Премія працівнику ОМС, що працює за контрактом

Автор
бухгалтер, експерт з питань бюджетної сфери, кандидат економічних наук, м. Чернігів
Ситуація така, що посадовець органу місцевого самоврядування (ОМС) працює за контрактом. Постає питання, а чи можна йому нарахувати премію, наприклад щомісячно за результати роботи або з нагоди Дня місцевого самоврядування України?

Коротка відповідь на питання

Так, премію можна нарахувати. Як щомісячну, так і разову. Однак з дотриманням кількох умов:

 • премія не суперечить укладеному з працівником контракту;
 • нарахування премії контрактнику не суперечить внутрішнім документам ОМС. В першу чергу, положенню про преміювання, колективному договору;
 • у ОМС є кошти у межах існуючого фонду преміювання або економії фонду оплати праці.

Розберемо тепер, як ці умови працюють та чому ж узагалі постає проблема з оплатою праці працівника-контрактника у ОМС.

Коли укладається контракт в ОМС?

Робота за контрактом для посадовця ОМС завжди тимчасова. Контракт – це різновид строкового трудового договору. Відмінність від звичайного строкового трудового договору у тому, що з працівником підписується ще й окремий договір – контракт. У такому разі можна додатково урегулювати певні умови, які невизначені колективним договором ОМС, а також поставити на час контракту окремі завдання працівнику. Так, контракт обов’язково містить положення про (ч. 3 ст. 21 КЗпП):

 • строк дії контракту;
 • права, обов’язки і відповідальність сторін;
 • умови оплати, матеріального забезпечення;
 • умови організації праці;
 • підстави розірвання, у т.ч. дострокового.

У профільному Законі “Про службу в органах місцевого самоврядування від 07.06.2001 р. № 2493 (далі Закон № 2493) можливість взяти працівника на роботу за контрактом згадується лише один раз – прийняття на службу особи на час відсутності посадової особи ОМС, наприклад на час відпустки (абз. 9 ст. 10 Закону про ОМС). Серед таких відпусток вочевидь можуть бути:

 • щорічні відпустки;
 • відпустка для догляду за дитиною до досягнення 3-річного віку;
 • відпустка у зв’язку з усиновленням дитини;
 • творча відпустка.

Всіма цими видами відпусток наразі можуть скористатися як чоловіки, так і жінки. Крім відпусток можуть бути й інші причини, наприклад тривалий лікарняний, тимчасова мобілізація.

Виняток, коли на службу в ОМС за контрактом не приймають, – це виборчі посади. У такому разі вихід теж є – роботу виконує заступник (заступники).

Контракт – це особливий варіант строкового договору, коли укладається додатковий договір з працівником

Нюанси статусу контрактника в ОМС

І ось тут найбільш цікаве: особа, яку прийняли на службу на час тимчасової відсутності посадової особи ОМС не вважається сама по собі посадовою особою. До такого висновку дійшли в Національному агентстві з питань держслужби (НАДС). Дане роз’яснення щодо укладення строкового трудового договору (контракту) наводимо для ознайомлення:

Як укласти строковий трудовий договір (контракт) на службі в органах місцевого самоврядування?

СКАЧАТИ

У НАДС вказують на те, що така особа не приймає присягу посадової особи ОМС. Свій висновок НАДС у даному роз’ясненні не аргументує. Однак можна припускати, що це пов’язано з тим, що за ст. 1 Закону № 2493 служба в ОМС розглядається як професійна й на постійній основі діяльність громадян України, які займають посаду в ОМС. Вочевидь, що трудова діяльність контрактника не відповідає даному визначенню, адже:

 • по-перше, здійснюється на тимчасовій, а не постійній основі;
 • по-друге, особа за контрактом приймається поза межами конкурсу. На це натякають у роз’ясненні експерти НАДС, вказуючи на те, що альтернативою прийняттю за контрактом є прийняття на посаду на конкурсній основі відповідно до абз. 5 ч. 1 ст. 10 Закону № 2493;
 • по-третє, така особа-контрактник не зобов’язана проходити атестацію за абз. 2 ст. 17 Закону № 2493, де згадуються особи, прийняті на посаду на визначений строк;
 • по-четверте, контрактник фактично не має власної посади. Так як його робота тимчасова, то її слід розглядати як виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника за його посадою. Отже, він є тимчасово виконуючим обов’язки (Т.В.О., або В.О.) по посаді відсутнього працівника. Наприклад, т.в.о. спеціаліста відділу освіти виконкому міської ради. Вважаємо, що так повинно бути записано й у трудовій книжці контрактника.

Отже, працівник-контрактник – це не посадова особа в ОМС. Однак він може нею стати, якщо пройде процедуру конкурсу та складе присягу за ст. 11 Закону № 2493. Після конкурсного відбору контракт з працівником укладати не потрібно. На роботу його можна прийняти за строковим трудовим договором. В оформленні у порівнянні зі звичайним трудовим договором буде різниця лише у вказанні дати/умов звільнення у наказі про прийняття на роботу, наприклад “до дня фактичного виходу на роботу спеціаліста Козаченко С.О. з відпустки по догляду за дитиною”.

Працівник-контрактник не вважається посадовою особою ОМС

Оплата праці контрактників в ОМС

Так як контрактника не слід розглядати як посадову особу ОМС, то це значить, що його оплата праці має особливості. Вони такі:

 • рангу немає. Отже, немає надбавки за ранг;
 • період роботи за контрактом не зараховується до стажу роботи в ОМС, який дає право на надбавку за вислугу років. Це слід врахувати при визначенні надбавки за вислугу років. Вважаємо, що її теж не можна нараховувати, так як у пп. “4” п. 3 Постанови № 268 прямо визначено, що вона нараховується посадовим особам ОМС. Якщо контрактник не посадова особа, то й надбавки за вислугу років у нього бути не повинно.

Калькулятор стажу державної служби, служби в ОМС та приведеної дати

Роз’яснення НАДС вказує на те, що зарплата працівника-контрактника складається з посадового окладу, який не більше розміру посадового окладу, передбаченого для основного працівника. Як наслідок, з причини відсутності надбавок за ранг та за вислугу років зарплата контрактника у цілому виходить меншою, аніж для працівника якого він тимчасово заміщує. Однак таку несправедливість цілком можна усунути. Так, контрактом можна передбачити компенсацію усіх цих надбавок. І таким джерелом якраз може бути премія, на що натякає і згадане роз’яснення від НАДС.

Працівник-контрактник не повинен отримувати надбавок за ранг та за вислугу років

У держорганах скасували обмеження щодо розмірів окладів на рівні 01.09.2020: кому переглянути

Кому розміри оплати праці не змінять

Нарахування премії контрактнику в ОМС

Незважаючи на дещо відмінні від посадовців умови праці, контрактники мають право на премії. Адже це не заборонено Законом № 2493. У згаданому роз’ясненні НАДС також мова йде про те, що голова місцевої ради має право преміювати такого працівника відповідно до його особистого вкладу в загальний результат роботи, але у межах фонду преміювання.

Працівнику-контрактнику ОМС всі надбавки за посадою можна компенсувати премією

Про аналогічні умови оплати згадує й постанова Кабміну “Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів” від 09.03.2006 р. № 268 (даліПостанова № 268). У пп. “2” п. 2 мова йде про преміювання працівників (зверніть увагу – не лише посадових осіб, а всіх працівників):

 • за їх особистий вклад у загальні результати роботи;
 • до державних і професійних свят та ювілейних дат. Наприклад, уже згаданий на початку консультації День місцевого самоврядування (відзначається 7 грудня).

Здійснювати це за Постановою № 268 слід у межах фонду преміювання, який має бути не менш як 10% посадових окладів працюючих в ОМС. Іншим можливим джерелом преміювання визначається економія фонду оплати праці. Останнє джерело можна використати для річної премії, так як економію фонду оплати праці можливо визначити лише в кінці року.

За пп. “2” п. 2 Постанови № 268 конкретні умови, порядок та розміри преміювання працівників визначаються у Положенні про преміювання.

Працівник ОМС працює за контрактом. Чи можна нарахувати премію?
ЛЮДМИЛА КРАВЧЕНКОкерівник експертної групи Експертус Головбух
СТАТТЯ ДОПОМОЖЕ З’ЯСУВАТИ ➤ коли керівник установи має право не виплачувати квартальну премію ➤ як діяти, якщо в положенні умови виплати квартальної премії не прописані

Отже, прямих заборон преміювати контрактника в ОМС ні Закон № 2493, ні Постанова № 268 не містять. Премія може бути і 5%, і 10%, й 100% посадового окладу, будь-яка. Обмежень по премії теж немає, окрім дотримання загальних правил преміювання встановлених ОМС та згаданих вище джерел фінансування. Однак перед нарахуванням премії рекомендуємо:

 • вивчити умови Положення про преміювання відповідного ОМС, а також умови колективного договору;
 • вивчити положення укладеного контракту з працівником;
 • перевірити, щоб не було суперечностей між контрактом, Положенням про преміювання та колективним договором. Якщо певні суперечності є й контракт уже укладений, то до контракту можна укласти додаткову угоду.

Краще, якби контракт або прямо врегульовував питання премій такому працівнику, або ж посилався у цьому відношенні на певний внутрішній документ – те ж Положення про преміювання або умови колективного договору. Наприклад, у контракті можна прямо визначити, що преміювання здійснюється як за посадою, за якою працівник тимчасово виконує свої обов’язки. Можна й встановити конкретний розмір премії у % до посадового окладу чи загальною цифрою в гривнях.

Альтернативи прийняттю працівника в ОМС за контрактом

Додамо, що не всі фахівці погоджуються з тим, що контрактник в ОМС не є посадовою особою, але займемо позицію НАДС. Якщо особа не проходила конкурсу й не складала присяги, вона не є посадовцем. Контракт є альтернативою прийняттю на роботу за строковим договором у результаті процедури конкурсу. І це може бути єдиний варіант, адже оголошувати конкурс зарані, якщо основний працівник захворів може не бути часу.

Прийняти за контрактом нового працівника – не єдиний варіант вирішення проблеми тимчасової відсутності основного працівника

Щоправда, є ще варіанти внутрішнього суміщення та внутрішнього сумісництва. Так, оплата за внутрішнім суміщенням при виконання обов’язків тимчасово відсутніх працівників врегульована пп. “г” п. 2 Постанови № 268.

Крім того, можна взяти за контрактом на основі внутрішнього сумісництва іншу посадову особу, яка вже працює в ОМС. Чи навіть двох по 0,5 ставки на кожного. У такому разі і стаж, і ранг у такого працівника буде, але за його основною посадою.

Отже, альтернативні варіанти існують. Все залежить від фактичних обсягів роботи й бажання інших працівників, а також позиції самого керівника ОМС.

Вебінарний марафон доя Дня бухгалтера

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді