Як замінити складові об’єкта основних засобів, що вийшли з ладу

1055

Запитання

На балансі бюджетної установи у складі основних засобів перебуває звуковий комплекс: дві колонки, підсилювач і мікшер. Обидві колонки вийшли з ладу і не підлягають ремонту. Чи можна їх списати? Якщо так, то як відобразити це в обліку?

Відповідь

У разі виходу з ладу складових об’єкта основного засобу установа має, зокрема, відремонтувати цей об’єкт (лист Мінфіну від 11.04.2016 № 31-11420-07-10/10433; далі — лист № 10433). Адже Порядок списання об’єктів державної власності, затверджений постановою КМУ від 08.11.2007 № 1314, не передбачає списання об’єктів основних засобів з метою розукомплектування.

Організація роботи бухгалтерської служби - спробувати БЕЗПЛАТНО

Заміну колонок, які є складовими звукового комплексу, можна розглядати як ремонт. Адже основна мета ремонту — відновити та підтримати працездатність звукового обладнання як об’єкта основних засобів, а не підвищити рівень первісно визнаної продуктивності.

Тож витрати на придбання і встановлення нових, таких самих за характеристиками колонок, віднесіть на витрати відповідного звітного періоду. На це вказують пункт 2 розділу ІІІ НП(С)БОДС 121 «Основні засоби», затвердженого наказом Мінфіну від 12.10.2010 № 1202 (далі — Стандарт 121), та пункт 4 розділу VI Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку основних засобів суб’єктів державного сектору, затверджених наказом Мінфіну від 23.01.2015 № 11 (далі — Методрекомендації).

Якщо ви заміните колонки на більш сучасні, це слід розглядати як поліпшення об’єкта основних засобів. Адже їх заміна передбачає підвищення техніко-економічних характеристик усього комплексу, тобто збільшення майбутніх економічних вигід від його використання та/або збільшення строку корисного використання об’єкта. Такі витрати відносьте на збільшення первісної вартості звукового комплексу (п. 1 розд. ІІ Стандарту 121, п. 3 розд. VI Методрекомендацій).

Отже, колонки, придбані для заміни несправних, є запасними частинами. Тож оприбуткуйте їх на субрахунок 1515 «Запасні частини». Після підключення колонок до звукового комплексу їх вартість спишіть залежно від моделі:

  • аналогічної — на фактичні витрати,
  • більш сучасної — на дооцінку звукового комплексу обладнання.

Старі, тобто вилучені під час ремонту, колонки оприбуткуйте як утиль на субрахунок 1518 «Інші виробничі запаси». А у разі їх заміни активними тут обліковуйте і списаний разом із ними підсилювач.

Як замінити складові об’єкта основних засобів, що вийшли з ладу
АЛЛА ВОЛОВЕНКО,експерт Експертус Головбух
01.01.2021 набрав чинності Наказ № 432 «Про внесення зміни до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 121 «Основні засоби»». Маєте знати, як правильно встановити вартісний критерій для «малоцінки»? Чи буде такий критерій об’єктом облікової політики установи? Чому головним розпорядникам слід визначити власні критерії визнання?

Вебінарний марафон до Дня бухгалтера

Останні новини

Усі новини

Статті за темою

Усі статті за темою

Облік грошових коштів

Кожній установі доводиться обліковувати грошові кошти. А облік грошових коштів в державному секторі, як ніде, жорстко регламентований. Тож розглянемо, як вести облік грошових коштів правильно.
11148

Облік основних засобів 2024: від придбання до списання

Облік основних засобів: ➤ придбання ➤ амортизація ➤ реконструкція | модернізація | поліпшення | ремонт ➤ переоцінка вартості ➤ дооцінка й відновлення корисності ➤ уцінка й втрата від зменшення корисності ➤ вибуття, списання
271155

Як вести касові операції

Хоча більшість розрахунків проводиться безготівково, окремі установи або за окремими операціями все ж проводять розрахунки готівкою. Розглянемо як проводити касові операції.
8034

Амортизація основних засобів

Амортизація основних засобів: ➤ методи обчислення ➤ строки нарахування ➤ як обчислити амортизацію ➤ бухгалтерський облік амортизації
71363