ПСП батькам, які не перебувають в офіційно зареєстрованому шлюбі

298

Запитання

На яку ПСП та при якому граничному розмірі доходу мають право батьки, які утримують двох спільних дітей віком до 18 років, разом проживають, але не перебувають у офіційно зареєстрованому шлюбі?

Відповідь

Держбюджет-2020: дев’ять таблиць для розрахунків

Виникнення прав та обов’язків матері, батька і дитини визначено у статті 121 Сімейного кодексу України (СК), які ґрунтуються на походженні дитини від них, засвідченому органом державної реєстрації актів цивільного стану в порядку, встановленому статтями 122 та 125 СК. Відповідно до статті 141 СК мати, батько мають рівні права та обов’язки щодо дитини незалежно від того, чи перебувають вони в шлюбі між собою. Згідно з частиною другою статті 51 Конституції України від 28 червня 1996 року № 254к/96-ВР та статті 180 СК батьки зобов’язані утримувати дитину до досягнення нею повноліття. Звільнення батьків від обов’язку утримувати дитину може бути тільки за рішенням суду (п. 2 ст. 188 СК).

Відповідно до підпункту 169.1.1 Податкового кодексу України (ПК) будь-який платник податку має право на зменшення суми загального місячного оподатковуваного доходу, отримуваного від одного роботодавця у вигляді заробітної плати, на суму податкової соціальної пільги у розмірі, що дорівнює 50% розміру прожиткового мінімуму для працездатної особи (у розрахунку на місяць), встановленому законом на 1 січня звітного податкового року (у 2020 році — 1051 грн).

Згідно з абзацом першим підпункту 169.4.1 ПК податкова соціальна пільга застосовується до доходу, нарахованого на користь платника податку протягом звітного податкового місяця як заробітна плата (інші прирівняні до неї відповідно до законодавства виплати, компенсації та винагороди), якщо його розмір не перевищує суми, що дорівнює розміру місячного прожиткового мінімуму, діючого для працездатної особи на 1 січня звітного податкового року, помноженого на 1,4 та округленого до найближчих 10 грн (у 2020 році — 2940 грн (2102 грн × 1,4)).

Водночас платник податку, який утримує двох чи більше дітей віком до 18 років має право на податкову соціальну пільгу у розмірі 100% суми пільги, визначеної підпунктом 169.1.1 ПК (у 2020 році — 1051 грн), у розрахунку на кожну таку дитину (пп. 169.1.2 ПК). При цьому граничний розмір доходу, який дає право на отримання податкової соціальної пільги одному з батьків у випадку та у розмірі, передбаченому підпунктом 169.1.2 ПК, визначається як добуток суми, визначеної у абзаці першому пп. 169.4.1 ПК, та відповідної кількості дітей.

Підпунктом 169.2.2 ПК передбачено, що податкова соціальна пільга починає застосовуватися до нарахованих доходів у вигляді заробітної плати з дня отримання роботодавцем заяви від платника податку про застосування пільги та документів, що підтверджують таке право. Перелік таких документів та порядок їх надання затверджено постановою КМУ «Про затвердження Порядку надання документів для застосування податкової соціальної пільги» від 29.12.2010 № 1227.

Отже, батьки, які утримують двох спільних дітей віком до 18 років, разом проживають, але не перебувають в офіційно зареєстрованому шлюбі, при отриманні доходу у вигляді заробітної плати мають право на застосування податкової соціальної пільги у розмірі 1051 грн у розрахунку на кожну дитину, при додержанні всіх вимог статті 169 ПК. При цьому граничний розмір доходу, який дає право на отримання податкової соціальної пільги одному з батьків у 2020 році — 5880 грн на місяць, другому — 2940 грн.

ЗІР, категорія 103.08.02

Центральна частина статичний блок 3

Останні новини

Усі новини

Статті за темою

Усі статті за темою

Податковий розрахунок з ПДФО, ВЗ та ЄСВ

Зарплатний звіт – це об’єднаний звіт з ЄСВ, ПДФО та військового збору. У даній консультації приділимо більше уваги загальним питанням, заповненню основної частини звіту та тих додатків, які стосуються ЄСВ. Також тут можна скачати бланк звіту, його додатків та зразки їх заповнення.
76159

ПСП-2024: кому і як надавати

Податкова соціальна пільга надає можливість зменшити розмір ПДФО. Хто має право на ПСП 2024, як її застосовувати, для кого призначена «дитяча» ПСП та який її розмір, які документи потрібні для застосування такої ПСП, які коди ознак ПСП застосовувати при складанні Додатку 4ДФ Податкового розрахунку – відповіді на ці питання у даному огляді.
13425

ПДФО 2024

Податок на доходи фізичних осіб є загальнодержавним податком, який наповнює як державний, так і місцеві бюджети. Водночас від розміру цього податку залежить велична доходу працівників та громадян, які отримують дохід. Розглянемо яким буде податок на доходи фізичних осіб 2024 року, за якими правилами його утримувати із зарплати та інших виплат.
4510

Оподаткування подарунків працівникам

Оподаткування подарунків працівникам – на що слід звернути увагу при оподаткуванні подарунків працівникам і відображенні їх у Додатку 4ДФ Податкового розрахунку. Чи обкладаються новорічні подарунки ПДФО, військовим збором, ЄСВ та ПДВ?
30747