Як відобразити викиди двоокису вуглецю в Податковій декларації екологічного податку

Граничний обсяг викидів двоокису вуглецю — 500 тон за рік. Після його досягнення юридичні особи декларують свої податкові зобов’язання власне за обсяги викидів двоокису вуглецю у тому звітному податковому періоді, коли таке перевищення відбулося.

Як відобразити викиди двоокису вуглецю в Податковій декларації екологічного податку

Форма Податкової декларації екологічного податку затверджена наказом Мінфіну від 17.08.2015 № 715. Невід’ємною її частиною є додатки (розрахунки), зокрема розрахунок за викиди забруднюючих речовин за викиди у атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення (додаток 1 до Декларації). При цьому для декларування податкових зобов’язань з екологічного податку складають окремий додаток.

У першому звітному (податковому) періоді, коли відбулось перевищення граничного обсягу викидів двоокису вуглецю, платники при декларуванні податкових зобов’язань у групі рядків 4–4.n (де n — порядковий номер рядка) Додатка 1 зазначають у стовпчику:

  • 2 рядків 4.n «код забруднюючої речовини» — визначений відповідно до додатка 7 Декларації код двоокису вуглецю, що викидається в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення — 243.4.001;
  • 3 рядків 4.n «фактичний обсяг викидів» — обсяг викидів двоокису вуглецю, що є базою оподаткування екоподатком за двоокис за звітний (податковий) період, обчислений як різниця між фактичним обсягом викидів двоокису вуглецю за звітний (податковий) період та граничного обсягу (500 т.); у наступних звітних періодах (після перевищення 500 т.) у стовпчику 3 рядків 4.n зазначають фактичний обсяг викидів двоокису за відповідні звітні (податкові) періоди;
  • 4 рядків 4.n «ставка податку» — ставку екоподатку за двоокис вуглецю згідно з пунктом 243.4 ПК;
  • 5 рядків 4.n «величина» — суму податкового зобов’язання з екоподатку (стовпчик 3 рядка 4.n × стовпчик 4 рядка 4.n);
  • 5 рядка 4 «величина» — величину податкового зобов’язання з екоподатку за двоокис вуглецю за звітний період (сума рядків 4.n стовпчика 5).

ЗІР, категорія 120.05

посадова інструкція скачати

Статті за темою

Усі статті за темою

Екологічний податок 2024: ставки і строки

Екологічний податок 2024 в Україні сплачують, зокрема, й бюджетні установи. Хто платники екологічного податку, які строки оплати й звітування – все це у даному огляді.
81

Екологічний податок 2023: ставки і строки

Екологічний податок 2023 в Україні сплачують, зокрема, й бюджетні установи. Хто платники екологічного податку, які строки оплати й звітування – все це у даному огляді.
59727

Представление декларации по экологическому налогу и расчет платежей: как, когда и сколько

Деятельность ряда бюджетных учреждений так или иначе связана с загрязнением окружающей среды. Эти учреждения и являются плательщиками экологического налога. В данном материале рассмотрим вопросы, интересующие бухгалтеров при подготовке отчетности по экологическому налогу за последний квартал 2016 года и 2017 год, а также основные принципы расчета платежей по новым ставкам экологического налога.
635