Трудове законодавство України для посадовців ОМС

Автор
бухгалтер, експерт з питань бюджетної сфери, кандидат економічних наук, м. Чернігів
В оформленні та розірванні трудових відносин у органах місцевого самоврядування (ОМС) у цілому аналогічне іншим бюджетникам, але деяка своя специфіка, зокрема через наявність виборних посад. Про популярні питання застосування трудового законодавства в ОМС – у цьому огляді.

Зразки документів для вас:

Особливості трудових відносин у посадовців ОМС

Трудові відносини в ОМС, які у інших роботодавців, врегульовує Кодекс законів про працю (далі КЗпП). Однак КЗпП застосовується з урахуванням специфіки Закону “Про службу в органах місцевого самоврядування” від 07.06.2001 р. № 2493 (далі Закон № 2493), який має пріоритет. Також ще є Закон “Про органи місцевого самоврядування” від 21.05.1997 р. № 280 (даліЗакон про ОМС), який також зачіпає питання трудових відносин у ОМС.

Урядовці затвердили нові посадові оклади для працівників ОМС

Урядовці затвердили нові посадові оклади для працівників ОМС

До особливостей трудових відносин у посадовців ОМС можна віднести таке:

 • робота посадових осіб ОМС вважається службою, яка розглядається як діяльність, що здійснюється на постійній основі (звідси – обмеження на суміщення з іншою роботою) та метою якої реалізація місцевою громадою свого права на самоврядування (ст. 1 Закону № 2493);
 • існують обмеження на суміщення службової діяльності з іншою роботою або підприємницькою діяльністю. Такі обмеження є у сільського, селищного, міського голови (ч. 3 ст. 12 Закону про ОМС), у секретаря сільської, селищної, міської ради (ч. 2 ст. 50 Закону про ОМС), голови ради (ч. 3 ст. 55 Закону про ОМС). Виняток становить викладацька, наукова, творча діяльність, медична практика, інструкторська та суддівська практика зі спорту. Наприклад, типовою практикою є поєднання служби в ОМС з роботою в місцевому закладі вищої освіти – як на основі роботи за сумісництвом, так і на основі цивільно-правових договорів
 • найбільше обмежень на суміщення має голова ради. Йому ще й заборонено входити до складу правління чи інших виконавчих/контрольних органів, наглядових рад підприємств/організацій (виняток – управління акціями, які належать державі/місцевій громаді) (ч. 3 ст. 55 Закону про ОМС);
 • існує складання присяги (ст. 11 Закону № 2493). Виняток – особи, яких приймають за контрактом (строковим договором), так як вважається, що вони не обіймають посаду, а є тимчасово виконуючими обов’язки;
 • існує граничний вік перебування на службі в ОМС – 65 років (ст. 18 Закону № 2493).

Серед посад ОМС є виборні посади (через місцеві вибори та через місцеву раду), а також посади за призначенням, тобто такі, на які призначення здійснюються місцевим головою (ст. 3 Закону № 2493).

Трудове законодавство для посадовців ОМС Постійність роботи (служби) в ОМС призводить до обмежень на суміщення службової діяльності та іншої роботи

Особливості прийняття посадовців ОМС

Існують також особливі процедури щодо прийняття на службу (роботу) посадовців ОМС, а також особливі підстави їх звільнення, а саме:

 • за конкурсом – прийняття на посади за призначенням (абз. 4 ст. 3 Закону № 2493);
 • поза конкурсом – голови районних, районних у містах, обласних рад, Київський міський голова та міські голови міст обласного значення мають право самостійно, тобто без проведення конкурсу, добирати та приймати на службу своїх помічників, радників (патронатну службу) (ст. 10 Закону № 2493);
 • поза конкурсом – можна прийняти особу за контрактом (строковим договором) на час відсутності (відпустки) посадовців ОМС (крім виборних посад) для виконання їхніх повноважень (ст. 10 Закону № 2493).

Трудове законодавство для посадовців ОМС Прийняття посадовця на службу поза конкурсом дозволено тільки в деяких випадках

Є ціла низка заборон на прийняття на службу, зокрема:

 • заборона на службу в ОМС осіб з судимістю (пп. “2” ст. 12 Закону № 2493);
 • заборона приймати на службу в ОМС у безпосереднє підпорядкування близьких родичів. Наприклад, міський голова не може мати у прямому підпорядкуванні дружину чи доньку (пп. “5” ст. 12 Закону № 2493).

Трудове законодавство для посадовців ОМС КЗпП також застосовується до трудових відносин посадовців ОМС, але з урахуванням особливостей, визначених Законом про службу в ОМС (Закону № 2493)

Особливості звільнення посадовців ОМС

Окрім стандартних для всіх підстав для звільнення працівників, які визначені у ст. 36-39 КЗпП, в ОМС ще є свої, які визначені ст. 20 Закону № 2493. Серед них зокрема:

 • порушення присяги;
 • досягнення граничного віку;
 • порушення умов реалізації права на службу в ОМС, наприклад особа не пройшла спеціальну антикорупційну перевірку або ж неповідомлення при прийнятті на службу про близьких родичів, які працюють в ОМС. Ще один приклад порушення – суміщення служби з недозволеною іншою роботою.

Крім того, підставою для звільнення також є закінчення повноважень посадовця ОМС, у т.ч. дострокове (ст. 42, 50, 51 Закону про ОМС).

Трудове законодавство для посадовців ОМС
ГАЛИНА БЄЛІКОВА,експерт Експертус Кадри
У житті кожної установи трапляється цінний кадр, що воліє звільнитися в неслушний момент. Чи є способи втримати працівника на роботі якнайдовше? Чи обов’язково він має «відробити» два тижні? Чи можна затримати матеріально відповідальну особу, в якої виявили нестачу?

День звільнення посадовців ОМС при закінченні повноважень

Розібратися у днях звільнення також допоможе роз’яснення Мінекономрозвитку у листі від 09.10.2020 р. № 3512-03/61561-01 (даліЛист № 3512). Так, днями звільнення вважаються для:

 • голови місцевої ради – день відкриття першої сесії новообраної ради. Якщо ж така рада не обрана – з моменту вступу на цю посаду новообраної особи;
 • секретаря ради – день закінчення строку повноважень місцевої ради, якою його було обрано на посаду, що відбувається у день набуття повноважень радою нового скликання;
 • заступника місцевого голови – день рішення ради про сформування нового складу виконкому.

Трудове законодавство для посадовців ОМС Спеціалізоване законодавство про службу в ОМС має додаткові підстави звільнення у порівнянні з КЗп

«Загубили» працівника в зарплатній звітності за минулий період: як відкоригувати

Повторне переобрання посадовця ОМС: чи треба оформляти звільнення

Типовою ситуацією для місцевого самоврядування є переобрання посадовців на їхні виборні посади. Наприклад, діючий міський голова знову переобраний на другий термін. У такій ситуації типовим питанням кадровика є, як оформити новий термін переобраного посадовця:

 • як продовження існуючого строкового трудового договору;
 • як новий строковий трудовий договір, тобто існуючий слід розірвати – звільнити посадовця, внести відповідний запис до трудової книжки, а потім з наступного дня прийняти на посаду знову. Така практика типова для бюджетників, наприклад при переукладанні контрактів з викладачами закладів вищої освіти.

Наразі потрібно використовувати саме перший варіант, тобто продовжувати строковий трудовий договір на новий період. Саме з таким роз’ясненням виступило Мінекономрозвитку у Листі № 3512. Аргументи зводиться до того, що для голови (міського, селищного, сільського):

 • дата початку повноважень – момент складання присяги на пленарному засіданні відповідної ради, на якому територіальною виборчою комісією оголошено рішення про обрання голови (ч. 1 ст. 42 Закону про ОМС). Така присяга складається при першому обранні (ч. 6 ст. 11 Закону № 2493);
 • дата закінчення повноважень – день відкриття першої сесії відповідної ради (ч. 1 ст. 42 Закону про ОМС). Саме ж планерне засідання першої сесії й має відкрити голова територіальної виборчої комісії та проінформувати зокрема й про підсумки виборів відповідного місцевого голови (ч. 2 ст. 46 Закону про ОМС).

Виходить, що в один і той самий день відбувається припинення старих представницьких повноважень голови та початок нових представницьких повноважень. Крім того, так як він вже складав присягу при першому обранні, то йому не треба складати нову. Строкові трудові договори закінчуються або поновлюються з настанням певної події, якою у даному випадку й є оголошення результатів нових виборів голови. При цьому КЗпП застосовується з урахуванням специфіки Закону № 2493 (ст. 7 Закону про ОМС). Отже, має місце продовження, а не припинення строкового трудового договору.

Трудове законодавство для посадовців ОМС Повноваження переобраного посадовця ОМС закінчуються й починаються в один і той же самий день

Як коментар до Листа № 3512 також слід додати, що з причини того, що початок нових представницьких повноважень відбувається в один і той самий день з їхнім припиненням (а не наступним днем), то навіть за загальними правилами ведення трудових книжок звільнити й прийняти голову на роботу в один день не можна. Справа в тому, що день звільнення вважається останнім робочим днем (п. 2.27. Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників, затвердженої спільним наказом Мін’юсту, Мінпраці та Мінсоцзахисту від 29.07.1993 р. № 58). Отже, у такий день голова місцевої ради ще працює за старими повноваженнями. Служба в ОМС здійснюється на постійній основі (ст. 1 Закону № 2493). Таким чином, голова не може одночасно в один день бути й звільнений й прийнятий по основному місцю роботи в місцевій раді – це буде порушення правил ведення трудових книжок. Ставити ж датою початку роботи наступний день – теж не можна, адже це вже буде порушення Закону про ОМС, так як повноваження почалися у день припинення старих, а не наступного дня.

Трудове законодавство для посадовців ОМС Переобрання на новий термін – це продовження існуючого строкового договору, а не його закінчення. Отже, ніяких записів до трудової книжки здійснювати не треба

Період відсторонення держслужбовця зараховують до стажу державної служби

Вважаємо, що таку ж логіку можна застосувати й щодо інших виборних посад. Переобрання на новий строк посадовця ОМС за виборною посадо – це продовження строкового трудового договору, а не звільнення.

Для ознайомлення наводимо витяг з використаного Листа № 3512:

Лист № 3512 (витяг)

Трудове законодавство для посадовців ОМС

СКАЧАТИ

Звільнення виборних посадовців ОМС у відпустці або на лікарняному

За загальним правилом звільняти працівника під час його перебування у відпустці чи на лікарняному не можна (ч. 3 ст. 40 КЗпП). Однак не можна лише з ініціативи роботодавця. Можна – за власним бажанням.

У виборних посадовців ОМС також може виникнути ситуація, коли строк його повноважень закінчується під час відпустки або лікарняного. Їх можна й треба звільнити, так як таку ситуацію не можна вважати ініціативою роботодавця, а підстава для звільнення настає за спеціальним для даної ситуації Законом про ОМС. Крім того, гарантії збереження місця роботи й посади не поширюються на осіб, які займали виборні посади в ОМС при закінченні строку повноважень – на це прямо вказує і ч. 6 ст. 119 КЗпП. Так розуміють дану ситуацію у Мінекономрозвитку в уже згаданому Листі № 3512.

Трудове законодавство для посадовців ОМС Виборного посадовця ОМС слід звільняти після закінчення строку повноважень навіть на лікарняному чи у відпустці

Чи можна піти у відпустку виборному посадовцю ОМС при звільненні

Звільнення посадовця ОМС з виборної посади при закінченні строку повноважень має й ще одну особливість – він не може спочатку “відгуляти” відпустку, а потім звільнитися, як це можливо для звичайних працівників. Для нього можливий лише альтернативний варіант – звільнення з виплатою грошової компенсації за всі дні невикористаної щорічної основної та додаткової відпустки, а також соціальної відпустки “на дітей”, якщо на таку було право (див. ч. 1 ст. 24 Закону “Про відпустки” від 15.11.1996 р. № 504).

Трудове законодавство для посадовців ОМС Після припинення строку повноважень посадовця ОМС можна звільнити тільки з виплатою компенсації невикористаної відпустки

Соціальні гарантії колишніх посадовців ОМС

Серед соціальних гарантій є збереження робочого місця за депутатом місцевої ради, який працює там на постійній основі.

Після закінчення повноважень такого депутата у разі неможливості надання відповідної роботи, але не більше 6 місяців депутату зберігається середня зарплата, яку він одержував на виборній посаді у місцевій раді. Така зарплата виплачується з місцевого бюджету (ч. 2 ст. 33 Закону “Про статус депутатів місцевих рад” від 11.07.2002 р. № 93). Розраховується зарплата на основі середньої за 2 місяці за правилами Порядку обчислення середньої заробітної плати, затвердженого постановою Кабміну від 08.02.1995 р. № 100. Правила обчислення такої зарплати містить також Лист № 3512.

Трудове законодавство для посадовців ОМС Після звільнення голова місцевої ради та інші виборні посадовці можуть півроку отримувати середню зарплату з місцевого бюджету

Аналогічна ситуація з головами місцевих рад, так як на них поширюються повноваження й гарантії депутатів рад (ч. 5 ст. 12 Закону про ОМС). Це ж стосується й заступника голови місцевої ради, так як він обирається з числа депутатів (ч. 2 ст. 56, ч. 1 ст. 50 Закону про ОМС). Виняток – призначення пенсії за віком.

Центральна частина статичний блок 2

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді