст. 8 Закону України «Про Державний бюджет на 2022 рік»).

У разі, якщо в особи недостатньо страхового стажу для призначення пенсії, за її бажанням страховий стаж можна докупити. У такому разі на підставі договору про добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування, який укладається шляхом звернення до податкової служби за місцем проживання, одноразово сплачується сума єдиного внеску за певний період (починаючи з 1 січня 2004 року), коли особа не працювала та за який не сплачено єдиний внесок. При цьому, сума внеску за кожен місяць страхового стажу не може бути меншою ніж мінімальний внесок на момент укладення зазначеного договору, помножений на коефіцієнт 2 (частина п'ята статті 10 Закону №2464).

Виходячи із мінімального розміру єдиного внеску, який передбачається до сплати у 2022 році, мінімальний розмір внеску за 1 місяць страхового стажу за договором про добровільну участь (при купівлі страхового стажу) становитиме: з 1 січня - 2 860 грн, з 1 жовтня – 2 948 грн.

3. Обчислення заробітку. Для обчислення пенсії враховується заробітна плата за період роботи з 1 липня 2000 року по місяць, що передує місяцю звернення за призначенням пенсії (за даними реєстру застрахованих осіб). За бажанням особи та за умови підтвердження довідки про заробітну плату первинними документами (особові рахунки тощо), при обчисленні пенсії додатково може враховуватися заробітна плата за будь-які 60 місяців роботи підряд (відповідно до записів у трудовій книжці) до 1 липня 2000 року.

Шляхом співвідношення заробітку особи із середньою заробітною платою в країні, з якої сплачено єдиний внесок, у розрізі кожного календарного місяця роботи, визначається індивідуальний коефіцієнт заробітної плати конкретної особи.

Для отримання заробітку, з якого обчислюватиметься розмір пенсії, індивідуальний коефіцієнт заробітної плати особи множиться на усереднений показник середньої заробітної плати в країні, з якої сплачено страхові внески, за три роки, що передують зверненню за призначенням пенсії. У 2022 році для цього застосовуватиметься показник середньої заробітної плати в країні за 2019-2021 роки (зазначений показник буде відомий наприкінці березня).

У період до визначення зазначеного показника при призначенні пенсій застосовується усереднений показник середньої заробітної плати, який враховувався у попередньому, тобто 2021 році (9 118,81 грн).

Після визначення показника середньої заробітної плати за 2019 - 2021 роки всі пенсії, призначені за зверненнями з 1 січня 2022 року, будуть автоматично перераховані з урахуванням визначеного показника середньої заробітної плати із проведенням доплати недоодержаного розміру пенсії з моменту її призначення.

Стосовно пенсій, призначених до 1 січня 2022 року, то при їх обчисленні застосовуються такі показники середньої заробітної плати: для призначених до 31.12.2018 року включно – 5 426,60 грн; у 2019 році – 6 188,89 грн, у 2020 році – 7 763,17 грн, у 2021 році – 9 118,81 грн (стаття 40 Закону №1058).

4. Підвищення пенсій жінкам, які народилися з 1 січня 1962 року по 31 грудня 1962 року

Нагадаємо, що у період з 1 жовтня 2011 р. по 31.12.2021 р., при призначенні вперше пенсії за віком жінкам, які народилися з 1 жовтня 1956 р. по 31 грудня 1961 р., для компенсації пізнішого виходу на пенсію до їх пенсій встановлювалося підвищення у розмірі 2,5% від основного розміру пенсії за кожні 6 місяців більш пізнього виходу на пенсію, починаючи з 55 років до періоду виходу на пенсію. Зокрема, жінкам, які народилися з 1 квітня 1961 р. по 31 грудня 1961 р. при призначенні пенсій після досягненні 60 років до пенсії встановлювалося підвищення у розмірі 25% (ст.ст. 26, 29 Закону №1058).

Жінкам, які народилися у період з 1 січня 1962 р. по 31 грудня 1962 р., яким раніше не призначалась будь-яка пенсія, то до їх пенсії за віком, обчисленої відповідно до ст. 27 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», встановлюється щомісячне підвищення у розмірі 9% зазначеної пенсії.

5. Індексація пенсій. Автоматичне щорічне підвищення (індексація) пенсій у 2022 році має проводитися з 1 березня. Індексація пенсій провадиться шляхом збільшення показника середньої заробітної плати (доходу) в Україні, який застосовано при обчисленні пенсії, на коефіцієнт, що відповідає 50% показника зростання споживчих цін за попередній рік та 50% показника зростання середньої заробітної плати, з якої сплачено страхові внески, за три календарні роки, що передують 2022 року (тобто за 2019-2021 р.р.), порівняно з трьома календарними роками, що передували 2021 року (тобто за 2018-2020 р.р.), (частина друга статті 42 Закону №1058)

У 2022 році визначений коефіцієнт застосовуватиметься до показника середньої заробітної плати (доходу) в Україні, який застосовувався при обчисленні пенсії, станом на 1 жовтня 2017 р. (3764,40 грн), підвищеного з урахуванням коефіцієнтів попередніх років (1,17 – у 2019 р., 1,11 – у 2020 р., 1,11 – у 2021 р.), тобто 5426,60 грн (3764,40 х 1,17 х 1,11 х 1,11) (постанова Кабінету Міністрів України від 20 лютого 2019 р. № 124).

Конкретний розмір та порядок такого збільшення визначатимуться за рішенням Кабінету Міністрів України (за попередніми розрахунками такий коефіцієнт становитиме 1,14).

6. Перерахунок пенсій працюючим пенсіонерам. Пенсіонерам, які після призначення (перерахунку) пенсій продовжували працювати та набули не менше 24 місяців страхового стажу, мають право на перерахунок пенсії.

Останнім часом набуває популярності здійснення такого перерахунку автоматичним (без звернення пенсіонера) способом. Зазначений перерахунок провадиться щороку з 1 квітня особам, які набули 24 місяці страхового стажу після призначення (попереднього перерахунку пенсії) станом на лютий місяць року, у якому провадиться перерахунок. Такий перерахунок провадиться на найбільш вигідних умовах, тобто або лише з урахуванням стажу після призначення (перерахунку) пенсії, або з урахуванням стажу та заробітної плати після призначення (перерахунку) пенсії (абзац п’ятий частини четвертої статті 42 Закону №1058).

З урахуванням термінів надходження даних про страховий стаж та заробітну плату до реєстру застрахованих осіб, у 2022 році автоматичний перерахунок, як і у попередньому році, провадитиметься орієнтовно у червні, із проведенням відповідної доплати з 1 квітня.

Разом з тим, перерахунок пенсій працюючим пенсіонерам може проводитися і на підставі поданої заяви до органів Пенсійного фонду, виходячи із того коли настало право на такий перерахунок, тобто у кожному конкретному випадку, залежно від того коли набуто 24 місяці страхового стажу після призначення(перерахунку) пенсії.

Так, перерахунок провадиться з 1 числа місяця, у якому надійшло звернення, якщо заяву із необхідними документами подано до 15 числа включно, і з 1 числа наступного місяця, якщо їх подано після 15 числа (ст. 45 Закону №1058).

Джерело: ФПСУ

УВАГА!

Бути у курсі подій та законодавчих оновлень стало ще легше! Підписуйтесь на наш Telegram або FB та читайте важливі новини від порталу "Бюджетник" першими.

акційна передплата журналів для бухгалтерів

Весняні дива для бухгалтерів! Оформлюйте передплату на журнали «Головбух Бюджет» та «Головбух Праця та Зарплата»платіть за 10 місяців, а користуйтеся цілий рік!

Замовляйте в редакції за номером 0 800 21 12 20.

Статті за темою

Усі статті за темою

Страховий стаж: як обчислити і коли враховувати

Дані про страховий стаж потрібні бухгалтеру у низці випадків, наприклад нарахуванні лікарняних, декретних, пенсій та інших соцвиплат. У консультації – про те, як дізнатися про страховий стаж, як він розраховується бухгалтером у тих чи інших ситуаціях.
46385

Довідка про заробітну плату для обчислення пенсії

Довідка про заробітну плату для обчислення пенсії: ➤ бланк 2024 року ➤ коли подавати довідку ➤ хто складає довідку ➤ звідки брати відомості для довідки ➤ які виплати вносити у довідку
68371

Розрахунок пенсії в Україні – 2024

На розмір пенсії впливають зараз страховий стаж, середня зарплата в Україні та фактична зарплата (дохід), який раніше отримував працівник і сплачував з нього соціальний внесок. Також існує й механізм автоматичного перерахунку пенсій (індексації), який враховує інфляцію та зростання середньої зарплати. Розглянемо, як визначається розмір пенсії та вплив на цей розрахунок середньої зарплати.
60852

Прожитковий мінімум на 2023 рік

Прожитковий мінімум протягом 2023 року не змінювався. Одне значення прожиткового мінімуму на весь рік. Який він та як перерахувати без помилок усі пов’язані з ним показники – у цьому огляді.
77404

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді