Придбали комплект меблів, вишитих сорочок та взуття: що з КЕКВ

Казначейство роз’яснило, який КЕКВ застосувати установі, яка придбала комплект меблів, вишитих сорочок та взуття.

Економічну класифікацію видатків бюджету застосовують, аби чітко розмежувати видатки, які проводять бюджетні установи та одержувачі бюджетних коштів, за економічними характеристиками операції (п. 1.1 Інструкції щодо застосування економічної класифікації видатків бюджету, яку Мінфін затвердив наказом від 12.03.2012 № 333, далі — Інстркуція).

Поточні видатки, послуги, матеріали і предмети, які не обліковуєте як основні засоби, оплачуйте за категорією 2200 «Використання товарів і послуг» (пп. 2.2 Інструкції).

Зокрема, за КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» купуйте:

  • захисне та спеціальне взуття, одяг дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування;
  • меблі — столи, стільці, шафи, тумбочки тощо (пп. 2.2.1-7, 14 Інструкції).

За КЕКВ 3100 «Придбання основного капіталу» проводьте видатки, аби придбати/створити основні засоби, окремі інші необоротні матеріальні активи, зокрема:

  • збільшити вартість активів внаслідок поліпшення об’єкта — модернізувати, добудувати, дообладнати, реконструювати тощо;
  • провести капітальний ремонт;
  • створити державні запаси і резерви;
  • придбати землі та нематеріальні активи (пп. 3.1 Інструкції).

За КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» купуйте невиробниче обладнання, проводьте видатки, аби придбати:

  • невиробниче обладнання, меблі та предмети довгострокового користування для установ/організацій, зокрема, аби реалізувати багатоцільові проекти/програми;
  • сценічно-постановочні засоби — декорації, меблі й реквізит, бутафорію, театральні/національні костюми, головні убори, білизну, взуття, перуки, тощо (пп. 3.1.1-6, 15 Інструкції).

Отже, коли проводитимете видатки, щоб придбати комплект меблів, вишитих сорочок та взуття, враховуйте економічну суть платежу та те, як актив, який придбали, відображатимете в бухгалтерському обліку.

Джерело: лист Казначейства «Щодо застосування кодів економічної класифікації видатків бюджету» від 05.04.2019 № 16-10-11/6171

посадова інструкція скачати

Статті за темою

Усі статті за темою

Як скласти акт звірки взаєморозрахунків

Щороку установи проводять інвентаризацію розрахунків, аби перевірити, чи правильно відображені в бухобліку дебіторська і кредиторська заборгованості. Інвентаризаційна комісія складає акти інвентаризації, та передумовою їх складання є акт звірки взаєморозрахунків. Розглянемо, що це за документ та як діяти, якщо знайшли розбіжності в обліку.
26052

Балансова вартість активів

Балансова вартість активів – це та вартість, за якою актив включається до підсумку балансу. Що має знати про неї бухгалтер?
34932

Інвентаризація основних засобів: порядок проведення

В бюджетних установах щороку проводиться інвентаризація основних засобів та інших необоротних матеріальних активів (ІНМА) . Вона підтверджує достовірність бухгалтерського обліку і фінзвітності бюджетних установ. Розглянемо, коли і як її проводити.
26342