Які проведення складати за попередньої оплати послуг

5827

Запитання

Бюджетна установа уклала договір на нестандартне приєднання до мереж електроустановок. У жовтні установа сплатила попередню оплату 30% за такі послуги за КЕКВ 2240. Якими проведеннями відобразити таку господарську операцію?

Відповідь

Якщо не можна застосувати типові проведення, установа має скласти нетипові. Пояснимо детальніше.

Бюджетні установи відображають в обліку господарські операції згідно з Типовою кореспонденцією субрахунків бухгалтерського обліку для відображення операцій з активами, капіталом та зобов’язаннями розпорядниками бюджетних коштів та державними цільовими фондами, затвердженою наказом Мінфіну від 29.12.2015 № 1219 (далі — Типова кореспонденція).

Якщо Типова кореспонденція не містить проведень для господарської операції, яку провела установа, то вона може застосовувати кореспонденцію субрахунків бухгалтерського обліку для відображення операцій з активами, капіталом та зобов’язаннями, що не передбачена цим нормативом. Нетипові проведення треба складати зі збереженням єдиних методологічних засад, що визначають національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку в державному секторі та інші нормативно-правові акти з бухгалтерського обліку в державному секторі, та вносити до облікової політики.

За відображення операцій, які установа здійснила за рахунок капітальних або поточних видатків, нормативка передбачає різні підходи:

  • витрати можуть збільшувати первісну вартість об’єкта обліку;

або

  • витрати установа визнає витратами звітного періоду, в якому їх понесла.

Рішення про характер і ознаки проведених робіт, тобто, чи спрямовані вони на підвищення техніко-економічних можливостей об’єкта, що в майбутньому приведе до збільшення економічних вигод, чи вони здійснюються для підтримання об’єкта в придатному для використання стані та одержання первісно визначеної суми майбутніх економічних вигод від його використання, приймає керівник установи (п. 2 розділу VI Методичних рекомендацій з обліку основних засобів суб’єктів державного сектору, затверджених наказом Мінфіну від 23.01.2021 № 11).

У цій ситуації видатки установа проводила за КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)», тож припускаємо, що керівник вирішив, що зазначені видатки є поточними. Виходячи з цього рекомендуємо відобразити операції проведеннями (табл.):

№ з/пЗміст операціїБухгалтерський облік
Д-тК-т
1Отримали асигнування на поточні видатки23137011
2Перерахували попередню оплату підряднику21132313
3Відобразили вартість наданих послуг підрядною організацією80136211
4Оплатили вартість наданих послуг, зменшену на суму попередньої оплати62112313
5Закрили дебіторську заборгованість на суму попередньої оплати62112113
5У кінці кварталу закрили рахунки:
• доходів
• витрат

7011
5511

5511
8013

УВАГА!

Бути у курсі подій та законодавчих оновлень стало ще легше! Підписуйтесь на наш Telegram або FB та читайте важливі новини від порталу "Бюджетник" першими.

Центральна частина статичний блок 3

Останні новини

Усі новини

Статті за темою

Усі статті за темою

Коди економічної класифікації видатків бюджету: інструкція застосування

Мінфін регулярно оновлює інструкцію зі застосування КЕКВ. Це зумовлює проблеми в установах, адже вони планують видатки у кошторисах за старими КЕКВ, а проводити їх потрібно вже за новими. Актуальні коди економічної класифікації видатків бюджетних установ 2024 року та їх застосування – у цьому огляді.
276215

Методика розрахунку орендної плати: визначаємо розмір, індексуємо, розподіляємо

За оренду державного/комунального майна орендарі сплачують орендну плату установі – орендодавцю/балансоутримувачу. Розмір її за перший місяць/добу/годину визначає договір оренди. Та перед укладенням договору орендодавець/балансоутримувач має визначати її розмір. Як визначити/розрахувати орендну плату розглянемо далі.
24251

Облік кредиторської заборгованості

По боргам треба платити. Кредиторська заборгованість бюджетної установи – не виняток. Облік кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги, попередня оплата та післяплата, інвентаризація та списання простроченої кредиторської заборгованості – це питання даного огляду.
23590