За яким кодом доходів відображати оприбуткування активів

Мінфін нагадав, що оприбутковуємо як:

  • запаси — усі вузли, деталі, матеріали та агрегати розібраного та демонтованого обладнання, придатні для ремонту іншого обладнання чи для подальшого використання, а також матеріали, отримані в результаті списання основних засобів;
  • основні засоби — отримані в результаті списання основні засоби.

Сума оприбуткованих активів, отриманих від ліквідації та розбирання необоротних активів, які залишені для ремонту та інших потреб установи, визнається доходом спеціального фонду суб’єкта державного сектору. Такий дохід відображаємо на субрахунку 7112 «Дохід від оприбуткування активів, раніше не врахованих в балансі».

Мінфін пропонує відображати доходи від оприбуткування:

  • основних засобів,
  • ІНМА,
  • нематеріальних активів,
  • виробничих запасів,
  • МШП,
  • інших нефінансових активів,

які виявлені в результаті інвентаризації, отримані внаслідок демонтажу чи списання майна та використовуватимуться для потреб установи, використовуючи код класифікації доходів бюджету 25010200 «Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності».

Із листа Мінфіну «Щодо відображення надходжень від оприбуткування активів, раніше не врахованих на балансі установи, та визначення коду класифікації доходів бюджету» від 01.10.2019 № 35120-04-3/24616

Оновлена Типова кореспонденція субрахунків

посадова інструкція скачати

Статті за темою

Усі статті за темою

Як скласти акт звірки взаєморозрахунків

Щороку установи проводять інвентаризацію розрахунків, аби перевірити, чи правильно відображені в бухобліку дебіторська і кредиторська заборгованості. Інвентаризаційна комісія складає акти інвентаризації, та передумовою їх складання є акт звірки взаєморозрахунків. Розглянемо, що це за документ та як діяти, якщо знайшли розбіжності в обліку.
26074

Балансова вартість активів

Балансова вартість активів – це та вартість, за якою актив включається до підсумку балансу. Що має знати про неї бухгалтер?
35002

Інвентаризація основних засобів: порядок проведення

В бюджетних установах щороку проводиться інвентаризація основних засобів та інших необоротних матеріальних активів (ІНМА) . Вона підтверджує достовірність бухгалтерського обліку і фінзвітності бюджетних установ. Розглянемо, коли і як її проводити.
26382