Як встановити головбуху ОМС надбавку та премію

Автор
бухгалтер, експерт з питань бюджетної сфери, кандидат економічних наук, м. Чернігів
Головний бухгалтер заслуговує на гідну оплату праці. Які надбавки та премії передбачені за посадою. Як їх встановити й нарахувати, періодичність виплати, документальне оформлення – відповіді на ці та інші питання знайдете у даній консультації.

Надбавки і доплати: кому, скільки, за що

Надбавка за вислугу років - наказ

Журнал «Головбух: Бюджет» запрошує на безплатний вебінар

НОВІ ЗМІНИ в РОЗРАХУНКУ СЕРЕДНЬОЇ ЗАРПЛАТИ

Інструменти збільшення зарплати в ОМС – надбавки та премії

Надбавки та премії – це традиційні інструменти регулярного підвищення зарплати, особливо у бюджетників. Адже змінити просто так той же посадовий оклад без наявного на те рішення Кабміну у бюджетних установах не можна. Однак встановивши певні надбавки та премії можна збільшити щомісячну зарплату. Не є винятком і органи місцевого самоврядування (ОМС). Вносимо зміни у штатні розписи у зв’язку з підвищенням посадових окладів

Загальні правила нарахування надбавок і премій посадовими особам в ОМС визначаються Постановою Кабміну “Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів” від 09.03.2006 р. № 268 (даліПостанова № 268). Аби розібратися з цими правилами з огляду на головного бухгалтера складено таблицю нижче.

НАДБАВКИ ТА МІСЯЧНІ ПРЕМІЇ,

які для головного бухгалтера ОМС

Офіційна назва виплати

Періодичність нарахування, наказ керівника

Загальні умови

нарахування

Розмір

Місце у фонді оплати праці ОМС

Надбавки

надбавка за високі досягнення у праці (пп. “в” пп. “1” п. 2 Постанови № 268)

щомісяця, але сам період нарахування обмежений наказом2

 • може встановлюватися керівникам структурних підрозділів, їх заступникам, спеціалістам;
 • нараховується у межах затвердженого фонду оплати праці

до 50 %

(база нарахування: посадовий оклад + надбавка за ранг посадової особи ОМС + надбавка за вислугу років)

фонд додаткової заробітної плати (пп. 2.2.1 Інструкції № 51)

надбавка за виконання важливої роботи3 (пп. “в” п. 2 Постанови № 268)

Премії4

премії, які мають систематичний характер

(пп. “2” п. 2 Постанови № 268 )

щомісяця, щоразу новий наказ

нараховується у межах існуючого фонду преміювання та економії фонду оплати праці

розміри визначаються у Положенні про преміювання ОМС

фонд додаткової заробітної плати (пп. 2.2.2 Інструкції № 5)

1 – Інструкція № 5 Інструкція зі статики заробітної плати, наказ Держкомстату від 13.01.2004 р. № 5;

2 – наприклад, періодом підготовки й подання звітності, періодом інвентаризації, реорганізації або періодами іншої важливої роботи або роботи з високою якістю. Наказ має містити кінцеву мету такої роботи. Після її виконання нарахування надбавки має бути припиненим;

3 – дану надбавку в Інструкції № 5 можна підвести під “інші надбавки та доплати” або ж розглядати її як аналог надбавки за інтенсивність праці, яка існує у держслужбовців та інших бюджетників;

4 – окрім премій, які нараховуються один раз на рік або одноразово. Вони входять до інших заохочувальних та компенсаційних виплат (пп. 2.3.2 Інструкції № 5).

Підставою для нарахування як надбавок, так і щомісячних премій є наказ керівника ОМС. “Автоматично” такі виплати не нараховуються (див. нижче про регулярність таких виплат і наказів).

Розглянемо тепер детальніше умови та нюанси нарахування надбавок і місячних премій головному бухгалтеру.

Особливості надбавок і премій головному бухгалтеру ОМС

З надбавками і преміями для головного бухгалтера маємо таке:

 • по-перше, його посада згадується у Додатках 49-52 Постанови № 268. Отже, головного бухгалтера стосуються всі ті норми, що й інших посадовців ОМС;
 • по-друге, він є керівником структурного підрозділу (бухгалтерії), а отже, загальна умова встановлення йому надбавок за високі досягнення або важливу роботу дотримується. Взагалі у згаданих Додатках 49-52 Постанови № 268 посада головного бухгалтера по окладу знаходиться на рівні начальника відділу. Таким чином, нарахування надбавок і премій головному бухгалтеру нічим не відрізняється від таких для начальника відділу ОМС. Однак підстави надання (обґрунтування) в наказі керівника мають бути різні, адже в них різні посадові інструкції (про підстави – читайте далі) ;
 • по-третє, детально правила (умови) встановлення надбавок і премій мають бути визначені внутрішніми документами ОМС. Можна й визначити окремим наказом за умови, що він відповідає колективному договору та іншим документам.

Таким чином, нарахування надбавок і премій головному бухгалтеру в усьому аналогічне такому для начальників відділів ОМС. Отже, якщо у такому Положенні про преміювання чи інших внутрішніх положенням ОМС особливості конкретно саме щодо головного бухгалтера не згадуються, то застосовуємо загальні норми, які встановлені щодо начальників відділів, керівників структурних підрозділів ОМС.

Підстави встановлення надбавок головному бухгалтеру

Конкретні умови щодо надбавок і премій головному бухгалтеру ОМС мають визначати такі внутрішні документи:

 • по надбавкам – Положення про оплату праці ОМС (може бути додатком до колективного договору або окремо);
 • по місячним преміям. Це Положення про преміювання ОМС (пп. “2” п. 2 Постанови № 268).

Типові підстави для нарахування надбавок і місячних премій, які можуть бути використані у наказі керівника ОМС, наведено у таблиці нижче.

ТИПОВІ ПІДСТАВИ ДЛЯ НАРАХУВАННЯ НАДБАВОК І ПРЕМІЙ ГОЛОВНОМУ БУХГАЛТЕРУ ОМС1

(набір формулювань для наказу керівника)

надбавка за високі досягнення у праці

надбавка за важливу роботу2

місячна премія

 • сумлінне виконання впродовж року (іншого періоду) своїх посадових обов’язків;
 • прояв під час роботи високого професіоналізму, компетентності та ініціативності;
 • дотримання виконавської і трудової дисципліни;
 • вчасне подання фінансової, бюджетної та податкової звітності;
 • вчасне та в повному обсязі виконання завдань керівника;
 • якість і складність підготовлених документів/звітів;
 • терміновість виконання завдань, опрацювання та підготовки документів/звітів;
 • досконале володіння нормативною базою щодо ведення бухгалтерського обліку, моніторинг змін у податковому й бюджетному законодавстві;
 • за ініціативність у роботі, особистий вклад у загальний результат роботи ОМС (наприклад, запровадження нових технологій з автоматизації обліку, удосконалення складання звітності тощо)
 • за проведення щорічної інвентаризації;
 • за підготовку до податкової перевірки та проходження такої перевірки;
 • за підготовку до перевірки Державної аудиторської служби та проходженням такої перевірки;
 • за підготовку та подання річної (квартальної) звітності ОМС;
 • за налагодження роботи бухгалтерії в період реорганізації ОМС;
 • участь у розробленні проектів нормативно-правових актів або внутрішніх документів ОМС, перевірка таких актів/документів;
 • виконання роботи, що вимагає особливої організаційно-виконавчої компетентності та відповідальності, результатом якої є підвищення ефективності роботи бухгалтерської служби;
 • своєчасна та повна підготовка документів для голови місцевої ради;
 • контроль за виконання завдань голови місцевої ради;
 • контроль за підготовкою первинних документів і звітності для здачі в архів
 • за високу якість роботи впродовж місяця;
 • дотримання трудової і виконавської дисципліни;
 • інше3

1– можна вказувати кілька, поєднувати. Однак усі підстави мають бути узгоджені з внутрішніми документами ОМС (положеннями про преміювання, про оплату праці, колективним договором);

2 – у самих формулюваннях, по-суті, закладається період нарахування такої надбавки. Наприклад, це місяць (чи місяці, якщо вона припадає на 2 місяці) податкової перевірки, січень-лютий – для подачі річної звітності тощо. У наказах керівника такі підстави можна постійно оновлювати. Законодавство не врегульовує, що таке “важлива робота” в ОМС;

3 – підходять будь-які інші формулювання, які наведено для надбавок. Однак мають відповідати внутрішньому Положенню про преміювання.

Чи можна обидві надбавки одночасно?

Вважаємо, що ні. У пп. “в” п. 2 Постанови № 268 сказано “надбавку за високі досягнення у праці АБО за виконання особливо важливої роботи”. Крім того, наприкінці даного пункту Постанови № 268 зазначається, що у разі недотримання умов “зазначена надбавка скасовується”. Тобто мова йде про одну можливу надбавку, а не дві. Встановлювати одночасно дві надбавки не рекомендуємо.

Також зверніть увагу, що це дві різні надбавки (лист Мінсоцполітики від 07.11.2007 р. № 8379/0/14-07/13).Отже, не можна з них робити одну.

Чи можна одночасно і надбавку, і місячну премію?

Так, це дві різні виплати, ніяких застережень тут немає, окрім достатності фонду оплати праці.

Регулярність надбавок і щомісячних премій головному бухгалтеру ОМС

Строк нарахування додаткових виплат головному бухгалтеру має бути такий:

 • по надбавкам. Має бути чітко визначений строк (період) нарахування надбавки, аби не було проблем при перевірках раціональності витрачання бюджетних коштів. Однак це не означає, що головний бухгалтер не може отримувати таку надбавку цілий рік. Може, але у наказі керівника про її встановлення має бути чітко визначений строк (період) та підстави її надання. Потім завжди можна наказ оновити, якщо такі підстави зберігаються або ж оновити й самі підстави для тієї ж надбавки. При встановленні надбавки за виконання особливо важливої роботи повинна бути чітко визначена кінцева мета роботи і терміни виконання;
 • по місячним преміям. Місячні премії й так періодичні, адже нараховуються за результати роботи за місяць. Щоразу це новий наказ керівника ОМС. Однак премії цілком можуть повторюватися й щомісяця. При цьому це можливо лише, якщо є кошти у фонді преміювання або наявна економія фонду оплати праці. Крім того, наказ керівника та вказані в ньому підстави для нарахування премії головному бухгалтеру мають відповідати умовам Положення про преміювання ОМС.

Позбавлення надбавок і щомісячних премій головного бухгалтера

Зверніть увагу, що у будь-якому місяці головного бухгалтера можна позбавити надбавок і премій:

 • економічні причини. Це “вихід за межі” фонду оплати праці, окремого фонду преміювання, відсутність економії фонду оплати праці;
 • особисті. Надбавки за досягнення у роботі можна позбавити за несвоєчасне виконання завдань, погіршення якості роботи, порушення трудової дисципліни (пп. “в” пп. “1” п. 2 Постанови № 268);
 • закінчилися умови нарахування. Наприклад, виконана вже важлива робота, яка була вказана у наказі про надання надбавки;
 • внутрішні причини. Не дотримуються умови внутрішніх документів. Як правило, вони пов’язані з попередніми причинами.

У наказі період нарахування надбавок за високі досягнення або важливу роботу має бути обмежений

Про можливість інших надбавок у головного бухгалтера ОМС

Звичайно, може постати питання: а чи можна встановити ще й інші надбавки, окрім розглянутих? Краще не треба. Хоча й прямої заборони немає. Справа в тому, що п. 2 Постанови № 268, де міститься опис зокрема й існуючих надбавок і премій для посадовців ОМС, вичерпний. Це значить, що там повний перелік того, що може бути. Щоправда, умови оплати праці посадових осіб ОМС визначаються самим ОМС, але виходячи з умов оплати праці, встановлених Постановою № 268 (див. п. 1 Постанови № 268). Вважаємо, що надбавок і доплат, наведених у даній постанові Кабміну цілком достатньо.

Надбавок, які не передбачені Постановою № 268, краще посадовцям ОМС не встановлювати

Питання щодо інших надбавок постає часом у колишніх держслужбовців та інших бюджетників, адже у них існує така надбавка як “за інтенсивність праці” (див. пп. “1” Положення про застосування стимулюючих виплат державним службовцям, постанова Кабміну від 18.01.2017 р. № 15, далі Положення № 15). Однак за свою суттю така надбавка у держслужбовців тотожна надбавці у посадовців ОМС “за високі досягнення у праці”. Щодо надбавки за виконання особливо важкої роботи – у держслужбовців вона є також (пп. “2” Положення № 15).

Законодавство не має чіткого визначення поняття “інтенсивність праці”. У загальному розумінні інтенсивність праці – це “напружена робота, яка забезпечує найбільшу продуктивність” (роз’яснення ГУ Держпраці у Львівській області). Таку роботу цілком можна розглядати, як “роботу з високими досягненнями”. Отже, для головного бухгалтера справа не в назві, а в наявності надбавки.

Надбавка “за інтенсивність праці” в ОМС має свій аналоги – “за роботу з високими досягненнями”. Назви різні, суть одна

Приклад нарахування надбавок і місячних премій головному бухгалтеру

При нарахуванні зверніть увагу на можливу відмінність у базі:

 • надбавки. Базою є оклад, збільшений на надбавки за ранг та вислугу років;
 • місячні премії. Базою буде та, яка вказана у внутрішньому Положенні про преміювання. Така база може бути однаковою з надбавками, а може бути й лише як % від окладу. Також можуть бути й фіксовані суми премій тощо.

Головний бухгалтер виконкому міської ради (місто – 300 тис. жителів) має:

 • посадовий оклад – 7200 грн;
 • надбавку за ранг (11-й ранг, 6-та категорія посад) – 400 грн;
 • надбавку за вислугу років (16 років) – 25% (база: оклад + надбавка за ранг);
 • надбавку за високі досягнення у праці – 50%;
 • місячна премія – 25% посадового окладу.

Розрахунок надбавок і премій:

 • надбавка за вислугу років = (7200 + 400)×0,25 = 1900 грн;
 • надбавка за високі досягнення у праці = (7200 + 400 + 1900) ×0,5 = 4750 грн;
 • місячна премія = 7200×0,25 = 1800 грн.

Кінцевий розрахунок нарахованої заробітної плати головного бухгалтера:

7200 + 400 +1900 + 4750 +1800 = 16050 грн.

За вирахуванням ПДФО та військового збору головний бухгалтер отримає:

 • зарплата “чистими” = 16050 – 16050×0,18 – 16050×0,015 = 16050 – 2889 – 240,75 = 12920,25 грн.

Якщо ж надбавки за високі досягнення і місячної премії немає, то у головного бухгалтера виходить:

 • зарплата “брудними” = 7200 + 400 +1900 = 9500 грн;
 • зарплата “чистими” = 9500 – 9500 ×0,18 – 9500 ×0,015 = 7647,50 грн.

Разові заохочення головного бухгалтера

Орім систематичних премій існують також премії, які нараховуються один раз на рік або одноразово. Такі премії також можливі для головного бухгалтера. Порядок нарахування визначається внутрішніми положеннями про преміювання в ОМС. Приклади таких разових премій: щорічна премія за результати роботи, премія до ювілею, премія “на день бухгалтера”, “на день місцевого самоврядування” тощо (читайте про такі премії у матеріалі Преміювання працівників ОМС).

Річні премії, разові премії “до дати”, матеріальна допомога – інші джерела додаткових виплат головному бухгалтеру ОМС

Крім того, головному бухгалтеру можна й виписати матеріальну допомогу на вирішення соціально-побутових питань, яка не входить до зарплати та не оподатковується у граничних межах (за 2021 рік – це 3180 грн).

Центральна частина статичний блок 2

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді