Надомна робота – як організувати та оформити

410

Запитання

Які особливості організації надомної роботи на підприємстві?

Відповідь

Детальний матеріал

Дистанційна робота в держорганах, ОМС, бюджетних установах

Переглянути

Особливості організації надомної роботи на підприємстві

Пошук по Класифікатору професій

Надомна робота – це форма організації праці, за якої робота виконується працівником за місцем його проживання або в інших визначених ним приміщеннях, передбачених установчими документами, але поза виробничими чи робочими приміщеннями роботодавця, що характеризуються (ст. 601 Кодексу законів про працю України (далі – Кодекс)):

 • наявністю закріпленої зони;
 • технічних засобів, зокрема:
  • основних виробничих і невиробничих фондів;
  • інструменту;
  • приладів;
  • інвентарю;
 • або наявністю сукупності технічних засобів, необхідних:
  • для виробництва продукції,
  • надання послуг;
  • виконання робіт або функцій.

Типова форма трудового договору про надомну роботу затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері трудових відносин.

У разі запровадження надомної роботи робоче місце працівника є фіксованим та не може бути змінено з ініціативи працівника без погодження з роботодавцем у спосіб, визначений трудовим договором про надомну роботу. Рішення роботодавця про відмову в наданні згоди на зміну робочого місця з ініціативи працівника має бути обґрунтованим.

Працівник у разі неможливості виконання роботи на фіксованому робочому місці з незалежних від нього причин має право змінити робоче місце, за умови повідомлення роботодавця не менше ніж за три робочі дні до такої зміни у спосіб, визначений трудовим договором про надомну роботу. У такому разі норми частини третьої цієї статті не застосовуються.

При виконанні роботи за трудовим договором про надомну роботу на працівників поширюється загальний режим роботи підприємства, установи, організації, якщо інше не передбачено трудовим договором. При цьому тривалість робочого часу не може перевищувати норм, передбачених статтями 50 і 51 Кодексу, з урахуванням особливостей вимог Закону України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану». Виконання надомної роботи не тягне за собою змін у нормуванні, оплаті праці та не впливає на обсяг трудових прав працівників. На роботодавця покладається, якщо інше не передбачено трудовим договором:

 • забезпечення працівника засобами виробництва;
 • матеріалами та інструментами, необхідними для виконання працівником надомної роботи.

Працівник, у разі використання своїх інструментів, має право на компенсацію відповідно до положень статті 125  Кодексу. Надомна робота може запроваджуватися наказом (розпорядженням) роботодавця без обов’язкового укладення трудового договору про надомну роботу в письмовій формі:

 • на час загрози поширення епідемії;
 • пандемії;
 • необхідності самоізоляції працівника;
 • та/або у разі виникнення загрози збройної агресії;
 • надзвичайної ситуації техногенного, природного чи іншого характеру.

З таким наказом (розпорядженням) працівник ознайомлюється протягом двох днів з дня його прийняття, але до запровадження надомної роботи. У такому разі норми частини третьої статті 32 цього Кодексу не застосовуються.

Роботодавець самостійно вирішує, в який спосіб доручати працівникові роботу і контролювати її виконання, та забезпечує достовірний облік виконаної роботи. Надомна робота може бути запроваджена виключно для осіб, які мають практичні навички виконання певних робіт або можуть бути навчені таким навичкам.

Можуть працювати на умовах надомної роботи, якщо це можливо, зважаючи на виконувану роботу, та роботодавець має для цього відповідні ресурси та засоби:

 • вагітні жінки;
 • працівники, які мають дитину віком до трьох років або здійснюють догляд за дитиною відповідно до медичного висновку до досягнення нею шестирічного віку;
 • працівники, які мають двох або більше дітей віком до 15 років або дитину з інвалідністю;
 • батьки особи з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи;
 • особи, які взяли під опіку дитину або особу з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи.

За інформацією Східного міжрегіонального управління Держпраці

акція на передплату журналів для бухгалтерів

Скористайтеся гарною нагодою та отримайте знижки на передплату на журнали «Головбух Бюджет» та «Головбух Праця та Зарплата»!

Замовляйте в редакції за номером 0 800 21 12 20

Останні новини

Усі новини

Статті за темою

Усі статті за темою

Відпустка без збереження заробітної плати

Бувають обставини, коли відпустка без збереження заробітної плати – інколи єдиний вихід для працівника та роботодавця. Розглянемо, кому надається відпустка без збереження заробітної плати під час воєнного стану та якої тривалості.
86451

Щорічна відпустка освітян і науковців – проблемні питання

Експерт розглядає на прикладах, як рахувати кількість днів щорічної основної відпустки освітянам і науковцям на прикладі відпустки вихователя у залежності від того, скільки місяців було відпрацьовано – менше 10 чи більше, повні ці місяці були чи ні.
9950