Повне державне забезпечення сироти під час відпустки для догляду за дитиною

765

Запитання

Чи зберігається право на повне державне забезпечення за особами із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у період відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку?

Відповідь

Ні, право на повне державне забезпечення дітей-сиріт на час відпустки для догляду за дитиною не зберігається. Пояснимо чому.

Правові, організаційні, соціальні засади та гарантії державної підтримки дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, встановлює Закон України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування» від 12.01.2005 № 2342-IV (далі — Закон № 2342).

Право на повне державне забезпечення в навчальних закладах мають:

  • діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, віком до 18 років;
  • особи з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, при продовженні навчання до 23 років або до закінчення відповідних навчальних закладів.

При наданні особам із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які навчаються, академічної відпустки за медичним висновком, за ними зберігають на весь період академічної відпустки повне державне забезпечення та виплачують стипендію (ч. 6 ст. 8 Закону № 2342).

Академічною відпусткою вважається перерва у навчанні, право на яку особа отримує у випадку зниження працездатності внаслідок порушень функцій організму, які зумовлені гострими захворюваннями, що потребують тривалого відновлювального лікування; загостреннями хронічних захворювань або частими захворюваннями (понад один місяць за семестр); анатомічними дефектами, які не дають змоги провести відновлювальне лікування під час навчання (абз. 2 Загальної частини наказу Міністерства освіти України та Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження Положення про академічні відпустки та повторне навчання у вищих закладах освіти» від 06.06.1996 № 191/153).

Академічну відпустку за медичними показаннями особі надає керівник навчального закладу на підставі висновку лікарсько-консультативної комісії або головного лікаря лікувально-профілактичної установи, яка провадить медичне обслуговування учасників навчального процесу.

Відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами та відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку (а у разі, коли дитина хворіє та потребує домашнього догляду, — до досягнення дитиною шестирічного віку) надають відповідно до Кодексу законів про працю України і Закону України «Про відпустки» від 15.11.1996 № 504/96-ВР. Такі відпустки не належить до академічної відпустки за медичним висновком.

акція на передплату журналів для бухгалтерів

Скористайтеся гарною нагодою та отримайте знижки на передплату на журнали «Головбух Бюджет» та «Головбух Праця та Зарплата»!

Замовляйте в редакції за номером 0 800 21 12 20

Останні новини

Усі новини

Статті за темою

Усі статті за темою

Відпустка без збереження заробітної плати

Бувають обставини, коли відпустка без збереження заробітної плати – інколи єдиний вихід для працівника та роботодавця. Розглянемо, кому надається відпустка без збереження заробітної плати під час воєнного стану та якої тривалості.
86451

Щорічна відпустка освітян і науковців – проблемні питання

Експерт розглядає на прикладах, як рахувати кількість днів щорічної основної відпустки освітянам і науковцям на прикладі відпустки вихователя у залежності від того, скільки місяців було відпрацьовано – менше 10 чи більше, повні ці місяці були чи ні.
9950