Як відобразити страхове відшкодування в бюджетній установі

Із сум, стягнутих за Порядком визначення розміру збитків від розкрадання, нестачі, знищення (псування) матеріальних цінностей, затвердженого постановою КМУ від 22.01.1996 № 116, відшкодовують збитки, завдані установі з урахуванням фактичних витрат на відновлення пошкоджених або придбання нових матеріальних цінностей та вартості робіт з їх відновлення. Залишок коштів перераховують до державного бюджету.

Для зарахування у дохід держави залишку цих коштів Мінфін пропонує використати код класифікації доходів бюджету 24060300 «Інші надходження», який є джерелом формування загального фонду державного бюджету.

Кошти, які надійшли як відшкодування за договором страхування за втрачені товарно-матеріальні цінності, Мінфін пропонує відображати в бухгалтерському обліку за пунктом 1.29 Типової кореспонденції субрахунків бухгалтерського обліку для відображення операцій з активами, капіталом та зобов’язаннями розпорядниками бюджетних коштів та державними цільовими фондами, затвердженої наказом Мінфіну від 29.12.2015 № 1219 (далі — Типова кореспонденція).

Водночас Мінфін нагадав, якщо таку операцію не передбачено Типовою кореспонденцією, установа має право самостійно визначити у розпорядчому документі про облікову політику кореспонденцію субрахунків бухгалтерського обліку для відображення отриманого відшкодування за договором страхування за втрачені товарно-матеріальні цінності.

Головне при цьому дотримати єдиних методологічних засад, визначених НП(с)БОДС та іншими нормативно-правовими актами з бухгалтерського обліку в державному секторі. Розпорядчий документ про облікову політику має обов’язково бути погоджений за відомчою підпорядкованістю суб’єктом державного сектору вищого рівня.

Із листа Мінфіну від 06.09.2019 № 35220-07/Т-1533/1632

 

посадова інструкція скачати

Статті за темою

Усі статті за темою

Як скласти акт звірки взаєморозрахунків

Щороку установи проводять інвентаризацію розрахунків, аби перевірити, чи правильно відображені в бухобліку дебіторська і кредиторська заборгованості. Інвентаризаційна комісія складає акти інвентаризації, та передумовою їх складання є акт звірки взаєморозрахунків. Розглянемо, що це за документ та як діяти, якщо знайшли розбіжності в обліку.
26050

Балансова вартість активів

Балансова вартість активів – це та вартість, за якою актив включається до підсумку балансу. Що має знати про неї бухгалтер?
34928

Інвентаризація основних засобів: порядок проведення

В бюджетних установах щороку проводиться інвентаризація основних засобів та інших необоротних матеріальних активів (ІНМА) . Вона підтверджує достовірність бухгалтерського обліку і фінзвітності бюджетних установ. Розглянемо, коли і як її проводити.
26342