Конкурентний діалог: як проводити в ProZorro

Конкурентний діалог — це процедура, призначена для переговорів із постачальниками до остаточного визначення умов тендеру і потрібна у складних закупівлях. Так, скажімо, для закупівлі програмних продуктів чи будівельних робіт замовнику найкраще обрати процедуру конкурентного діалогу. Розглянемо умови її проведення.

Коли застосовується процедура конкурентного діалогу

Закон України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 № 922-VІІІ (далі — Закон про публічні закупівлі) дозволяє замовнику застосувати процедуру конкурентного діалогу, якщо:

 • не можна визначити необхідні технічні, якісні характеристики (специфікації) робіт або визначити вид послуг, і для прийняття оптимального рішення про закупівлю необхідно провести переговори з учасниками;
 • предмет закупівлі — консультаційні, юридичні послуги, розробка інформаційних систем, програмних продуктів, здійснення наукових досліджень, експериментів або розробок, виконання дослідно-конструкторських, будівельних робіт, визначення вимог до виконання яких потребує переговорів.

Тож коли у замовника склалися схожі умови, він може оприлюднити оголошення про проведення процедури конкурентного діалогу. Звичайно, спочатку запланувавши таку закупівлю в річному плані закупівель.

Оприлюднення інформації про проведення процедури конкурентного діалогу

Оголошення про проведення процедури закупівлі та тендерна документація за встановленою формою (див. табл.) мають бути оприлюднені:

 • не пізніше ніж за 15 календарних днів до дня розкриття тендерних пропозицій, якщо вартість закупівлі не перевищує межі, встановлені у частині 4 статті 10 Закону про публічні закупівлі;
 • не пізніше 30 календарних днів у разі перевищення таких меж.

Інформація, яку має містити оголошення про проведення конкурентного діалогу

1. щодо першого етапу процедури конкурентного діалогу
1.1. найменування замовника*.
1.2. код згідно з єдрпоу замовника*.
1.3. місцезнаходження замовника*.
1.4. контактна особа замовника, уповноважена здійснювати зв’язок з учасниками.
1.5. конкретна назва предмета закупівлі.
1.6. коди відповідних класифікаторів предмета закупівлі (за наявності).
1.7. обсяг виконання робіт чи надання послуг.
1.8. місце виконання робіт чи надання послуг.
1.9. строк виконання робіт чи надання послуг.
1.10. розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі.
1.11. кінцевий строк подання тендерних пропозицій.
1.12. дата та час розкриття тендерних пропозицій.
1.13. розмір забезпечення тендерних пропозиції (якщо замовник вимагає його надати).
1.14. вид забезпечення тендерних пропозиції (якщо замовник вимагає його надати).
2. щодо другого етапу процедури конкурентного діалогу
2.1. найменування учасника, запрошеного до другого етапу.
2.2. код згідно з єдрпоу учасника, запрошеного до другого етапу.
2.3. розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі.
2.4. розмір мінімального кроку пониження ціни.
2.5. математична формула, яка буде застосовуватися при проведенні електронного аукціону для визначення показників інших критеріїв оцінки*.
2.6. кінцевий строк подання тендерних пропозицій.
2.7. дата та час розкриття тендерних пропозицій*.
2.8. дата та час проведення електронного аукціону*.

*Заповнюється електронною системою закупівель автоматично.

Оприлюднення інформації на веб-порталі Уповноваженого органу здійснює електронна система закупівель. Датою та часом оприлюднення/подання інформації є дата та час унесення та заповнення її через автоматизоване робоче місце замовника/учасника/органу оскарження. Інформація вважається оприлюдненою, коли вона є в системі в інтерактивному режимі реального часу.

Водночас замовник має зважати не лише на вказані нами строки оприлюднення, а й на строк подання пропозицій для участі в першому етапі конкурентного діалогу. Частиною другою статті 34 Закону про публічні закупівлі для цього відведено не менше ніж 30 календарних днів з дня оприлюднення оголошення про проведення конкурентного діалогу.

Отже, оголошення про проведення конкурентного діалогу та тендерну документацію варто оприлюднити не пізніше ніж за 30 календарних днів до дня розкриття пропозицій учасників.

Слід нагадати про вимогу додатково оприлюднювати оголошення про проведення процедури закупівлі англійською мовою, якщо очікувана вартість закупівлі перевищує суму, еквівалентну:

 • для товарів і послуг — 133 тис. євро;
 • для робіт — 5150 тис. євро.

Процедура конкурентного діалогу: як проводити в ProZorro

Про публічні закупівлі початківцю

Оприлюднення тендерної документації

Не зайве нагадати, що від правильно складеної тендерної документації залежить успішне проведення торгів. Тому складати її треба особливо прискіпливо.

Тендерна документація має містити обов’язкову інформацію, визначену статтею 22 Закону про публічні закупівлі, яку замовник оформлює у вигляді таблиці та подає окремим файлом. Складається вона з трьох граф, у яких зазначають:

 • у графі 1 — нумерацію;
 • у графі 2 — перелік складових тендерної документації;
 • у графі 3 — вимоги щодо їх заповнення відповідно до Закону про публічні закупівлі.

Зауважимо, що законодавець вимагає, щоб тендерна документація містила саме проект договору про закупівлю (а не основні умови договору) з обов’язковим зазначенням порядку змін його умов.

Окрім цього, тендерна документація може містити опис та приклади формальних (несуттєвих) помилок, допущення яких учасниками не призведе до відхилення їхніх пропозицій.

Під час складання тендерної документації замовник має обумовити забезпечення тендерної пропозиції. Тобто надання забезпечення виконання учасником зобов’язань перед замовником, що виникли у зв’язку з поданням тендерної пропозиції, у вигляді такого забезпечення, як гарантія. Учасник може гарантувати виконання своїх зобов’язань за договором про закупівлю у вигляді такого забезпечення, як гарантія, застава, завдаток, депозит.

Закон про публічні закупівлі установлює такі граничні розміри забезпечення тендерної пропозиції:

У разі закупівлі робіт

0,5% очікуваної вартості закупівлі

У разі закупівлі товарів або послуг

3% очікуваної вартості закупівлі

Розмір забезпечення виконання договору про закупівлю становить 5% вартості договору.

Також у тендерній документації для першого етапу конкурентного діалогу замовник обов’язково зазначає:

 • критерії оцінки;
 • кваліфікаційні критерії до учасників відповідно до статті 16 Закону про публічні закупівлі;
 • вимоги, встановлені статтею 17 Закону про публічні закупівлі;
 • інформацію про спосіб документального підтвердження відповідності учасників встановленим критеріям та вимогам згідно із законодавством, пропозиції щодо технічних, якісних та інших характеристик предмета закупівлі, умови поставки, час та місце, у якому виконуватимуться роботи чи надаватимуться послуги.

До того ж варто врахувати можливі зміни до тендерної документації, які замовник може вносити до тендерної документації за зверненнями учасників про роз’яснення тендерної документації. Якщо замовник вирішить все ж таки внести зміни до тендерної документації, він відобразить їх в електронній системі закупівель у вигляді нової редакції додатково до початкової редакції. А також в окремому документі оприлюднить перелік змін, що вносяться.

Два етапи процедури конкурентного діалогу

Тепер перейдемо до власне процедури конкурентного діалогу.

Перший етап конкурентного діалогу

На першому етапі конкурентного діалогу учасники подають:

 • тендерну пропозицію, у якій вони мають переконати замовника про те, що відповідають усім кваліфікаційним критеріям, вимогам, визначеним у тендерній документації;
 • опис рішення про закупівлю без зазначення ціни.

Закцентуємо увагу на важливих правилах:

 • по-перше, опис рішення про закупівлю має бути поданим в тендерній документації окремим файлом;
 • по-друге, учасник подає тендерну пропозицію в електронному вигляді, заповнивши електронні форми з окремими полями, а також завантажує інші необхідні документи, які замовник вимагає у тендерній документації;
 • по-третє, кожен учасник має право подати тільки одну тендерну пропозицію, у т. ч. й щодо визначеної в тендерній документації частини предмета закупівлі (лота);
 • по-четверте, тендерна пропозиція має містити підтвердження, що учасник надав забезпечення тендерної пропозиції, якщо таке забезпечення передбачено оголошенням про проведення процедури закупівлі.

Далі електронна система закупівель автоматично формує та надсилає повідомлення учаснику про отримання його пропозиції із зазначенням дати та часу. Якщо ж тендерна пропозиція надійде від учасника після закінчення строку їх подання, електронна система їх не прийме і автоматично поверне назад учасникам.

Під час розкриття тендерної пропозиції на першому етапі конкурентного діалогу автоматично розкривається вся інформація, зазначена в пропозиціях учасників. А от опис рішення про закупівлю може побачити лише замовник.

Якщо учасник визначив інформацію конфіденційною і обґрунтував це, вона не підлягатиме розкриттю. Однак інформація про запропоновану ціну, інші критерії оцінки, технічні умови, технічні специфікації та документи, що підтверджують відповідність кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 і вимогам, установленим у статті 17 Закону про публічні закупівлі, — в жодному разі не може бути конфіденційною.

Після розкриття тендерних пропозицій замовник розглядає пропозиції учасників на відповідність вимогам, установленим у тендерній документації для першого етапу конкурентного діалогу.

Далі можемо виокремити такі кілька важливих моментів цього етапу процедури конкурентного діалогу.

1. З-поміж усіх учасників замовник обирає на його погляд найліпші пропозиції — а таких учасників має залишитися не менше трьох — та запрошує учасників, від яких отримані ці пропозиції, до переговорів. Саме на переговорах замовник визначає засоби та рішення щодо робіт чи послуг, які він планує закупити.

2. Замовник проводить переговори з кожним учасником окремо. Однак можуть проводитися додатково і спільні переговори з усіма учасниками.

Під час переговорів слід пам’ятати про заборону застосовувати дискримінаційний підхід до учасників та розкривати одним учасникам ті рішення або іншу конфіденційну інформацію, які надали інші учасники, без їхньої згоди.

3. Після завершення діалогу та прийняття рішення із закупівлі замовник:

 • вносить зміни до тендерної документації стосовно технічних вимог та вимог до якості предмета закупівлі; або
 • визначає нові характеристики предмета закупівлі відповідно до Закону про публічні закупівлі.

При цьому він може після отримання попередніх тендерних пропозицій внести зміни до критеріїв оцінки пропозицій чи запропонувати нові на другий етап торгів.

4. Інформацію про зміну умов тендерної документації замовник розміщує в електронній системі закупівель у вигляді нової редакції додатково до початкової. А також оприлюднює в окремому документі перелік внесених змін.

Другий етап конкурентного діалогу

Перед другим етапом конкурентного діалогу замовник визначає критерії та методику оцінки.

Опис методики оцінки за критерієм «ціна» має містити інформацію про врахування/неврахування ПДВ.

Далі замовник має подбати про:

 • оголошення в системі другого етапу процедури конкурентного діалогу, заповнивши у формі оголошення поля про розмір мінімального кроку пониження ціни; найменування учасників, запрошених до другого етапу; кінцевий строк подання ТП.
 • запрошення всіх учасників, які брали участь у переговорах, взяти участь у другому етапі процедури конкурентного діалогу.

Тепер учасники мають подати остаточні тендерні пропозиції із зазначенням ціни. Строк для їх подання також чітко обумовлений Законом про публічні закупівлі — не менше 15 календарних днів з дня отримання учасниками запрошення взяти участь у другому етапі процедури конкурентного діалогу.

Відтак — справа переходить під владу електронної системи закупівель. Вона автоматично:

 • визначає дату й час розкриття тендерних пропозицій і зазначає її в оголошенні про проведення торгів;
 • проводить відповідно до статті 28 Закону про публічні закупівлі оцінку тендерних пропозицій учасників — через застосування електронного аукціону та з урахуванням тих критеріїв і методики оцінки, які замовник перед цим обумовив в тендерній документації.

Чи відповідають пропозиції учасників вимогам тендерної документації, визначає вже сам замовник. За результатами розгляду та оцінки тендерної пропозиції він обирає переможця і приймає рішення про намір укласти договір про закупівлю.

Протягом одного календарного дня з дня прийняття рішення про визначення переможця процедури закупівлі замовник оприлюднює повідомлення про намір укласти договір про закупівлю.

Решту учасників про те, що за результатами процедури конкурентного діалогу обрано переможця, сповістить електронна система. Так вони довідаються про найменування та місцезнаходження переможця торгів.

Водночас у разі відхилення тендерної пропозиції інформацію про це замовник має оприлюднити в електронній системі протягом одного календарного дня з дня прийняття рішення.

Тест про кошторис Знаєте все про конкурентний діалог? Перевірте себе — пройдіть тест:

Укладення договору про закупівлю

Ще 10 днів від дня оприлюднення на веб-порталі Мінекономрозвитку повідомлення про намір укласти договір про закупівлю замовник не має права укладати договір про закупівлю. Адже він повинен поважати право учасників на оскарження його рішення.

Далі затягувати з укладенням договору про закупівлю з переможцем не варто, адже такий договір має бути укладений не пізніше ніж через 20 календарних днів з дня прийняття відповідного рішення.

Укладений договір про закупівлю замовник протягом двох календарних днів з дня укладення оприлюднює в електронній системі.

Про оформлення результатів торгів подбає електронна система закупівель. Вона автоматично сформує звіт про результати проведення процедури закупівлію. А також протягом одного календарного дня з моменту, коли замовник оприлюднив договір про закупівлю, — оприлюднить звіт на веб-порталі Мінекономрозвитку.

Насамкінець нагадаємо про право замовника скасувати закупівлю за процедурою конкурентного діалогу або визнати торги такими, що не відбулися. Головне, аби інформацію про це замовник оприлюднив в системі протягом одного календарного дня з дня прийняття відповідного рішення.

Скачати зразок договору про закупівлю


Стаття підготовлена за матеріалами журналу "Головбух: Бюджет"

Вебінарний марафон доя Дня бухгалтера

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді