Формування штатного розпису в ОМС

Автор
експерт, к.е.н., в.о. директора Навчально-наукового економічного інституту Державного університету економіки і технологій
Розглянуто посади та порядок затвердження штатів органів місцевого самоврядування, правила формування номенклатури посад та критерії відповідності зазначених посад з кодами Класифікатора професій.

Пошук по Класифікатору професій

Про місцеве самоврядування

Розвиток демократичних засад та форм децентралізації України на початку XXI ст. спричинив появу в українському суспільстві нетрадиційного явища «місцеве самоврядування». Суть даного явища полягає у можливості реалізувати територіальною громадою (села, міста чи інше) свого конституційного права (ст. 140 Конституції України) на самостійне вирішення питаннями місцевого значення. Актуальність місцевого самоврядування для України полягає в тому, що така форма управління виступає драйвером суспільно-економічного розвитку регіонів.

Нормативно-правове регулювання місцевого самоврядування в Україні визначено нормам Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 р. № 280/97-ВР (далі – Закон № 280/97-ВР). Даний закон регламентує такі аспекти діяльності місцевого самоврядування, як структуру, порядок організації, принципи діяльності, правовий статус, відповідальність органів та компетенцію посадових осіб.

Головними суб’єктами місцевого самоврядування в Україні є ради та їх виконавчі органи.

Маємо нові посади за категоріями для сільських/селищних рад

Представницькі органи місцевого самоврядування

Статтею 10 Закону № 280/97-ВР визначено, що на території України ради є представницьким органом місцевого самоврядування. Головна мета створення ради полягає в представництві конкретної територіальної громади, здійсненні від її імені функцій і повноважень місцевого самоврядування. Такі ради можуть створюватися в селах, містах, районах міст, районах та областях.

Жителі певної території (села, міста, району та інше) на місцевих виборах вибирають до своїх рад депутатів. Місцеві депутати представляють сукупність інтересів своїх виборців на регіональному рівні. Такі інтереси ради реалізують шляхом прийняття відповідних рішень.

Управляє радою місцевого самоврядування (села, міста, району міста, району, області) голова. Кандидатом на посаду голови місцевої ради може бути тільки депутат відповідної ради. Голова ради обирається її депутатами. Для обрання голови місцевої ради застосовується таємна форма голосування.

Кожна рада зі своїх депутатів обирає секретаря. Цей вибір здійснюється на основі подання відповідного голови. Секретаря для місцевої ради вибирають на термін, який аналогічний терміну дії ради.

Районна та районна у місті рада мають повноваження обирати заступника голови ради. Тоді, як обласна рада обирає першого заступника і заступника голови ради. Вказаними заступниками можуть бути тільки депутати місцевих рад. Обрання заступників відбувається на засіданні депутатів відповідної місцевої ради. Форма голосування – таємна. Строк на який обирають заступників голови відповідає терміну дії самої ради.

Виконавчі органи місцевого самоврядування

Статтею 11 Закону № 280/97-ВР встановлено, що виконавчими органами місцевого самоврядування є їх виконавчі комітети, відділи, управління та інші структурні підрозділи чи служби. Зазначені органи у своїй діяльності є підконтрольними радам.

Основним виконавчим органом місцевої ради є виконавчий комітет. Створюється даний комітет місцевою радою на законний термін її функціонування. Штатна кількість працівників виконавчого комітету встановлюється місцевою радою самостійно. Тоді як персональний список виконавчого комітету подається самим головою на затвердження місцевою радою.

Слід зауважити, що рада затверджує структуру і штат виконавчих органів. З метою повноцінного здійснення функцій виконавчих органів, місцеві ради мають право на створення потрібних їм структурних підрозділів.

Керівників структурних підрозділів виконавчих органів місцевого самоврядування призначає відповідний голова. Рішення про таке призначення або звільнення з цієї посади голова приймає одноосібно.

Класифікатор професій для посад в органах місцевого самоврядування

Відповідно до ст. 2 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» від 7.06.2001 р. №2493-III, посадовою особою місцевого самоврядування є особа, яка працює в органах такого самоврядування, має відповідні посадові повноваження щодо здійснення організаційно-розпорядчих та консультаційних функцій і отримує заробітну плату з місцевого бюджету. Проте, даний закон не регламентує питання про технічних працівників і обслуговуючий персонал, які можуть працювати в структурних підрозділах органів місцевого самоврядування.

Всі посади в місцевих органах поділяються на три групи:

  1. виборні посади, на які особи обираються на місцевих виборах;
  2. виборні посади, на які особи затверджуються відповідною радою;
  3. посади, на які особи призначаються головою місцевої ради на конкурсній основі.

Голова ради має переважне право подати на розгляд депутатів місцевої ради пропозицію про структуру виконавчих органів, загальну кількість постійного складу ради та її виконавчих органів. На колективних засіданнях місцевої ради така пропозиція, в тому числі витрат на утримання запропонованої структури, проходить обговорення (зауваження чи пропозиції) з наступним її затвердженням. Головною умовою прийняття такої пропозиції є її відповідність до типових штатів, затверджених Кабінетом Міністрів України.

Пунктом 1.2 Національного класифікатора України ДК 003:2010 «Класифікатор професій» (далі - Класифікатор професій) передбачено обов’язковість виконання органами місцевого самоврядування правил класифікації професій під час формування штатів та внесення відомостей про виконану працівниками роботу до їх трудових книжок.

Згідно із правилами Класифікатора професій, до трудових книжок працівників органів місцевого самоврядування повинні вносити інформацію про їх роботу в затверджений спосіб узгоджено з професійними назвами робіт, які зазначені у додатках А і Б.

Якщо працівник органів місцевого самоврядування виконує нестандартні посадові обов’язки певної професії, пряма назва якої відсутня у додатках А і Б Класифікатора професій, то назви таких професій можуть утворювати похідні назви від професій у додатках А і Б шляхом додавання похідних слів, що указані в додатку В.

Застосування похідних слів до професій у штаті структурних підрозділів органів місцевого самоврядування буде вірним, тільки за умови дотримання галузевої приналежності, кваліфікаційних вимог зі збереженням коду новоствореної професії.

В окремих випадках назви професій вище зазначених органів можуть бути розширені відповідними термінами або словами, що дозволяє конкретизувати місце роботи, умови роботи, її ступінь складності, виконані функції, галузь діяльності та інше. Формулювання нової назви професії обов’язково повинно бути лаконічним.

Слід пам’ятати, що утворення похідних чи розширених назв посад в штаті структурних підрозділів органів місцевого самоврядування повинно гарантувати збереження коду основної посади.

Чи можна ввести посаду «заступник начальника управління — начальник відділу» в ОМС

Відповідно до положень Класифікатора професій та роз’яснень Мінсоцполітики (лист від 02.11.2018 р. № 1690/0/101-18/284), для основних посад органів місцевого самоврядування у Класифікаторі професій передбачено наступні коди професій, а саме: для керівних посад в місцевих радах - код 1143.5; для керівних посад в структурних підрозділах виконавчих органів – код 1229.3; для професіоналів у сфері державної служби – код 2419.3; для спеціалістів, які не належать до інших класифікаційних груп – код 2490; для помічників вищого управління – код 3436.1.

Приклади номенклатури типових назв професій в структурних підрозділах органів місцевого самоврядування України та їх відповідність кодам Класифікатора професій рекомендовано розглянути в наступній таблиці (Табл. 1):

Таблиця 1

Типові посади в органах місцевого самоврядування,
та їх відповідність Класифікатору професій (ДК 003:2010)
№ п/п
Номенклатура посад в органах місцевого самоврядування
Код професії, згідно Класифікатора професій (ДК 003:2010)
1
Голова органу місцевого самоврядування
1143.5
2
Заступник міського голови
1143.5
3
Секретар ради
3431
4
Радник
2490, 2429
5
Консультант
2419.2
6
Консультант з економічних питань
2441.2
7
Референт
3436.1
8
Керуючий справами виконавчого апарату1229.3
9Начальник управління
1229.3
10
Заступник начальника управління правового забезпечення
1229.3
11
Начальник відділу
1229.3
12
Заступник начальника відділу з організаційних питань
1229.3
13
Завідувач сектору
1229.3
14
Спеціаліст державної служби
2419.3
15
Головний спеціаліст
2419.3
16
Провідний спеціаліст
2419.3
17
Спеціаліст І категорії
2419.3
18
Спеціаліст II категорії
2419.3
19
Начальник відділу патронатної служби
1229.7
20
Заступник начальника відділу патронатної служби
1229.7

Висновок

Таким чином, місцеве самоврядування, як форма публічної влади на території України, є об’єктивною необхідністю для ефективного розвитку суспільно-економічного життя регіонів. Територіальні громади отримала можливість самостійно здійснювати управління на даній території та розпоряджатися своїми ресурсами в інтересах громади.

Законодавством України передбачено механізм реалізації територіальними громадами свого права на місцеве самоврядування. Головними складовими цього механізму є представницькі органи (ради) та виконавчі органи (виконавчі комітети, відділи та інше).

Організаційно-управлінська структура органів місцевого самоврядування та їх кадрова чисельність формується відповідно до вимог типових штатів, рекомендованих Кабінетом міністрів України, та затверджується радою.

З метою вірного внесення відомостей про номенклатуру посад в штат органів місцевого самоврядування, які надалі будуть використані для записів про роботу працівників у їх трудових книжках, рекомендовано використовувати наступні коди: 1143.5, 1229.3, 1229.7, 2419.2, 2419.3, 2441.2, 2490, 3436.1 та інші. У випадку використання похідних чи розширених назв посад, необхідно застосовувати код основної посади.

Вебінарний марафон доя Дня бухгалтера

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді