Визначення назв посад та питань оплати праці в ОМС

Автор
бухгалтер, експерт з питань бюджетної сфери, кандидат економічних наук, м. Чернігів
Як визначити назви посад у органах місцевого самоврядування (ОМС), як під них підібрати розміри посадових окладів та що й з чим має узгоджуватися у кадрових, внутрішніх документах та звітності ОМС.

Звідки беруться назви посад ОМС

Назви професій, які використовуються в ОМС, можна знайти аж у чотирьох документах:

Калькулятор стажу державної служби, служби в ОМС та приведеної дати

ДОКУМЕНТИ, ЯКІ СТОСУЮТЬСЯ НАЗВ ПОСАД/ПРОФЕСІЙ В ОМС

Категорія працівників, яких стосується документ

Документ, що містить назви посад / професій

Питання, які вирішує документ

всі працівники

Класифікатор професій ДК 003: 2010 (даліКласифікатор професій, Класифікатор)

загальний (кадрові документи, заповнення звітності з ПДФО/ЄСВ)

лише посадовці ОМС

Типові професійно-кваліфікаційні характеристики посадових осіб місцевого самоврядування, наказ НАДС від 07.11.2019 р. № 203-1919 (даліХарактеристики № 203-19)

кадрові

лише посадовці ОМС

ст. 14, ст. 15 Закону “Про служби в органах місцевого самоврядування” (даліЗакон № 2493)

загальні питання, організація оплати праці, зокрема класифікація посад в ОМС по категоріям (їх 7), а також визначення рангів посадовців ОМС на її основі

посадовці ОМС

Постанова Кабміну “Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів” від 09.03.2006 р. № 268 (даліПостанова № 268)

оплата праці*, зокрема посадові оклади

(Додатки 48-53 та Додаток 55 Постанови № 268)

обслуговуючі робітники

ОМС

Наказ Мінекономіки від 23.03.2021 р. № 609 “Про умови оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів” (даліНаказ № 609)

оплата праці*, зокрема посадові оклади

* детальніше про те, як нараховується зарплата в ОМС, читайте у матеріалі Оплата праці в органах місцевого самоврядування 2021

Посадові оклади в ОМС визначаються за Постановою № 268 і Наказом № 609, але назви посад у цих документах не зовсім такі ж самі, як у Класифікаторі професій. Це створює певну проблему відповідності. Який з цих документів головний? Адже Закон № 2493, Постанова № 268 і Наказ № 609 – це нормативні документи, зареєстровані Мін’юстом, а Класифікатор професій і Характеристики № 406 – це всього лише рекомендації, які не мають навіть реєстрації у Мін’юсті. Як же тоді дані документи узгоджуються та яку роль у цьому питанні грає Класифікатор, чи він узагалі обов’язковий?

Що і з чим має узгоджуватися в назвах посад ОМС

Назви посад мають узгоджуватися у таких кадрових, внутрішніх документах та зовнішніх звітах ОМС:

 • трудовою книжкою (графа 3 розділу “Відомості про роботу”) – у ній записи про найменування роботи, професії або посади мають відповідати Класифікатору професій (абз. 3 п. 2.14 Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників, наказ Мінпраці від 29.07.1993 р. № 58);
 • внутрішніми наказами про призначення та звільнення з посад. Зрозуміло, що назви посад мають бути ідентичними тим, що у трудовій книжці;
 • особовою справою. Ще один кадровий документ, який складається на онові наказів про призначення, звільнення, а також підвищення у посаді працівника. При кожній зміні зазначається зокрема й назва посади, категорії, рангу (форма особової справи з наказу Мінстату від 26.12.1995 р. № 343, рекомендована для ОМС листом НАДС від 09.06.2017 р. № 5263/13-17);
 • штатним розписом. Він містить назви посад та відповідні їм оклади, які, в свою чергу, мають відповідати Постанові № 268 та Наказу № 609. Крім того, вони мають відповідати тим, що зазначені у кадрових наказах і особовій справі працівника ОМС;
 • Додатком Д5 Податкового розрахунку. Це податковий звіт з ЄСВ/ПДФО (так званий “зарплатний звіт”), який зокрема містить дані по кожному працівнику щодо професійної назви роботи (графа 13), коду класифікатора професій (графа 14), назву посади (графа 15). При цьому графи 13 та 14 мають містити професійну назву та код з Класифікатора професій, а графа 15 має містити назву посади, яка відповідає запису у трудовій книжці (розділ IV Порядку заповнення та подання податковими агентами Податкового розрахунку…, наказ Мінфіну від 13.01.2015 р. № 4);

Як бачимо, основою основ заповнення всіх вищенаведених документів має бути саме Класифікатор професій. І назви професій у всіх документах мають відповідати, в першу чергу, Класифікатору професій, а не Постанові № 268 чи Наказу № 609. Попри відсутність реєстрації у Мін’юсті даний класифікатор прямо згадується у нормативних документах, пов’язаних з заповненням трудових книжок та Податкового розрахунку. Однак з застосуванням Класифікатором професій на практиці не все так просто.

Класифікатор професій, незважаючи на свій рекомендаційний статус, вимагається при заповненні трудових книжок і податкової звітності з зарплати

Проблеми застосування Класифікатора професій

Проблеми постають у доволі простих ситуаціях:

 • є посада спеціаліста, наприклад головного спеціаліста, провідного спеціаліста, спеціаліста І та спеціаліста ІІ категорій. Такі посади згадуються, наприклад у Додатку 48 Постанови № 268. Однак у Класифікаторі професій посади саме з такою назвою для ОМС немає (див. професійні назви у Додатку А Класифікатора);
 • не знайдете в Класифікаторі й посаду міського голови (у Постанові № 268 – голова ради, Київський міський голова), заступника голови ради, помічника голови. Принаймні там немає посад з точною відповідністю у назві (“один в один”);
 • за законодавством про публічні закупівлі потрібна посада уповноваженої особи з публічних закупівель. Однак у Класифікаторі професій такої посади знову ж немає.

Як тут бути у цих всіх ситуаціях, і як же утворити назву посади, використовуючи Класифікатор – розглянемо далі.

Класифікатор професій часто не містить професійних назв, які “один в один” співпадають з назвами посад у Постанові № 268 і Наказі № 609, які встановлюють правила оплати праці в ОМС

Отже, з визначенням посади не все так просто й готових рішень ні для ОМС, ні для інших бюджетників немає. Та й у комерційному секторі практично така ж ситуація. Звичайною є ситуація, коли потрібної назви посади у Класифікаторі професій немає. І тоді назву для складання штатного розпису та заповнення кадрових документів доводиться визначати (“конструювати”) самостійно, аби вона дійсно передавала суть сфери професійних обов’язків посадовця чи робітника ОМС.

Визначення назв посад та питань оплати праці в ОМС
ІРИНА ПИЛИПЧУК,експерт Експертус Головбух
Бухгалтер помилився у сумі зарплати. Що зробити, щоб за це нічого не було, та як повернути гроші організації.

Як сконструювати назву посади в ОМС

Конструювати назву посади слід з таких “деталей”:

 • професійна назва – беремо з Додатка А. Там є професійні угрупування, які якраз стосуються ОМС (розділ “Класифікація професій”): 1143.5 “Вищі посадові особи органів місцевого самоврядування”, 1229.3 “Керівні працівники апарату місцевих органів державної влади”, 1143.5 “Голова органу місцевого самоврядування (міський, сільський і т. ін.)”, 2419.3 “Професіонали державної служби та місцевого самоврядування”. Дані назви наведено з урахуванням Зміни № 8 до Класифікатора професій, наказ Мінекономіки від 15.02.2019 р. № 259;
 • похідні слова з додатку В Класифікатора професій – їх можна додавати до готових назв професій з Додатка А Класифікатора. Наприклад, для ОМС часто вживаними будуть “заступник”, “молодший”, “помічник”, “провідний”, “стажист”, “старший”, “другий”, “третій”. Наприклад, голова органу місцевого самоврядування (код 1143.5) + “заступник” = “заступник голови органу місцевого самоврядування”, “спеціаліст місцевого самоврядування” (код 2419.3) + “головний” = “головний спеціаліст місцевого самоврядування”. Аналогічно можна отримати “помічник голови органу місцевого самоврядування” (код 2419.3). Щоправда, дані назви посад краще ще удосконалити, уточнивши місце роботи (див. нижче). Роз’яснення щодо використання похідних слів є у листі Мінсоцполітики від 02.11.2018 р. № 1690/0/101-18-284);
 • терміни та слова, які уточнюють місце роботи, виконувану роботу, сферу діяльностіними можна розширити назви професій (примітка 2 Додатка В Класифікатора, лист Мінсоцполітики від 18.06.2012 р. № 197/13/133-12, лист Мінсоцполітики від 04.2017 р. № 2084/0/101-17-284). Умова – лаконічність викладання назви посади. Класифікатор не визначає переліку таких слів і це вже може бути елементом творчості кадровика та керівництва ОМС при складанні штатного розпису. Наприклад, назва “Голова органу місцевого самоврядування (міський, сільський і т. ін.)” (код 1143.5) може бути перетворена на “Міський голова м. Чернігова” (код 1143.5). Таким же чином можна й утворити похідну – “Заступник міського голови м. Чернігова” (код 1143.5). Така назва посади відображає як місце роботи, так і виконувану роботу;
 • категорія. До назви посади можна додавати номер категорії, наприклад “Спеціаліст місцевого самоврядування І категорії” (код 2419.3), “Спеціаліст місцевого самоврядування ІІ категорії” (код 2419.3). Роз’яснення щодо цього є у листі Мінсоцполітики від 07.09.2012 р. № 197/10/137-12.

Професійну назву можна розширювати за допомогою похідних слів, додавати у назву посад місце роботи та виконувану роботу

Правила, які дотримуємося у назва посад ОМС

При конструюванні назви посади верніть увагу на такі правила та поради:

 • зараз можна вживати так звані фемінізми, наприклад “секретарка”, “бухгалтерка”, “радниця”, “начальниця відділу”, “адміністраторка”, “керівниця прес-служби”, “помічниця голови”. Однак це лише за згоди самого працівника. Це не вважається новою посадою, якщо у штатному розписі записано у традиційний спосіб – “секретар”, “бухгалтер”, “радник”, “начальник відділу”, “адміністратор”, “керівник прес-служби”, “помічник голови”;
 • якщо назва посади у Класифікаторі записана як перелік назв посад у дужках, то можна такі дужки розкрити та вибрати тільки те слово, яке найбільше розкриває характер роботи працівника. Наприклад, назва “Начальник головного управління (місцеві органи державної влади)” стає просто “Начальник головного управління комунальним майном місцевої ради” – дужки розкрито, а також уточнено місце й сфера діяльності відповідно до примітки 2 Додатка В Класифікатора професій. Аналогічно можна отримати “Начальник відділу з організаційних питань”, “Заступник начальника відділу з організаційних питань”;
 • код професії залишаємо при конструюванні той, що був у базової назви. Так, “заступник міського голови” повинен мати код 1143.5 – той самий, що й “заступник голови органу міського самоврядування”;
 • не можна утворювати подвійні назви професій, окрім тих, які є у Класифікаторі професій. У Класифікаторі є “Спеціаліст-бухгалтер” (код 2419.3);
 • по всім назвам посад мають бути посадові інструкції. Створюючи посадові інструкції враховуємо Характеристики № 203-19 (лист Мінсоцполітики від 04.2017 р. № 2084/0/101-17-284).

Після конструювання назви посади код залишається той самий, що був у базовій професійній назві з Додатка А Класифікатора

Приклад конструювання назви професії

ОМС, як і інші бюджетники, займаються публічними закупівлями. Отже, їм для цього потрібна уповноважена особа за Законом “Про публічні закупівлі” від 25.12.2015 р. № 922. За листом Мінекономіки від 10.04.2020 р. № 3304-04/24218-06 такою уповноваженою особою може бути лише посадова особа ОМС. Отже, така посада має бути у штатному розписі.

Очевидно, що такий фахівець має бути у підрозділі Класифікатора “Професіонали державної служби та місцевого самоврядування”. Отже, утворити потрібну назву можна на основі професії з кодом 2419.3 “Спеціаліст державної служби (місцевого самоврядування)”. Якщо уточнити виконувану роботу, то можна отримати “Спеціаліст із проведення публічних закупівель”. Це й може бути потрібна назва посади. Код залишаємо той самий – 2419.3.

Зверніть увагу, що у Класифікаторі професій ще є “Фахівець з публічних закупівель” (код 2419.2). Одна така посада не належить до підгрупи 2419.3 “Професіонали державної служби та місцевого самоврядування”, тому вона не підходить. Така посада може бути у бюджетній установі або КП, який утворили ОМС.

Однак навіть якщо ОМС обере для назви посади “Фахівець з публічних закупівель” з кодом 2419.2 – це не буде грубою помилкою й Держпраці не перевіряє дані назви й коди. Ніякого штрафу за порушення Класифікатора немає.

Витяг з Класифікатора професій

Наостанок наводимо деякі з назв посад Додатка А Класифікатора професій, які стосуються ОМС. Назви наведено з урахуванням Змін № 8 до Класифікатора професій, наказ Мінекономіки від 15.02.2019 р. № 259, а також Змін № 9 до Класифікатора професій, наказ Мінекономіки від № 18.08.2020 р. № 1574.

Код

Назва посади

ПОСАДОВІ ОСОБИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Вищі посадові особи органів місцевого самоврядування

1143.5

Голова органу місцевого самоврядування (міський, сільський і т. ін.)

1143.5

Секретар місцевої ради (сільської, селищної, міської і т. ін.)

Керівні працівники апарату місцевих органів державної влади

1229.3

Завідувач сектору апарату (місцева державна адміністрація, орган місцевого самоврядування

1229.3

Завідувача відділу (місцеві органи державної влади)

1229.3

Керівник прес-служби (місцеві органи державної влади)

1229.3

Начальник відділу (місцеві органи державної влади, місцевого самоврядування)

1229.3

Начальник головного управління (місцеві органи державної влади)

Професіонали державної служби та місцевого самоврядування

2419.3

Адміністратор (органи державної влади та місцевого самоврядування)

2419.3

Консультант (в апараті органів державної влади, місцевого самоврядування)

2419.3

Радник (в апараті органів державної влади, місцевого самоврядування)

2419.3

Спеціаліст державної служби (місцевого самоврядування)

2419.3

Спеціаліст-бухгалтер

Посади інших працівників ОМС:

 • для службовців ОМС – знаходимо у розділі 4 Класифікатора професій “Технічні службовці”. Наприклад, посада “Стенографіст” (код 4111). Їх посадові оклади містяться у Додатку 55 Постанови № 268;
 • для робітників ОМС – знаходимо у розділах 7 та 8 Класифікатора. Наприклад , посада водія (код 8322). Їх посадові оклади – у Наказі № 609.

Вебінарний марафон доя Дня бухгалтера

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді